• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

הגילוי הגדול שכולנו נראה

בימים שלפני הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, הוא גילה את מה שעיניו הקדושות רואות וחשף זאת לנכדו. מציאות אלוקית זו, היא העומדת להתגלות לעיני כולנו בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש
הגילוי הגדול שכולנו נראה
אדמו"ר הזקן
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בערב שבת קודש זה, בתאריך כ"ד טבת, חל יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד ומחבר ספר התניא והשולחן ערוך. על מעלותיו ופלאיו, מסופר רבות, גם בהקשר לחגו המפורסם, חג הגאולה בי"ט כסלו, שהפך להיות מועד לכלל ישראל.

מי שגילה טפח אודות סגולתו המיוחדת, היה הבעל שם טוב, שעשה סעודה בשמחה גדולה ביום שנולד אדמו"ר הזקן, ואמר שירדה לעולם נשמה חדשה מעולם האצילות. גם ממשיך דרכו של הבעש"ט, המגיד ממזריטש, מי שהיה מורו ורבו של אדמו"ר הזקן, גילה בפני תלמידיו מספר פעמים שביבים על מעלתו המיוחדת, של מי שלימים סלל וגילה את דרך חסידות חב"ד בעבודת ה', דרך בה צועדים רבותינו נשיאנו ועמם כלל החסידים במשך שבעה דורות עד לימינו אלה.

מה שרואים בתקרה

אחד הסיפורים הקשורים לרגעי הסתלקותו, סופר על ידי נכדו, מי שלימים התמנה לאדמו"ר השלישי של חב"ד הידוע על שם ספרו 'הצמח צדק'. נכדו ששהה לידו בימים שלפני הסתלקותו, הופתע לשמוע אותו שואל יום אחד, מה אתה רואה בתקרת הבית?

באותה שעה שכב אדמו"ר הזקן על מיטתו, ומבטו היה מופנה למעלה, והנכד שהרים את ראשו ראה את קורות העץ הכבדות של תקרת הבית, ולא הבין את פשרה של השאלה.

אמר לו אדמו"ר הזקן, אני איני רואה כעת את התקרה הגשמית, אני רואה את דבר ה' המהווה ומחיה את קורות התקרה.

ואכן, אחד מגילויי תורת החסידות, היא שכל העולם הינו משתלשל באופן ישיר מגילוי של שם ה' המהווה ומחיה את העולם, אלא שלעינינו נראה הדבר באופן גשמי, כפי שהורגלנו לראות את מציאות העולם. הדבר אף נרמז בכך ששם אלוקים (כמובן כאשר מחשבים אותו כפי שהוא נאמר, עם האות ה'), בגימטריה 'הטבע'. כי שם זה, הינו מסתיר לעינינו את מציאות הבורא, הידוע בשמו המפורש, (כפי שנכתב בתורה).

לעתיד לבוא, וכפי שיקרה תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, תתגלה מציאותו של הבורא, או אז נוכל לראות גם בעינינו הגשמיות את המציאות האמיתית, אשר הקב"ה, באמצעות שמותיו, מהווה ומחיה את הבריאה כולה. לדרגה זו הגיע אדמו"ר הזקן, באותם ימים, בהם גילה זאת לנכדו.

צדקת ארץ ישראל

בעמדינו ביום הסגולה, יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, יש לחזק את עצמינו בדבריו לאחר שיצא ממאסרו, וגילה אשר התמיכה שלו ביושבי ארץ הקודש, היא שהביאה לגאולתו המפורסמת. וכדבריו בסימן ד' באגרת הקודש שבתניא: "ובפרט צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה' ממש, כמו שכתוב תמיד עיני ה' אלהיך בה, והיו עיני ולבי שם כל הימים והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו . . ותעמוד לנו לעד לשום נפשנו בחיים אמיתים מחיי החיים לאור באור החיים אשר יאר ה' פניו אתנו סלה אמן, כן יהי רצון".

בוודאי שגם בימים אלו, בהם אנו כולנו עוסקים בצדקת ארץ ישראל, מי בעזרה ובסיוע, ומי בלחימה ממשית כלוחמינו (וכאן המקום לברכם שימשיכו בפעולה עד הסוף, ללא שום הפרעות), הרי שזכות זו תעמוד לנו, ותחיש ותביא את הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

החיזוק למערכה על כיבוש הארץ

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...