הוידאו היומי

הוידאו היומי / מערכת האתר - כ"ט אב התשע"ו, 08:06

הוידאו היומי כט מנחם אב 652

בסיום אחד מכינוסי הילדים, הרב הכט - מנחה הכינוס והמתרגם של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לילדים, מברך את הרבי שליט"א מלך המשיח OUR DADY (בתרגום חופשי לעברית "אבא'לה שלנו"), שיתמלאו כל רצונותיו לגאול את עם ישראל.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"ט אב התשע"ו, 07:51

הוידאו היומי כז מנחם אב 650

לראות את מלכנו הוידאו היומי כז אב 650 כינוס ילדים של הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ז מנחם אב תשמ"ב. הילדים שאומרים את הפסוקים בחיות והתלהבות מרוסיה, ומאזור בארץ הקודש.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"ב אב התשע"ו, 10:39

הוידאו היומי כד אב 647

הוידאו היומי כד אב 647 נכנסים לפרשת "ראה" ו"אינה דומה ראיה לשמיעה". בתחילת פ' ראה תנש"א הרבי שליט"א אומר שכל תחילת הפרשה הוא ברכה, כל מילה, "ראה", "אנכי", נותן", "לפניכם", היום", "ברכה", כל אלה מילים שבפנימיותן יש ברכה, ואפילו המילה שאחרי זה, כי "אין רע יורד מלמעלה, אלא הכל טוב".

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"ב אב התשע"ו, 10:30

היומי כב אב 646

לראות את מלכנו הוידאו היומי כב אב 646 .בריבוי פעמים הרבי שליט"א אומר שבארון מונחים חוץ מלוחות ראשונות, ולוחות שניות וגם שברי לוחות. בדרך כלל מדובר על לוחות שניות ושברי לוחות ראשונות, והרבי שליט"א מחדש, וחוזר על זה בריבוי מקומות, שבארון, בנוגע ללוחות, יש שלושה דברים, לוחות ראשונות, לוחות שניות וגם שברי לוחות.