• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת

התחילו לשיר "האדרת והאמונה" בניגון הצרפתי הידוע, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון פנה לשמאלו, ועשה סימן בידו הק' לשרוק! התחילו שריקות וכתגבורת לזה המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד באופן חזק ומהיר ובתנועות רצופות למשך זמן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות וישב בבית משיח 770
ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת
הדלקת נרות חנוכה במגדל אייפל
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד להתוועדות בשעה 1:35 לערך, כשהקהל מנגן "על ניסיך". וכאן המקום לציין שההתוועדות היתה מאוד מיוחדת ומתוך התרוממות הרוח ("אויפגעלייגטקייט"), וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בשמחה רבה ועצומה למעלה מדרך הרגיל לגמרי.

לאחרי ברכת בופה"ג ו"מזונות" שרו כרגיל "זאָ ל שוין זיין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה ובפרט לעבר הקבוצה מצרפת - לעברם עודד כו"כ פעמים בתנועות עזות.

את ההתוועדות פתח (בהפתעה גמורה!) באומרו: "ס'איז דאָ ך אָ נגעקומען אַ קבוצה פון צרפת, דאַ רף מען זיי געבן זאָ גן 'לחיים', ווער איז דער מנהל זייערער? [=הרי הגיע קבוצה מצרפת, צריך לתת להם 'לחיים' מי המנהל שלהם?]", ומיד פנה לצדדים לחפש את הקבוצה (שעמדה בפירמידה הגדולה שבמערב ביהכ"נ). כמובן שכולם אמרו "לחיים", וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה להם.

אח"כ התחילו לשיר "האדרת והאמונה" בניגון הצרפתי הידוע, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון פנה לשמאלו, ועשה סימן בידו הק' לשרוק! התחילו שריקות וכתגבורת לזה המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד באופן חזק ומהיר ובתנועות רצופות למשך זמן.

אח"כ פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה א' באומרו: "כמדובר אין דער התוועדות דשבת שלפני זה אַ ז צרפת - ווי ס'שטייט אין דער הפטורה פון שבת שלפני זה - איז בגימטריא זיבן הונדערט און זיבעציק [=כמדובר בהתוועדות דשבת שלפני זה שצרפת - כמ"ש בההפטורה דשבת שלפני זה - הוא בגימטריא שבע מאות ושבעים]".

השיחה ארכה כ-22 דקות, ואחרי' טעם כ"ק אדמו"ר שליט"א מהיין ומה"מזונות". הקהל ניגן את מארש נפוליון וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד שוב לעבר האורחים. אח"כ פנה לעבר הקבוצה והתחיל לעודד את השירה לעברם, ואח"כ לעבר הקהל - בתנועות חזקות מאוד בשתי ידיו הק' יחד באופן מפליא ובמהירות.

את שיחה ב' פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א באומרו: "מ'רעדט לעצטנס וועגן פרסום מעשה ניסים", והמשיך לדבר על כך שא' הניסים בזמננו הוא בצרפת בנוגע לניגון שלהם (שהוא סמל לשחרור המדינה מעול המלכות) שמסיבה לא ידועה הפסיקו לשיר אותו, "און אַ לטע חסידים האָ בן מפרש געווען" [=וזקני החסידים פירשו] שמעת שחסידים התחילו לשיר את זה בהתוועדויות - הצד שכנגד הורידו בעלותם ממנו ומסרוהו לגמרי לצד הקדושה.

השיחה ארכה כ-16 דקות, ואחרי' התחילו כולם לנגן באופן ספונטאני (שוב) "האדרת והאמונה", והפעם ביתר חיות. כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בשתי ידיו הק' בחוזק רב מאוד, וכן פנה לעבר הקבוצה הנ"ל וסימן בידו הק' שיאמרו "לחיים". אח"כ המשיך לעודד ביד אחת, ושוב בשתי ידיו הק' יחד כששירת הקהל הולכת וגוברת בשמחה רבה.

אח"כ פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לימינו(!) ופתח בשיחה ג'. השיחה ארכה כ-6 דקות, ואחרי' שתה מהגביע עד תומו וטעם מה"מזונות". ניגנו "שובה ה'", וכשהגיעו למילים "יראה אל עבדיך" - התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד את השירה בשתי ידיו הק' יחד באופן חזק ומפליא מאוד, ובמהירות!

שיחה ה' ארכה כמה דקות, ובה דיבר אודות חלוקת המשקה. בסיום החלוקה התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ועודד את השירה באמצע פעמיים בתנועות חזקות. אח"כ שתה מהגביע וטעם מה"מזונות".

כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל לנגן בקול "ניעט ניעט ניקאַ וואָ" ועודד את השירה בחוזק. אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה, בירך, נטל ידיו הק' ונעמד לתפילת מנחה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:10.

(מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"ב, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח")

לגלות את האמת | התוועדות על שיחת דבר מלכות וישב

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...