• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג כסלו התשפ"ד (06.12.2023) פרשת וישב

פרסום ראשון • בחירת הפיקח: קטע מיוחד משיחת פורים תשט"ו

בשעה שבאים אל המלך, צריך לוותר על כמה דברים בשביל לרצות "רק אותך בעצמותך". "את זה אמר אדמו"ר הזקן, שידע, והיה בחיים חייתו בעלמא דין מה זה גן עדן התחתון, והוא ידע, והיה, בגן עדן העליון, והוא היה בעולם האצילות, כי הוא היה נשמה חדשה - משם" • קטע מיוחד בפרסום ראשון משיחת חג הפורים תשט"ו • הכתבה המלאה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בשעה שבאים אל המלך, צריך לוותר על כמה דברים בשביל לרצות "רק אותך בעצמותך". "את זה אמר אדמו"ר הזקן, שידע, והיה בחיים חייתו בעלמא דין מה זה גן עדן התחתון, והוא ידע, והיה, בגן עדן העליון, והוא היה בעולם האצילות, כי הוא היה נשמה חדשה - משם" • קטע מיוחד בפרסום ראשון משיחת חג הפורים תשט"ו • הכתבה המלאה

ידוע ומפורסם מאמר דא"ח (מוגה) "ביום עשתי עשר יום" בו הרבי שליט"א מדבר על ה"פקח" שאומר "אנא נסיב מלכא" למרות שבמבט ראשון וגם בהסתכלות יותר מעמיקה, אין ל"פקח" שום רווח מזה שהוא רוצה דווקא את המלך ולא מעדיף טובות הנאה מהשרים והפקידים.

המאמר עולה בנקודת ההתקשרות מדרגה לדרגה ושמסביר שבחירת הפקח נוגעת בהתקשרות בעצמות, באמת בלי שום סיבה צדדית, רק מהרצות התקשר לעצמות.

בסוף המאמר שם הרבי מסבי שה"פקח" יודע גם כאשר מגיע לחדרים הפנימיים של המלך, לא להתפעל מהיוקר והיופי, ולא להעצר שם, ולהמשיך הלאה אל המלך עצמו. ולגבי הצדיקים שהצליחו להגיע כל כך גבוה והתבלבלו מהיורק והיופי, ונשארו שם, ולא ממשיכים אל המלך, עלול להשתלשל מזה אחרי ירידות וצמצומים ענינים בלתי רצויים.

כאן מובאים שני קטעים קצרים, האחד משיחת י' שבט תשי"ט, והשני משיחת פורים תשט"ו, בהם הרבי שליט"א מלך המשיח אומר את אותו ענין במילים קצרות.

תמלול הקטעים בסרטון:

י' שבט תשי"ט

בשעה שבאים אל המלך, המון העם מסתנוורים מענינים של יוקר ויופי שישנם בחדרים החיצוניים ונשארים שם מטושטשים ושיכורים מהיוקר הזה.

אלה שהם חכמים גדולים יותר, נכנסים לחדר לפנים מחדר, אבל צריך חכמה עמוקה ביותר, וגם זה לא עוזר לא לטבוע ולהיבלע מהיוקר והעילוי שישנו בחדרים הפנימיים וטרקליני המלך, בלי לשכוח שהתכלית האמיתית היא להגיע למלך עצמו.

וכמו שמבואר, חכמה לא עוזרת כאן, כי מצד החכמה, ישנם כאלה עילויים וכאלה דברים יקרים בחדרים לפני שנכנסים אל המלך בעצמו, שמצד החכמה והשכל זה מספיק לו כל ימיו בעולם הזה ובעולם הבא והוא לעולם לא יתקרב לעצמות.

פורים תשט"ו

זאת אומרת, שאם רוצים ללכת עם גילויים, ועם ענינים שיש להם סיבה או שורש או מקור, אלא כמו שאדמו"ר הזקן היה נוהג לומר, וכך היה מרגיש, וכמו שאנו נצטווינו שאפילו אם לא מרגישים זאת צריך להתייגע ולדעת שזה תכלית המכוון ש"מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ,"

שיהודי כמו שהוא, לא צריך לרצות, ובנקודת נפשו בפנימיות הוא באמת לא רוצה לא את גן עדן התחתון, לא את גן עדן העליון, לא את עולם האצילות ולא את העולמות שלמעלה מאצילות, לא את כל הענינים שלמעלה מן הצמצום, אפילו לא את אור אין סוף כמו שעדיין בלי שייכות לזולתו.

והוא רוצה אך ורק אותך בעצמך.

ואת זה אמר יהודי, שידע, והיה בחיים חייתו בעלמא דין מה זה גן עדן התחתון, והוא ידע, והיה, בגן עדן העליון, והוא היה בעולם האצילות, כי הוא היה נשמה חדשה - משם, והוא היה למעלה מזה, וביודעו מה כל זה, ואף על פי כן אמר, והתכוון לזה בכל הפרטים, שהוא לא רוצה את כל אותם דברים ורק אותו בלבד.

והוא מסר לנו את זה בתורה שלו שזו היא המטרה אליה צריך ללכת.

ואז מגיעים לתכלית האמיתית שזה טוב האמיתי של כל אחד ואחת בתוך כלל ישראל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שיחות קודש • לפי מי הולכים בעניין נשמות בגופים בעולם הבא

מבצע אחדות המשפחה י' שבט תשל"ד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...