האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תמניא אפי של גאולה

הלכה ומנהג

מערכת האתר 522 צפיות 0

תמניא אפי של גאולה

לנוהגים לומר את פרק התהילים של הרבנית חיה מושקא, בשבת כ"ה אדר א', מתחילים לומר פרק קי"ט וגם קי"ח עד כ"ה אדר ב. כך, שבשנתיים הקרובות יוצא בעז"ה לסיים את ה"תניא אפי שבתהילים" כל יום משך כ"ה חודשים!!

הרבי שליט"א מלך המשיח נוהג לומר את פרקי התהילים של הרבנית. ההנהגה בשנת תשמ"ו (ואולי בעוד שנים מעוברות), לומר גם את הפרק הקודם וגם את הפרק החדש מכ"ה אדר א' עד כ"ה אדר ב'.

הזכות לומר כל יום את פרק קי"ט מפורשת בתניא, מקל וחומר שאדמו"ר הזקן ביקש לגמור את פרק "תמניא אפי שבתהילים" (לפחות) פעם בשבוע, ומשבת זו יש הזדמנות לומר את הפרק כל יום משך י"ג חודש עד כ"ה אדר תש"פ הבעל"ט, 

ושלושה שבועות אחרי זה מי"א ניסן, לומר עוד י"ב חודש את פרק קי"ט בשביל הרבי שליט"א מלך המשיח.

- תהילים של ימות המשיח.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...