• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

צריך לקיים בגלל הציווי האלוקי!

בימים אלה מלאו 26 שנה להחלטת המעצמות על צמצום הנשק הגרעיני והפניית המשאבים לצרכי שלום. החלטה שסימנה את תחילת היעוד האלוקי, "וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות" • הרב זמרוני ציק במאמר מערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1182 שבוע פרשת משפטים תשע"ח • הטור המלא ב"כתבה המלאה"
צריך לקיים בגלל הציווי האלוקי!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בימים אלה מלאו 26 שנה להחלטת המעצמות על צמצום הנשק הגרעיני והפניית המשאבים לצרכי שלום. החלטה שסימנה את תחילת היעוד האלוקי, "וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות" • הרב זמרוני ציק במאמר מערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1182 שבוע פרשת משפטים תשע"ח • הטור המלא ב"כתבה המלאה"

הדבר המדהים שמתרחש השבוע, זהו המעבר החד משיאו של השבוע הקודם, הגילוי היחודי של "אנכי הוי' אלקיך|", עשרת הדברות ומתן תורה, לנחיתה העמוקה של פרשתנו "משפטים", אל קרקע המציאות הגשמית, אל דיני נזיקין והסדרת היחס בין אדם לחברו.

בעוד שבפרשה קודמת ב"יתרו", זכו בני ישראל לשיא העילוי הרוחני, עד שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן, בקע להם שבעה רקיעים והראה להם שאין עוד מלבדו, הרי שפרשתנו "משפטים" עוסקת ברובד החולין של חיי החברה. בעיקר בדיני המשפט האזרחי, דיני נזיקין ופיצויים על פגיעה בגוף או ברכוש, כמו גם היחס הנכון לרכוש הזולת, נושאים מחיי היום יום של האדם, שאפילו ההגיון האנושי מחייב אותם, ואף נמצאים במערכת המשפט של אומות העולם, ולעיתים אפילו בפסיקה זהה.

עד כאן כפי שהדברים נראים במבט שטחי. בשיחותיו הקדושות מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח, רובד עמוק יותר לנחיתה זו לפרשת "משפטים".

אף אלו מסיני
על סגנון תחילתה של פרשתנו "ואלה המשפטים" בהדגשת ו' החיבור, אומרים חז"ל: "ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני". כשם שלגבי "עשרת הדברות" יסוד קיומם הוא נתינתם בסיני ע"י הקב"ה, כך גם כל המשפטים, דיני הנזיקין וכל הנושא של אדם לחברו, הנה יסודם ועיקרם הוא הציווי האלוקי ולא ה"מוסר החברתי". זו ההוראה ממיקומה של פרשת "משפטים" מיד לאחר מתן תורה, כדי שנפנים את הדרישה האלוקית, אשר גם בקיום המצות ה"פשוטות", כאלה המובנות גם בשכל אנושי, יש לקיימם לא בגלל הטעם ההגיוני שבהם אלא בראש ובראשונה בגלל הציווי האלוקי. רק ציווי זה הוא המקנה להם את תוקפם האמיתי הקבוע והנצחי.

ההגיון האנושי כלשעצמו, הינו הדבר ה"נזיל" ביותר ובפרט זה המנסה להחליף את הצו האלוקי. כך גם פוסק הרמב"ם ביחס לאומות העולם, אשר עליהם לקיים את שבע מצות בני נח, אותם המצוות המהוות את בסיס קיומה של החברה האנושית, צריך לקיימם לא בגלל טעמם ההגיוני, אלא משום הציווי האלוקי במעמד הר סיני.

קיום היעוד
בימים אלה מלאו 26 שנה להחלטת המעצמות על צמצום הנשק הגרעיני והפניית המשאבים לצרכי שלום. החלטה שעפ"י קביעת הרבי שליט"א מלך המשיח, סימנה את תחילת קיום היעוד האלוקי, מעל לחישובים הגיוניים, "וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות". תהליך זה הכולל גם את קריסת הרע לתוך עצמו, "וסכסכתי מצרים במצרים" מייתר עוד יותר את הצורך בהתעצמות צבאית בקרב האומות.

ביכולתנו לזרז את התהליך ע"י הוספה בתורה ומצות ומעשים טובים והפצת בשורת הגאולה לכל באי עולם, עדי הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

צו השעה לגילוי ה"אנכי" שבכל יהודי // הרב זמרוני ציק בקריאה נרגשת

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...