• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

מבקשים את הגאולה

יוזמה מפתיעה כובשת בחודשים האחרונים את הציבור החרדי: כינוסים לבקשת הגאולה במעמד אדמו"רים ידועים ורבנים חשובים. המארגנים, ששומרים על עמימות ולא מזדהים בשמם, מוציאים חוברות הסברה בהם הם מסבירים את הרעיון
מבקשים את הגאולה
שער החוברת שהופצה עם פרטי האירועים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יוזמה מפתיעה כובשת בחודשים האחרונים את הציבור החרדי: כינוסים לבקשת הגאולה במעמד אדמו"רים ידועים ורבנים חשובים.

רעיון שכזה שעד לפני מספר שנים, לא נראה היה שיכול להתקבל בהתלהבות בקרב כל שדרות הציבור, הולך וצובר תאוצה, כאשר התמונות מעידות על השתתפות ערה ביותר, מכל החוגים השונים באירועים אלו, המתקיימים בנקודות שונות מידי חודש.

המארגנים, ששומרים על עמימות ולא מזדהים בשמם, מוציאים חוברות הסברה בהם הם מסבירים את הרעיון, ומצטטים את המדרש האומר כי "אין מראים סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו את שלשתן". בנוסף מובא הציטוט משמו של החפץ חיים כי "אין די בתפילת לחש שמתפללין כל יום, אלא הקדוש-ברוך הוא חפץ שיתאספו ביחד לצעוק בתפילה לפניו, ועל ידי זה יגאל אותנו".

התמיהה הגדולה

עד כמה הרעיון לא היה בר ביצוע עד לפני מספר שנים, מספיק להזכר בטעות שעלו אז בראש כל חוצות, כנגד גישה זו, לבקש את הגאולה. כבר לפני עשרות שנים, דיבר על הצורך בכך הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחותיו הקדושות, אך אז לא היה נראה כי משהו מתחיל לזוז בכיוון.

דוגמא לדבר ניתן למצוא בשיחתו הידועה מכ"ח ניסן תנש"א, שם אומר הרבי שליט"א מלך המשיח:

"היתכן שמבלי הבט על כל הענינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . דבר שאינו מובן כלל וכלל!

ותמיהה נוספת – שמתאספים עשרה (וכמה וכמה עשיריות) מישראל ביחד, ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואף-על-פי-כן, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד, ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!

מה עוד ניתן לעשות?

... מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני-ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל...

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויהי רצון שסוף-כל-סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה – כמו שכתוב "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".

עשרות מוקדים

בכנסים שהתקיימו בחודשים האחרונים, אמנם חסרה קבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ומתן דגש על זהותו כפי הסימנים המפורסמים ברמב"ם והתאם לפסק דין הרבנים, אך ברור שיש בעצם קיום כנסים אלו שינוי עצום לטובה, ובוודאי שמסוגלים הם לפעול את פעולתם.

בחוברות המתפרסמות מובאים דבריהם של גדולי הרבנים מכל הדורות, המעוררים על חשיבות ההתכנסות לבקשת הגאולה, וכן תפילה מיוחדת הנאמרת במעמדות אלו.

רשימה קצרה ותיעוד מופיע מהמקומות בהם נערך מעמד שכזה רק בחודש האחרון: ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, חיפה, עמנואל ורכסים. בנוסף לכל מוקדים אלו התקיימה תפילה מיוחדת במעמד 5,000 ילדים במסגרת 'אבות ובנים'. בחלק מהערים התקיימו מספר אירועים במוקדים שונים.

המארגנים מודיעים בעלון כי בחודש הקרוב צפויים להתקיים עוד כחמשה עשר אירועים שכאלו. נאחל כי אלו יהיו כבר בגאולה האמיתית והשלימה. 

לעדי 'עד' ימלוך

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...