הוידאו היומי

הוידאו היומי / מערכת האתר - י"ג טבת התשע"ז, 15:14

הוידאו היומי יב טבת 756

הוידאו היומי יב טבת 756 להתפלל בסידור מ770. מישהו מביא לרבי שליט"א מלך המשיח סידור עתיק שנדפס בירושלים ונשלח לתימן כדי ששם יתפללו בסידור מירושלים. וכשהרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על מה שכתוב שם "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", מיד חושבים על הסידורים שלנו מ770, (שהתפללו ב770) כי ש"ליובאוויטש היא ירושלים שלנו" והבית" (770) "זה בית המקדש שלנו" (בית רבינו שבבל, בהערה מתוך "התמים"