• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אדר א' התשפ"ד (28.02.2024) פרשת כי תישא

כשכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את הבקבוק עבור כינוס השלוחים אמר: ״להביא לימות המשיח״

הרבי שליט״א מלך המשיח פתח את השיחה הראשונה בענין הגאולה. בשיחה הב' דיבר על משיח וקישר זאת עם עבודת השלוחים. אח״כ התחיל את שיחה ג׳, ודיבר ע״ד עבודת אליעזר בתור שליחות ועל היתרון שיש לשליח (שהוא ״כמותו ממש״) על שדכן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות חיי שרה בבית משיח 770
כשכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את הבקבוק עבור כינוס השלוחים אמר: ״להביא לימות המשיח״
הרבי שליט"א מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

להתוועדות נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א בשעה 1:40 לערך, כשהקהל שר את המארש של ר״ח כסלו. אחרי ברכת בופה״ג והטעימה מה״מזונות״ ניגן הקהל כרגיל ״זאָל שוין זיין די גאולה״, ובאמצע הניגון נתן כ״ק אדמו״ר שליט״א חתיכת ״מזונות״ לילדי שארף שיחיו.

כ״ק אדמו״ר שליט״א פתח את השיחה הראשונה בענין הגאולה, ובהמשך היו ביטויים רבים ע״ד משיח וכו׳. השיחה היתה ארוכה ונמשכה כשלושת רבעי השעה לערך, ואחרי׳ שרו ״דידן נצח״ וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד את השירה מפעם לפעם.

בשיחה ב׳ המשיך לדבר ע״ד משיח, וקישר זאת עם עבודת השלוחים. בסיום שיחה זו שרו ״עד מתי״ (הניגון הידוע באנגלית) וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד את השירה בחוזק, ובאמצע פנה ועודד לעבר המשב״ק ר׳ שד״ב שי׳ גנזבורג.

אח״כ התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א את שיחה ג׳, ודיבר ע״ד עבודת אליעזר בתור שליחות ועל היתרון שיש לשליח (שהוא ״כמותו ממש״) על שדכן.

בסיום שיחה זו שרו ״שובה ה׳״. בתחילה עודד כ״ק אדמו״ר שליט״א את השירה בב׳ ידיו הק׳ לסירוגין, ובאמצע התחיל לעודד באופן מפליא בשתי ידיו הק׳ יחד בתנועות חזקות ממטה למעלה כו״כ פעמים, ובפרט בקטע הידוע שחזרו עליו כמה פעמים. אח״כ המשיך לעודד בידו הימנית ואח״כ בידו השמאלית.

באמצע הניגון הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א על ר׳ שמואל שי׳ לו מלונדון, אנגלי׳, והורה לו לומר ״לחיים״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך להסתכל עליו לאחר מכן לעוד רגע ועודד לעברו. 

בסיום הניגון התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לשיר ״ניעט ניעט ניקאַ וואָ״.

לאחר מכן התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א את שיחה ד׳ ע״ד חלוקת משקה המשמח, וסיים את השיחה במילים: ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״.

אח״כ התחילה חלוקת המשקה, שהי׳ נראה כעין ״כוס של ברכה״ מחמת ריבוי העוברים שיחיו (היו 56 בקבוקים)!

כ״ק אדמו״ר שליט״א מזג מכל בקבוק לכוסו, ובהמשך כשנתמלא כוסו השתמש בשתי כוסות זכוכית נוספות (כשתחילה שופך מכוסו לכוס הזכוכית). אח״כ מזג בחזרה לכל בקבוק (בתחילה כשנגמר מכוסו התחיל למזוג מכוס הזכוכית לבקבוקים, אבל לאחרי 3-4 בקבוקים שמזג ככה, מזג מכוס הזכוכית לכוסו, והמשיך למזוג מכוסו לבקבוק).

הבקבוק הראשון הי׳ עבור כינוס השלוחים העולמי, וכ״ק אדמו״ר שליט״א פנה לרחמ״א שי׳ חדקוב שישב על מקומו הרגיל ומזג לו, ולאחר מכן מזג למזכיר הרחי״ק ולשאר מארגני הכינוס - ר׳ משה שי׳ קוטלרסקי ור׳ ליפא שי׳ ברענען. כשכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את הבקבוק לרחי״ק, אמר לו: ״להביא לימות המשיח״ (ולהעיר שזוהי סיסמת הכינוס).

ההכרזה האחרונה היתה (כרגיל בשבת זו) של ר׳ מאיר שי׳ הארליג שהכריז ע״ד סעודת הודאה הארבעה-עשר לרגל ר״ח כסלו שתתקיים אי״ה באור ליום אדר״ח כסלו הבעל״ט (הי׳ שקט מיוחד לכבוד ההכרזה).

חלוקת המשקה נמשכה כ20- דקות!

אח״כ שאל כ״ק אדמו״ר שליט״א האם כולם קיבלו, והתחיל את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל תוך כדי עידוד השירה בתנועת ידו הק׳, והמשיך לעודד משך זמן.כ״ק אדמו״ר שליט״א טעם מה״מזונות״, ואח״כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:15 לערך.

כ״ק אדמו״ר שליט״א בירך מתוך הסידור, נטל ידיו הק׳ ונעמד לתפילת מנחה.

(מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"א, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח")

אליעזר עבד אברהם שליח או שדכן?

דבר מלכות פרשת וארא: נתנו לך, רק תקח!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...