• ב"ה ימות המשיח!
  • ד' ניסן התשפ"ג (26.03.2023) פרשת ויקרא

דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח

החיוב ההלכתי (=מצווה) להאמין ב(רבי שליט"א מלך המשיח כ)נביא, מוביל בהכרח לפירסום זהותו כמשיח. בנוסף, הלשון "בעל בחירה" מחייבת שהוא נשמה בגוף גשמי, חי וקיים כפשוטו ממש.
דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח

החיוב ההלכתי (=מצווה)  להאמין ב(רבי שליט"א מלך המשיח כ)נביא, מוביל בהכרח לפירסום זהותו כמשיח. בנוסף, הלשון "בעל בחירה" מחייבת שהוא נשמה בגוף גשמי, חי וקיים כפשוטו ממש.

כאשר מדברים עם חלק מאנ"ש על החשיבות להתמסר לפרסום זהותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח וחייו הנצחיים, לפעמים נשמעת טענה, שעם כל הכבוד הרי מדובר בהרגש חסידי וכו' אבל עדיין לא מדובר בעיקר בדת ולכאורה יש דברים יותר חשובים ומוכרחים להתעסק בהם, מבחינת הקדמה של לחם ומים לדובדבן שבקצפת. הטענה כזאת נובעת מחוסר ידע או חוסר התבוננות בדברים ברורים שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר בשיחותיו הקדושות .

בשיחה של שופטים נ"א הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר בצורה ברורה על החיוב ההלכתי להאמין בו בתור נביא. לא מדובר על הענינים של שפיץ חב"ד ואפילו לא על דברים בסיסיים שקשורים בהתקשרות החסיד לרבו. מדובר פה על החובה ההלכתית שנוגעת לכל יהודי באשר הוא ללא הבדל עדה או השקפה.

באותה שיחה ( ס"ט) אומר הרבי שליט"א מלך המשיח שיש חיוב הלכתי לדעת שיש גילוי נבואה אצל המשיח עוד לפני הגאולה . זאת אומרת שעפ"י ההלכה כל יהודי מחוייב להאמין שהרבי לא רק הנביא אלא גם מלך המשיח. ובכלל, הרי ברגע שלרבי שליט"א מלך המשיח יש תוקף של שופט הדור ונביא הדור זה מחייב אותנו לקיים את הוראותיו הקדושות, כולל הוראה להכריז יחי המלך (ב' ניסן התשמ"ח), בדיוק כמו להניח תפילין.

כנ"ל בנוגע לאמונה בנצחיות חייו של של הרבי שליט"א מלך המשיח בגשמיות כפשוטו ממש . בנוסף לדברים ברורים על כך שחייב להיות נשיא הדור בגוף גשמי כפשוטו ממש ( לקו"ש חכ"ו עמ' 7 וכו'), אומר הרבי שליט"א מלך המשיח "דמכיון שאחכה לו בכל יום שיבוא עכצ"ל שמציאותו (נשמה בגוף ) קיימת גם עתה (התוועדויות התשמ"ט ח"א עמ' 446). זאת אומרת שהאמונה במציאותו של מלך המשיח נשמה בגוף גשמי עוד טרם הגאולה היא חלק מי"ג עיקרי האמונה, דבר שכמובן מחייב כל יהודי ללא יוצא מן הכלל.

אגב, פה המקום להזכיר את מה מה שבזמנו כתב הרב זמרוני ציק באחת הגליונות של שיחת הגאולה, שבשיחה של פרשת שופטים הנ"ל ( סי"א), מובא שצריך לפרסם שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שיהיה יועצייך ושופטייך וכו', וידוע שעפ"י החסידות (לדוגמא סה"ש התשמ"ז שיחת ש"פ ראה ס"ד) בעל בחירה יכול להיות דווקא נשמה בגוף. וכאמור מפה ומעוד מקומות רואים שיש לנו חיוב הלכתי ממש לפרסם את זה שנשיא דורנו הוא בעל בחירה (דהיינו נשמה בגוף) ונביא הדור.

דבר מלכות שופטים - הפוך מהרמב"ם?!

רואים את הברכה - עכשיו בסטטוס

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...