• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

הנחת אבן הפינה לארמון בכפר חב"ד

צפו בסרט הנחת אבן הפינה לארמון הרבי שליט"א מלך המשיח, פורים קטן תשנ"ב
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הנחת אבן הפינה לארמון בכפר חב"ד

צפו בסרט ממעמד הנחת אבן הפינה לארמון הרבי שליט"א מלך המשיח, ליד בניין 770 בכפר חב"ד, פורים קטן תשנ"ב

ערוץ זמן הגאולה

בסרט, מדקה 35 אחרי דברי המנחה (הרב ישראל דוברוסקין), נעמד לדבר הרב אלתר הילביץ, שנשא דברים במקום. הגאון הרב הילביץ למד בליובאוויטש בזמן הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ, הפרטים מהנחת האבן פינה נמסרו בדו"ח עוד באותו יום למזכירות.

בלילה, אחרי הטקס, הרבי שליט"א מלך המשיח התקשר למזכיר ושאלו פרטים על הארוע. הרב גרונר יודע שזמנו של הרבי שליט"א מלך המשיח קצר ביותר ניסה לתמצת את הדברים, אבל הרבי שליט"א מלך המשיח המשיך לשאול "נו"?... הרב גרונר מקריא עוד ועוד פרטים מהדו"ח, וברגע שהקריא על השתתפות הרב אלתר הילביץ, הרבי שליט"א מלך המשיח הביע שביעות רצון, וסגר את הטלפון.

מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח התעניין כל כך דווקא ברב אלתר הילביץ? מספר על כך הרב זלמן נוטיק, 

ובהקדמה, איך יצא לו להתוודע לרב אלתר הילביץ:

"אחרי החתונה התגוררנו בנחלת הר חב"ד ולמדתי בכולל. באותן שנים ראשונות של לימוד הרמב"ם, הרב קורצוייל התעסק ב"מבצע רמב"ם", כפי שביקש הרבי שליט"א מלך המשיח, שבנוסף להפצת הלימוד היומי, להוציא לאור ספרים וחידושי תורה על הרמב"ם כמו "הר המלך" וכיו"ב. הרב קורצוויל עסק בעידוד אנ"ש והתמימים לכתוב, באסיפת החומר, הגהה, והכנה לדפוס".

"במסגרת זו, הרב קורצוייל ביקש ממני, לנסוע לירושלים, לרב אלתר הילביץ, לקחת ממנו ממנו פילפול על הרמב"ם, כפי שסוכם איתו מראש".

הרב אלתר הילביץ, (מלבד היותו, ביחד עם הרב זוין, כותב ערכים לאנציקלופדיה התלמודית), הדפיס (בשנת תש"י) את ספרו הראשון, "ללשונות הרמב"ם". חיבתו המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח לדיוקים על הרמב"ם מפורסמת, ובמילא, מובנת החיבה לספר. בליקו"ש כח ע' 219 הרבי שליט"א מלך המשיח מפנה אל "ללשונות הרמב"ם" (בהערה 11). הרב הילביץ היה בקישור מכתבים עם הרבי שליט"א מלך המשיח. חלק מאגרות הקודש אליו נדפסו בספרי אגרות קודש, עם דיונים ודיוקים עמוקים בכל חלקי התורה.

הרב נוטיק שלא ידע מכל זה, הגיע לביתו של הרב הילביץ בירושלים, ודפק על הדלת. פתח לו בחור עם כיפה סרוגה ושאל מה הוא צריך. הרב נוטיק ענה שאמרו לו לקחת מכאן פילפול על הרמב"ם. הבחור ענה "חכה רגע", הלך לשאול, וחזר אלו - תיכנס.

הרב נוטיק מספר ששהרב הילביץ, היה כבר זקן מאד, ולא ראה כלום. הרב הילביץ התעניין מה שם המשפחה של הרב זלמן, וכאשר שמע שזה נוטיק, המשיך להתעניין, ושאל - איך קוראים לאבא שלך? הרב זלמן ענה - יעקב. ואח"כ - איך קואים לסבא שלך? הרב נוטיק ענה - שמואל. והמשיך לשאול - סבא שלך למד בליובאוויטש? הרב נוטיק ענה שכן. במענה לתמיהתו של הרב נוטיק, סיפר הרב הילביץ שכאשר הוא הגיע ללמוד כנער בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש אצל אדמו"ר הרש"ב, הצמידו לו בחור יותר מבוגר כחונך. "החונך שלי", סיפר הרב הילביץ, "היה סבא שלך".

- טוב, אז בשביל מה באת? שאל הרב הילביץ את הרב זלמן נוטיק.

- לקחת פילפול על הרמב"ם. 

כאמור, הרב הילביץ כבר היה "סגי נהור", ולא יכל לפתוח ספר. הבחור התיישב ליד הרב הילביץ שהתחיל להכתיב לו, והבחור רושם. פילפול בעל פה על דיוק ברמב"ם, גמרות ראשונים אחרונים פוסקים הכל כלול, והכל בעל פה. סיים להכתיב, הבחור סיים לכתוב. - קח וסע לשלום. עד כאן על הפגישה המיוחדת. 

= = = 

וחוזרים לסיפור מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח כל כך התעניין בנאום של הרב הילביץ.

הסיפור שהרבי שליט"א התעניין מאד בדבריו של הרב הילביץ הגיע לרב ברוך פבזנר, אחיינו של הרב אלתר הילביץ. באותה תקופה, היה הרב פבזנר, משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לאה"ק - יו"ר צא"ח ירושלים.כיום - ממלא מקום אביו (הרב הלל) בדיינות בפאריס.

הרב ברוך פבזנר התעניין מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח מכל הטקס של אבן הפינה לארמון, כל כך רצה לדעת דווקא שהרב אלתר הילביץ דיבר, וכאשר הגיע לבקר את דודו - הרב הילביץ, ושאל אותו.

הרב הילביץ ענה כך: "לרבי יש זיכרון טוב"... לפני שנים רבות, כתבתי לו פעם על חלקת מלך המשיח לפי נבואת יחזקאל, (כפי שרואים בסרטון בכתבה היכן קבע המשיח את דירתו). באותו מכתב כתבתי לו שגם כפר חב"ד נמצא בתוך חלקה זו. ואני הרי ראיתי את הנחלה הפרטית של הרבי הרש"ב בליובאוויטש, וראיתי את הבית של הרבי הריי"צ, אז היה חשוב לו, בגלל המכתב הזה, שאגיע לשם"...

ליתר ביאור: הרב יעקב לנדא ע"ה, אב"ד הראשון דבני ברק, היה לפני כן "הרב" של הרבי הרש"ב בליובאוויטש. הרב זלמן לנדא מספר, שסבו היה אומר, שהתמימים ואנ"ש בליובאוויטש היו בטוחים שהרבי (הרש"ב) הוא המשיח שיקח אותם לארץ ישראל. במילא, זה בדיוק הדבר עליו מדבר הרב הילביץ באבן הפינה: הרבי הרש"ב רק רצה לעלות לארץ ישראל, ולא עלה בידו, בנו ממלא מקומו הרבי הקודם בא לארץ - אבל רק רק לביקור, וחתנו - ממלא מקומו הרבי שליט"א מלך המשיח - בונה נחלה בארץ ישראל - במשמעות - כי הוא המלך המשיח. וראה בקשר לזה הערה 148 (אחרונה) בשיחת דבר מלכות שופטים תשנ"ב, שנכתבה סמוך מאד - כשבועיים לפני למעמד אבן הפינה לארמון, (והתפרסמה שבוע אחד לפני).

בסגנון אחר: מהמכתב הנ"ל ששכתב הרב הילביץ לרבי שליט"א מלך המשיח עשרות שנים לפני זה, בו כתוב שכפר חב"ד נמצא בחלקת המלך המשיח על פי נבואת יחזקאל. וזה שהרב הילביץ טרח והגיע להנחת אבן הפינה לארמון, בגלל שהוא מאמין שהרבי שליט"א מליובאוויטש הוא המשך לרבותינו נשיאינו, והוא הוא המלך המשיח.

= = =

תמלול דברי הרב אלתר הילביץ:

כבוד הרבנים, הגאונים, שיחיו לאורך ימים ושנים טובות,

כבוד הקהל הגדול והנכבד הזה.

אחיים ורעיי!

זכות גדולה היא לי, באופן אישי, להיות עכשיו כאן במסיבה הזאת, שהיא הנחת אבן הפינה לנחלתו הפרטית של כבוד קדושת הרבי שיחי' לאורך ימים ושנים טובות.

אני זכיתי להיות בליובאוויטש שבליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב נ"ע, פעמיים. זכורני, בפעם הראשונה, כשנסעתי עם אבא מורי נבג"ם, ונכנסנו לליובאוויטש, אז אבא הראה לי: כאן הנה גר הרבי.

וכאן גר בנו של הרבי.

הנחלה הפרטית של הרביים

ואמר לי: תראה, זוהי הנחלה הפרטית הבית הפרטי של הרבי.

דבר אחד נשאר בזכרוני. זה היה בשעה מוקדמת. בעלות השחר, כשהגענו לליובאוויטש. אבי אמר לי: אתה חושב שהרבי עכשיו ישן? תסתכל: האשנב כבר פתוח!

- הרבי כבר עסוק.

זכות גדולה היא לי, מאחר שראיתיאת הנחלה ההיא, בליובאוויטש, כמובן, עם ה"קליינעם זאל", "די גרויסן זאל" (הזאל הקטן, הזאל הגדול),

- ועכשיו – הנחלה הפרטית הזאת, של כבוד קדושת הרבי שיחי'.

אין ספק, שזכות גדולה היא זאת, לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא זוכה במעמד גדול זה, שיילך ויגדל.

אינני יודע, בעצם, מהו המושג "הנחלה הפרטית" של הרבי. מה פירוש נחלה "פרטית"?! הרי, סוף סוף, כל ארץ ישראל, כל בית בישראל, כל אחד, וכל דבר שייך לאיש שעליו האחריות לכל המשא הכבד הזה שנמצא על שכמו וכתפיו.

אבל יחד עם זאת, יש כאן ענין של נחלה פרטית. וודאי, יש דין ש"מנוחה" שייכת רק לירושלים, זה ההבדל בין מלכי בית דוד ומלכי ישראל. מלכי ישראל, היו יכולים להיות בכל ארץ ישראל. פרט לירושלים. ירושלים היא המקום ששם רק מלכי בית דוד. לא נכנס עכשיו לענין, מה היה בזמן הבית השני. כבר הרמב"ם מדבר על זה הרבה.

הנחלה הפרטית של מלך המשיח

על כל פנים, אבל נחלה פרטית [למלכי בית דוד] יכולה להיות בכל מקום ומקום.

אמרתי בהזדמנות אחת, מכיוון שהכרתי את הרבי הרש"ב נ"ע, ידוע שהוא רצה לבקר בארץ ישראל. ולא עלה בידו. התמונה שנמצאת של הרבי הרש"ב, היא התמונה שהיתה להיות על הדרכון כדי שיוכל לנסוע לארץ, לארץ ישראל.

- אבל לא עלה בידו.

הרבי הקודם, בא לביקור בארץ ישראל. ועכשיו, הבה נקווה, שכבוד קדושת הרבי שיחי' לאורך ימים ושנים טובות, יהיה כאן בקביעות בארץ ישראל. כאן זה הולך מדרגה לדרגה.

מהדור שאני זכיתי להכיר – הרבי הרש"ב, והרבי הקודם, ועכישו, להבדיל בין החיים לחיים, הרבי שיחי', שנזכה כולנו, לראות אותו כאן בארץ ישראל.

אני הייתי רוצה לבקש באופן אישי, מקודם נתבקשתי לומר מילים אחדות, ואמרתי שאני מוטרד, אני אבקש מן הקהל הקדוש הזה לברך את רעייתי סימה בת שרה רודיה, שהיא צריכה רפואה שלמה.

ויהי רצון, שנזכה לבשורות טובות, לישועה, לגאולה שלימה בקרוב ממש, ומיד.

 

 

 

 

השר ליצמן מאמין בגאולה מיד

קבלת המלכות בהכנסת ספר התורה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...