האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

פרסום ראשון: התוועדות ש"פ חוקת תשכ"ה

הוצאה לאור

מערכת האתר 63 צפיות 0

פרסום ראשון: התוועדות ש"פ חוקת תשכ"ה

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". [בשנת תשמ"ט היו פרשיות חוקת-בלק מחוברים, והקובץ של התוועדות ש"פ חו"ב תשמ"ט יופיע אי"ה שבוע הבא]. לפרטים ולקריאת הקובץ כנסו


בקובץ הנוכחי – הנחה בלתי מוגה מהתוועדות ש"פ חוקת, יו"ד תמוז תשכ"ה (כקביעות שנה זו) – בפרסום ראשון.

[רוב תוכן התוועדות זו הוגה (אחרי עריכה כו') ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ונדפס בסדרת לקוטי שיחות (בשלושה מקומות, כמפורט בהערה בתחילת השיחה כאן). כעת אנו מפרסמים לראשונה הנחה בלתי מוגה מההתוועדות, דרכה יכולה הלומד להתרשם מסגנון וסדר הדברים בעת אמירתם בשעת מעשה, וכמו"כ ישנם כו"כ פרטים שנשמטו בעת העריכה בלקו"ש ומתפרסמים כאן לראשונה.

בשני מקומות באו בשוה"ג הערות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שענה למניחים על שאלות בשיחה (מענות אלו נתפרסמו גם בעבר)].

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...