• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

פרסום ראשון מגוף כתב יד קודש: מאמר ״קרוב הוי' לכל קוראיו״ תר״פ

לקראת יום הגדול והקדוש יו"ד שבט הבא עלינו לטובה, מערכת אוצר החסידים מוציאים לאור - בפעם הראשונה מגוף כתב יד קודש - את המאמר דיבור המתחיל ״קרוב הוי' לכל קוראיו״ אשר לכבוד-קדושת אדמו"ר (מהוריי"צ) נשמתו-עדן • להורדה
פרסום ראשון מגוף כתב יד קודש: מאמר ״קרוב הוי' לכל קוראיו״ תר״פ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לקראת יום הגדול והקדוש יו"ד שבט הבא עלינו לטובה, יום הסתלקות-הילולא של כבוד קדושת אדמו"ר (מהוריי"צ) נשמתו עדן, ויום התחלת נשיאותו של כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

מערכת אוצר החסידים מוציאים לאור - בפעם הראשונה מגוף כתב יד קודש - את המאמר דיבור המתחיל ״קרוב הוי' לכל קוראיו״ אשר לכבוד-קדושת אדמו"ר (מהוריי"צ) נשמתו-עדן.

מאמר זה לא הי' תחת ידינו בעת הדפסת ספר המאמרים תר"פ, כי אם עמוד אחרון מגוף כתב יד המעתיק, וכעת הגיע לידינו המאמר בגוף כתב יד קודש.

לחביבותא דמילתא, נדפס בראש הקונטרס צילום גוף כתב יד קודש מהתחלת המאמר.

לתועלת הלומדים והמעיינים, חולק המאמר לקטעים וניתוספו הערות ומראי מקומות הבאים בשולי הגליון - על-ידי המוציא לאור.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדת המאמר לחצו כאן

חדש מבית "יפוצו": קונטרס בית רבינו שבבבל עם ביאור למבקשי השם

להורדה: תשורה מחתונת סגל - קאליפה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...