• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז כסלו התשפ"ד (30.11.2023) פרשת וישלח

סיום מסכת בכל יום: הוראות הרבי מלך המשיח שליט"א ל"תשעת הימים"

בעמדנו ב"תשעת הימים" הננו מגישים לקט מיוחד מהוראות הרבי מלך המשיח שליט"א להוספה בתורה ומצוות בימים אלו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה • "להשתדל לערוך סיום מסכת בכל יום... כדי להוסיף בשמחה המותרת על-פי תורה בימים אלה, ולהמשיך בעריכת הסיומים עד לחמשה עשר באב" • הכתבה המלאה
סיום מסכת בכל יום: הוראות הרבי מלך המשיח שליט"א ל"תשעת הימים"
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בעמדנו ב"תשעת הימים" הננו מגישים לקט מיוחד מהוראות הרבי מלך המשיח שליט"א להוספה בתורה ומצוות בימים אלו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה • "להשתדל לערוך סיום מסכת בכל יום... כדי להוסיף בשמחה המותרת על-פי תורה בימים אלה, ולהמשיך בעריכת הסיומים עד לחמשה עשר באב" • הכתבה המלאה

א) להוסיף בהימים דבין המצרים הן ב"משפט" – לימוד התורה, והן ב"צדקה", וע"פ מש"נ "ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה". ובמיוחד, יש לעסוק בימים אלה בלימוד תורת הבית, לזירוז בניינו במהרה בימינו: בתורה שבכתב – פרשיות תרומה, ויקהל-פקודי/ יחזקאל, פרקים מ-מ"ג/ בתורה שבעל-פה – מסכת מידות, ובהלכה – הלכות בית הבחירה בספר "משנה תורה" להרמב"ם.

כמו-כן יש להשתדל לערוך סיום מסכת בכל יום מימי תשעת הימים, כדי להוסיף בשמחה המותרת על-פי תורה בימים אלה, ולהמשיך בעריכת הסיומים עד לחמשה עשר באב. לחתום כל סיום בעניין של אהבת ישראל,ולאחר הסיום לעורר אודות ההוספה בנתינת צדקה.

ב) בהימים דבין המצרים גופא – להוסיף בהנ"ל מתקופה פרטית שבהם לתקופה שלאחרי' (עד ר"ח מנ"א, מר"ח מנ"א, שבוע שחל בו ת"ב, ערב ת"ב, ות"ב).

ג) בער"ח מנחם אב להוסיף במיוחד בתורה, תפלה וצדקה. והצדקה – הוצאת ב' סעודות, ומה טוב – של ג' סעודות. ולהחליט על כל זה לפני בין המצרים, ואלה שלא הספיקו להחליט אז, להחליט עד"ז בהקדם לאח"ז, ויפה רגע אחת קודם (ע"פ פס"ד שו"ע או"ח סתקע"א ס"ג).

ולהוסיף: מובן אשר אלה שלא עשו בפועל בכהנ"ל ביומם – כדאי להשלימם לאחר זה.

ד) להשתדל במיוחד – בכל המבצעים [מבצע: אהבת ישראל, חינוך, תורה, בית מלא ספרים (יבנה וחכמיה), תפלין, מזוזה, צדקה, נש"ק, כשרות האכילה, טהרת המשפחה. אות בספר תורה הכללי].

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יום הולדת למשיח • שיחת י' אב תנש"א

הרב שלא פחד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...