• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

בית מלא ספרים

בנוסף לרכישת הספרים והעמדתם על גבי המדפים בצורה בולטת, בכל חלקי הבית (מלבד מקומות שלא מתאימים מבחינה הלכתית), הרי שיש לשאוף לקיום המובא בהם: "שהספרים לא ישארו על המדף או בארון אלא שכל הבית יהיה ממולא בתוכנם של הספרים" • סקירה כללית על מבצע בית מלא ספרים, מה הדרישות במבצע ומה ההשלכות שלו • לקריאה
בית מלא ספרים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חודש הספר, המתקיים בימים אלו ברחבי הארץ, הינו הזדמנות להפנות זרקור לאחד מעשרת המבצעים המפורסמים של הרבי שליט"א מלך המשיח: מבצע "בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה". מבצע עליו הוכרז בשנת תשל"ד (74') במטרה להגביר רכישת ושימוש בספרי קודש רבים להאיר את העולם.

מבצע זה, בשונה משאר המבצעים אינו מתמקד בקיום מצווה בה מחוייב כל אחד מישראל (תפילין, מזוזה נרות שבת קודש וכיוצא בזה), אלא מתמקד בהוראה שהינה בגדר 'רשות', ומכאן חשיבותה. שמה "יבנה וחכמיה" רומז על תקופת חורבן בית שני, כאשר רבי יוחנן הציל את יבנה וחכמיה כדי להבטיח את המשך קיומו הרוחני של עם ישראל עדי הגאולה האמיתית והשלימה.

שלא יהיה מקום

המבצע שמביא לרכישת ספרי קודש, המלאים בתוכן של קדושה, ולהביאם הביתה על מנת לפאר בו את קירות הבית, נועד להשפיע על התנהגות בני הבית. הלימוד בספרים אלו מאיר את הבית באור הקדושה.

רכישת הספרים, הינה כמובן בנוסף לספרי היסוד היהודיים שחובה שימצאו בכל בית יהודי, חומש, תהילים וסידור, לצד ספרי היסוד החסידיים: כתר שם טוב, אור תורה ותניא.

עד כמה הבית צריך להיות "מלא"? מתברר שעד שלא יהיה בו עוד מקום!

כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח: לכל לראש הדרישה היא שהבית יהיה "מלא ספרים" כפשוטו:

"ש"מלא" לאמיתתו פירושו שאי אפשר למלא עוד יותר, כי, כל זמן שיכולים למלא עוד יותר, אינו "מלא" בשלימות. ובנידון דידן – שכל זמן שישנו ספר בעולם ששייך לבית זה ולעת עתה הרי הוא מחוץ להבית, אין זה עדיין "בית מלא ספרים" לאמיתתו, ולכן יש להמשיך בכל הנ"ל באופן ד"המתחיל במצוה אומרים לו גמור" עד לגמר ושלימות הענין".

ספרים חדשים

בנוסף לרכישת הספרים והעמדתם על גבי המדפים בצורה בולטת, בכל חלקי הבית (מלבד מקומות שלא מתאימים מבחינה הלכתית), הרי שיש לשאוף לקיום המובא בהם: "שהספרים לא ישארו על המדף או בארון אלא שכל הבית יהיה ממולא בתוכנם של הספרים".

השלבים הבאים במבצע הם כמובן קביעת הנהגת הבית לפי המובא והנאמר בספרים ו... רכישת ספרים נוספים חדשים: "שכשמתווסף עוד ספר, הרי (כטבעם של כל עניני חכמה) נפעלת הוספה בכל הספרים שישנם כבר בעבר. וכפי שרואים בפשטות, שעל ידי הידיעה שמתווספת מהספר החדש נפעלת גם-כן הוספה בכל שאר הידיעות – הן בהידיעות מהלימוד בספרים שלמדו כבר בעבר, והן בהידיעות שיתווספו על-ידי הלימוד בעתיד (בספרים שישנם כבר, או הידיעות שיתווספו כשיחזרו שוב על עניין מסוים)".

חלק מעיצוב הבית

כמו בשאר המבצעים, גם כאן, נשות ישראל נוטלות חלק עיקרי בביצוע: "מכיון שזהו קשור בהנהגת הבית, הרי זו זכות מיוחדת לעקרת הבית, ונשי ובנות ישראל . . בכלל, הנוהג הוא בנוגע לכלי הבית (רהיטים) שעקרת הבית דורשת אותם ובוחרתם וכו'. יש להחדיר איפוא בתודעתה . . שזו תהיה תפארת הבית, שמצויים בו ספרים רבים טובים ויפים".

ומה עושים בספרים שקונים לילדים, הלא הם יפחדו להשתמש בהם שמה יהרסו. על כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח שיש להסביר להם שלא יחששו מכך, כי ירכשו להם עוד ועוד ספרים חדשים.

רכישת הספרים והשימוש בהם, יש בהם כדי להוסיף בגאולת ספריית רבותינו נשיאינו שנמצאת בשביה ברוסיה, שבקרוב ממש ישוחררו ספרי הקודש משם, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

עלה נעלה להביא את הגאולה

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...