• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

מחובר לעצמותו ומהותו יתברך!

לא רק שאיש מעם ישראל לא המיר דתו, אלא אפילו לא עלה בליבו של אף יהודי אפילו במחשבה! לנסות ולהציל את עצמו ע"י נטישת יהדותו ח"ו • הרבי שליט"א מלך המשיח, המחובר לעצמותו ומהותו ית' מודיע כי כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים והכל מוכן לביאת המשיח • הרב זמרוני ציק במאמר המערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1184 שבוע פרשת תצווה תשע"ח • הטור המלא
מחובר לעצמותו ומהותו יתברך!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

לא רק שאיש מעם ישראל לא המיר דתו, אלא אפילו לא עלה בליבו של אף יהודי אפילו במחשבה! לנסות ולהציל את עצמו ע"י נטישת יהדותו ח"ו • הרבי שליט"א מלך המשיח, המחובר לעצמותו ומהותו ית' מודיע כי כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים והכל מוכן לביאת המשיח • מאמר המערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1184 שבוע פרשת תצווה תשע"ח • הטור המלא

ביום הרביעי מאז נחתמו אגרות המן ונשלחו לכל מדינות המלך אחשורוש, והמן מצא את עצמו תלוי על עץ גבוה חמישים אמה. המן התפגר, אך גזירותיו כבר נשלחו. שונאי ישראל כבר החלו בהכנות ליום המיועד י"ג אדר בעוד כשנה. ואכן הייתה זו שנה של מסירות נפש, שלוותה בתחושת מתח מפני הבאות.

המפליא ביותר הוא שבעצם הייתה אלטרנטיבה, יכלו להיפטר מכל זה בקלות. כיצד? גזירות המן "להשמיד להרוג ולאבד..", חלו רק על היהודים! עקרונית, ניתן היה לגשת לאחד ממשרדי המן ולהצהיר על המרת דת, (ח"ו) ולהשתחרר מהסיוט.

הישג רוחני
מגלה אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, בספרו "תורה אור" - אשר בני ישראל שבאותו הדור "מסרו עצמן למות כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ ח"ו".

לא רק שאיש מעם ישראל לא המיר דתו, אלא שאפילו לא עלתה בלב אחד מהם "מחשבת חוץ", לא עלה בליבו של אף יהודי אפילו במחשבה! לנסות ולהציל את עצמו ע"י נטישת יהדותו, ח"ו.

הישג רוחני אדיר, השאלה היא מהיכן לאדמו"ר הזקן, שאכן לא עלתה מחשבה כזו אפילו בלב אחד מהם! מניין לו לדעת מה עלה בליבו של איש פלוני, במאורע שהיה כאלפיים שנה לפניו?

צריך להיות מחובר למקור המידע המוחלט, למקור ההוויה כולה, כדי לדעת עניין כזה. אכן כזה היה אדמו"ר הזקן "בעל הנשמה החדשה", מחובר לעצמותו ומהותו ית'. מכאן ידיעתו בנבכי כל נשמה ונשמה מישראל.

לפני שנים מספר, הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי "עבודת הבירורים" הסתיימה. אותה משימה אלוקית שהוטלה עלינו מראשית הבריאה, בירור כל ניצוצות הקדושה שירדו לעולם ונתלבשו בכל פרטי הבריאה, בדומם צומח, חי ומדבר, משימה זו בוצעה במלואה, העולם כולו כבר מוכשר לגאולה האמיתית והשלימה.

גם כאן נשאלת אותה שאלה, וזאת מנין? מנין שכל הניצוצות התבררו? מניין שכל העולם כולו על כל פרטיו מוכן לגאולה? לשם כך צריך להיות מחובר למקור ההוויה כולה! למי שמהווה את הבריאה כולל בכל רגע מחדש. לעצמותו ומהותו ית'!

מסירות נפש
אכן זה עניינו של גואל אחרון, הרבי שליט"א מלך המשיח, המחובר לעצמותו ומהותו ית' ומודיע ברורות כי "כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם מצד (וב)העולם.. והכל מוכן לביאת המשיח. ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז.. אינו "עבודת הבירורים" (שהרי כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים), אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם".

ומבחינתנו, זה לחיות את זמן הגאולה ע"י לימוד ופרסום תורתו של משיח לכל באי עולם שהרי "לא יהא עסק כל העולם אלא לדעת את ה' שנאמר ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", ומתוך שמחת הגאולה עכשיו ממש!

צריך לקיים בגלל הציווי האלוקי!

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...