• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

סיפור אישי: מכתב אחד, נס כפול

"יש לי שתי בעיות, הוא פתח ואמר, בעיות שמאוד מציקות לי, ואפילו אפשר לומר שהן עוצרות לי את החיים. דבר ראשון, גילו אצלי לא מזמן (ל"ע) את המחלה הנוראה בחוט השדרה, וכל הזמן היא מתגברת ונחלשת. ודבר שני, למרות גילי הקרוב לחמישים שנה, אשתי רוצה להתגרש ממני... כבר תקופה ארוכה שאנו חיים בנפרד, אפילו שאנו באותו בית. אין כמעט קשר... היא כבר רוצה לפתוח תיק גירושין". סיפור אישי מרתק
סיפור אישי: מכתב אחד, נס כפול
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בהתוועדות חסידית שנערכה בה השתתף הרב מנחם יעקב רייניץ מישיבת חב"ד בלוד, הוא חשף סיפור שאירע לו לאחרונה: "לא מזמן, נכנס אלי הביתה יהודי אחד שבא על מנת להתייעץ. כבר בכניסתו הוא היה נראה מאוד שבור.
"יש לי שתי בעיות, הוא פתח ואמר, בעיות שמאוד מציקות לי, ואפילו אפשר לומר שהן עוצרות לי את החיים.
דבר ראשון, גילו אצלי לא מזמן (ל"ע) את המחלה הנוראה בחוט השדרה, וכל הזמן היא מתגברת ונחלשת.
ודבר שני, למרות גילי הקרוב לחמישים שנה, אשתי רוצה להתגרש ממני... כבר תקופה ארוכה שאנו חיים בנפרד, אפילו שאנו באותו בית. אין כמעט קשר... היא כבר רוצה לפתוח תיק גירושין.
מה עושים? הוא סיים בתחינה, תעזור לי!"
הדרכתי אותו, כפי שאני נוהג לעשות עם כל אחד, להתכונן לכתיבה: לגשת ליטול את ידיו, לומר את פרקו של הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך התהלים, לשים צדקה וכמובן הוספתי לו שעליו לקבל על עצמו איזו החלטה טובה "כלי לקבלת הברכה".
את מכתבו הוא הכניס לתוך האגרות קודש שם נכתב לו על שני הנושאים בצורה מדוייקת. המכתב מופיע בכרך טו, עמ' קלז (ומסתיימת בעמוד הבא):
"במענה למכתבו מכ"א סיון, בו כותב אודות מצב בריאותו מתאר המיחוש שלו, ואשר איזה פעמים כבר נתרפא ואחרי זמן חוזר.
ומהנכון אשר יחקור לרופא מומחה במקצוע זה וימלא הוראתו, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות, אבל מובן ופשוט אשר מה שבדבורו לפעמים מבטא ענינים היפך ברכה, זה אחת הסיבות לקלקול בריאות הנשמה ובמילא גם לקלקול בריאות הגוף, ומקרא מלא דבר הכתוב בהנוגע לכל אחד ואחד מישראל, ואברכה מברכיך וגו' . . והרי ידוע בכתבי האריז"ל בגנות המבהילה של מדת הכעס, אשר האדם בכעסו מחליף נשמתו ר"ל ואין להאריך בדבר המובן וגם פשוט, ועל פי מה שכתוב כמים הפנים לפנים וגו' הרי כשמעבירים על מדותיו ואך ברכות טוב וחסד ישמע מפיו - יהפך גם כן לב זוגתו תחי' וישרה השלום והשמחה במעונם.
וילמוד בעיון המתאים באגרת הקדש לרבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך סימן כ"ה, בו מבואר באר היטב מאמר רז"ל כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכו'".
למקרא הדברים הוא התפלא: "הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן בחדר! מאיפה הוא יודע שאני כעסן? ושים לב, הוא ממשיך בהתרגשות, בתוך מכתב אחד הוא ענה לי על שתי השאלות השונות.
אשתי צדיקה שהסכימה לחיות איתי עד עכשיו. בכל פעם אני חוזר מהעבודה כועס ועצבני, מתפרץ בלי טיפת סבלנות. אני מצדיק לחלוטין את הצעד שלה שמבקשת להתגרש, אבל אני לא רוצה בכך, אני ממש מנסה לחשוב מה יגרום לה לחזור בה מכוונתה.
הצעתי לו להדפיס העתק מהתשובה שקיבל, על מנת שיוכל להראות לאשתו, ועודדתי אותו שהנה הרבי שליט"א מלך המשיח מברך אותו וכותב שיתפלל בעבורו.
לא מזמן פגשתו אותו וכמובן ששאלתי אותו: "מה המצב אצלכם"? "ברוך ה' המצב השתנה מן הקצה אל הקצה. היה לי מאוד קשה לשנות את הרגלי הכעס שלי. אך כעת אני נוהג ממש להיפך, משתדל להודות לה על כל פעולותיה וב"ה שמתחילים לראות שיפור, כולל גם בענין הרפואה השלימה".
כך הוא זכה לנס כפול.

מתוך שיחת הגאולה 1252.

סיוע בכל הפרטים

הקב''ה לא נשאר חייב

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...