• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

הדרך להצלחה בשליחות

כאשר אברהם פונה אל אליעזר ומבקש ממנו ללכת ולהביא אשה לבנו יצחק, שואל אותו אליעזר מה לעשות במקרה בו לא תרצה האישה לבוא איתו, ואברהם משיבו "השמר לך פן תשיב .. ה' .. ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם" • נקודה משיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח לשבת פרשת חיי שרה • לקריאה.
הדרך להצלחה בשליחות
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כאשר אברהם פונה אל אליעזר ומבקש ממנו ללכת ולהביא אשה לבנו יצחק, שואל אותו אליעזר מה לעשות במקרה בו לא תרצה האישה לבוא איתו, ואברהם משיבו "השמר לך פן תשיב .. ה' .. ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם".

מאוחר יותר, כאשר מגיע אליעזר לביתו של בתואל ומוסר לו את דברי אברהם הוא אומר "ויאמר אלי: ה' .. ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי".

ויש להבין, מדוע משנה אליעזר בדבריו מהלשון בו השתמש אברהם, ובמקום לומר "ישלח מלאכו לפניך" הוא משתמש בלשון "ישלח מלאכו איתך"?

איתו או לפניו

ההבדל שבין שתי הלשונות "לפניך" ו"איתך" הוא כפשוטו: כאשר אומרים "ישלח מלאכו לפניך" הכוונה היא שהמלאך ילך ביחד עם אליעזר ויסייע לו לבצע את שליחותו. ואילו כאשר אומרים "ישלח מלאכו לפניך" המשמעות היא שהמלאך ילך כבר לפני אליעזר וידאג לו מלכתחילה להצלחת השליחות.
וזו הייתה כוונת אברהם באמרו "ישלח מלאכו לפניך" – שהצלחת שליחותו של אליעזר כבר מובטחת מלכתחילה ע"י הקב"ה.

וכפי שאכן אירע בפועל, שכבר בתחילת שליחותו "קפצה לו הדרך", ובהגיעו לבאר - בעוד טרם כילה להתפלל - יצאה אליו רבקה עם כד המים, וגם כאשר בהמשך רצה בתואל לבטל את השידוך "בא המלאך והמיתו", וכפי שגם רואים בהסכמה המהירה של רבקה לבוא עם אליעזר באופן מיידי וכו', שכל זה מראה על ההצלחה המיוחדת של השליחות, כפי שאברהם הבטיח "ה' .. ישלח מלאכו לפניך".

הצלחה אמיתית

אך כאשר אליעזר מספר לבתואל את דברי אברהם, הוא משנה מעט ואומר "ישלח מלאכו איתך", כי כשאליעזר מעוניין לדבר עם בתואל ולקבל ממנו הסכמה לשידוך, הוא אינו יכול לומר לו שהענין כבר נקבע קודם לכן (כפי שאמר אברהם "ישלח מלאכו לפניך"), כי אם כך היה טוען בתואל – לשם מה כל המשא ומתן הזה והלא כבר המלאך קבע כך? ולכן אליעזר היה מוכרח לשנות ולומר "ישלח מלאכו איתך".

הגם שאליעזר לא סיפר לבתואל על כך שאברהם בירכו "ישלח מלאכו לפניך", אך עם זאת, הוא רמז את זה לבתואל, על ידי מה שהוסיף "..והצליח דרכך".

הצלחה אמיתית היא רק כאשר זה בא מאת הקב"ה, ולא על ידי היגיעה של האדם עצמו, והגם שכאשר אדם מצליח על ידי יגיעתו, נחשבת זאת ג"כ הצלחה מסויימת, אך לאמיתו של דבר, הצלחה אמיתית היא רק כאשר זה מגיע במתנה מלמעלה.

הצלחה מובטחת

ולפי זה מובן שכאשר אליעזר הוסיף בדבריו "והצליח דרכיך", (שהמשמעות היא שכל ההצלחה באה מאת הקב"ה) הוא רמז בכך שהקב"ה כבר קבע מלכתחילה את ההצלחה של השליחות. ולכן לבסוף אמר בתואל "מה' יצא הדבר", כי גם הוא הכיר לבסוף בכך ש'יד ה' עשתה זאת'.

אמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים", אך עם זאת, גם לבנים יש את הכח להגיע לדרגה זו של "עבדי אבות".

וזוהי ההוראה הנלמדת משליחותו של אליעזר לכל אחד ואחד, ובפרט אלו העוסקים בשליחותו של נשיא דורנו:
כאשר מתנהגים באופן של "עבדי אבות" ובטלים בתכלית למשלח, הרי מובטח לנו ש"ישלח מלאכו לפניך" "והצליח דרכיך" – הקב"ה מבטיח הצלחה במילוי השליחות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה – תיכף ומיד ממש.

(ע"פ לקוטי שיחות חלק כ"ה ע' 99)

פרשת השבוע חיי שרה • השיעור השבועי בדבר מלכות עם הרב זמרוני ציק

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...