• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

פועלים מתוך שמחה

חמישים שנה לאחור. הימים ימי פריצת מלחמת יום כיפור והרבי שליט"א מלך המשיח שולח מסר מעודד לעם ישראל. השמחה היא שתעזור לעם ישראל בכל מקום. וגם על מבצעי שמירה, הגנה והצלה
פועלים מתוך שמחה
הרבי שליט״א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בחודש זה מלאו חמישים שנה למלחמת יום כיפור. על רקע האירועים המצמררים האחרונים, ולנוכח שאלתם של רבים, מה הרבי שליט"א מלך המשיח אומר על כל המצב, ניתן להבין זאת, מהתוועדות שנערכה בי"ג תשרי (יום הילולת אדמו"ר המהר"ש, רבי שמואל מליובאוויטש, הידוע בכינויו "לכתחילה אריבער - מלמעלה").

את אותה התוועדות, שנערכה שלשה ימים לאחר פרוץ הקרבות, פתח הרבי שליט"א מלך המשיח באומרו: "לכאורה, נשאלת השאלה כשיש מקום שבו יהודים נלחמים, איך אפשר בכלל לעשות התוועדות? (ובמילים אלו ממש בכה, ואז המשיך): אבל ידוע בנוגע לבעל ההילולא שאמר: לא כמו שהעולם אומר שהסדר הוא שתחילה מנסים מלמטה וכשאי-אפשר מלמטה הולכים מלמעלה, אלא - מלכתחילה אריבער"...

התחושה היתה כי הרבי שליט"א מלך המשיח מנסה לפעול את כל הענינים בקו של שמחה: "והדרך לסייע בימים אלו היא באופן של שמחה, ששמחה פורץ גדר, גם הגדר של הפסק מקום גשמי, שזה יבוא למטה מעשרה טפחים, לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום שהם, ע"י זה שיהודים נאספים במקום אחד בכדור העולם".

אם כן הדרך כעת להוסיף בבטחון והגנה הרוחנית על עם ישראל, הוא קיום והתחזקות בתורה ומצוות ומתוך שמחה וטוב לבב.

שמירה, הגנה והצלה

מה בפועל ניתן לעשות כדי להוסיף בשמירה, ההגנה  והצלה על כל אחד מעם ישראל. לשם כך ניתנו לנו "עשרת המצבעים" - עשרה מצוות חשובות, בהם צריך להתחזק כל אחד:

1. מבצע אהבת-ישראל: הסיבה לחורבן בית המקדש היתה: שנאת חינם. בהתחזקות יתרה - היום - באהבת ישראל, ואפילו "חינם", נתקן את הפגום ונביא את הגואל.

2. מבצע חינוך: לדאוג שכל ילד וילדה יהודיים יקבלו חינוך יהודי-תורני כשר.

3. מבצע תורה: לימוד התורה מבטיח את קיום האומה, כפי שנאמר - "תורה מגנא ומצלא" (התורה מגינה ומצילה). לכן יש להקדיש לפחות דקות ספורות מדי יום, ללימוד התורה ולשינון דברי תורה בעל-פה.

4. מבצע תפילין: השתדלות להרבות מניחי תפילין בעם ישראל, מדי יום ביומו. על התפילין נאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך", ולמדו חכמים: "כי שם ה' נקרא עליך - אלו תפילין שבראש".

5. מבצע מזוזה: המזוזה הקבועה בביתו של היהודי מהווה הגנה ושמירה על הבית ועל דייריו. על-כן יש לדאוג שבכל פתח בית יהודי, ובכל חדר מגורים שבבית, תקבע מזוזה כשרה. כמו-כן יש לבדוק את המזוזות הקבועות בבית, מדי שנה, באם לא נפסלו.

6. מבצע צדקה: להקפיד על נתינת צדקה מדי יום חול, ולדאוג שתמצא קופת צדקה בכל בית יהודי. על מצוות הצדקה נאמר: "מרבה צדקה – מרבה שלום".

7. בית מלא ספרים: לדאוג לכך שבבית היהודי יהיו ספרי קודש, ולכל הפחות להשתדל שימצאו בבית: סידור תפילה, חומש ותהלים, שיזכירו ללמוד ולהתפלל כל יום.

8. מבצע נש"ק: הלא הם: נרות שבת קודש. לדאוג שכל בנות ישראל, אף אלו שטרם נישאו כולל הרכות בשנים אשר רק הגיעו לגיל החינוך - תדלקנה נרות שבת בזמנם ובברכה, בכדי להביא אורח לבית היהודי.

9. מבצע כשרות: לנהל תעמולה לשמור על כשרות המאכלים - גם מחוץ לבית ולנהל מטבח כשר.

10. מבצע טהרת המשפחה: מבצע זה הינו לא רק לזוגות צעירים, אלא אף עבור משפחות מבוגרות אשר עד היום טרם שמרו על חוקי הטהרה, להסביר להם את גודל קדושת הטהרה ואשר מכאן להבא ישמרו עליה.

והכי חשוב להיות בשמחה גדולה, המבטאת ומגלה את הבטחון שיש לנו בנבואת הרבי שליט"א מלך המשיח "הנה זה מלך המשיח בא". 

ספר התורה הפלאי לשמירה והצלה

שבע מצוות בני נח - גם בעזה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...