• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בחוקותי

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בחוקותי
הרכזת ה'יחי' בפאראד של ל"ג בעומר, מול הרבי שליט"א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון ח"י אייר – ל"ג בעומר

במהלך הבוקר התקיימו ההכנות האחרונות לקראת ה'פאראד' כשרחובות שכונת קראון הייטס מתמלאים בדגלי המשיח כמו גם שדרת 'איסטערן פארקווי' שמול 770, שהתמלאתה בנוסף לדגלים גדולים גם בשרשראות שנמתחו מצד לצד.

עקב ה'פאראד' תפילת שחרית הוקדמה לשעה 9:30.

מיד לאחר תפילת שחרית התקיימו ההכנות האחרונת ל'פאראד' עם הקמת שלט 'יחי' ענק בעברית ובאנגלית (בדוגמת השלט הישן שבצפון 770), מימין למקומו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפאראד, כשלאחר מניעות ועיכובים נפרס השלט, בזמן הכרזת ה'יחי' שבסיום אמירת הפסוקים (כדלהלן).

לקראת השעה שתיים עשרה, לאחר תוכנית מעניינת לילדים, פצחה התזמורת בשירת 'אני מאמין' כנהוג בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ל'פאראד'. ולאחר כניסתו עלו הילדים בזה אחר זה להכריז את שתים-עשרה הפסוקים ואת הכרזת הקודש 'יחי אדונינו', ולאחר מכן פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה קצרה, ובסיום השיחה, החלק המרכזי בפאראד, בו עוברים כל הילדים, החל.

תחילה עברו פרשים ואנשי צבא, וכן חלק מהמוצגים, ובהמשך צעדו כל הילדים עם דגלי המשיח בידם, כשהם נעצרים כולם מול כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להצדיע ולהכריז את הכרזת הקודש 'יחי', וכן עברו ילדי ה'חלאקה' על גבי משאית מיוחדת. ואחרון חביב עבר המוצג המרכזי, של תלמידי הקבוצה המסמל את ירושלים של גאולה -במוצג נבנו בעמל רב בתי כנסיות מרחבי העולם ובמרכז, בנין 770 המורחב, כפי שהם מחוברים לבית המקדש השלישי, וכן בקדמת המוצג מתנשא הר הזיתים כשבראשו מתבצע שריפת הפרה אדומה. וכן משרדי הממשלה כפי שהם משמשים לענייני קדושה, צבאות השם, רשת אוהלי יוסף יצחק ועוד.

לאחר שעברו כל המוצגים, לקראת השעה שתיים, חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחדרו לקול שירת הקהל 'יחי אדונינו'.

עם סיום ה'פאראד' החלו ההכנות לתהלוכות שייצאו לשכונות הסמוכות, כשרכבי הפיקאפ עמוסים במוצגים ובהגברה, וכן יצאו תהלוכת רכבים לעבר שכונת בארא פארק הסמוכה.

כעשר דקות לאחר סיום תפילת מנחה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא לחלוקת הדולרים, החלוקה התקיימה בסוף החניה מול המעבר לעזרת הנשים (על גבי הסטענדער הכחול). במהלך החלוקה - עבר אב עם ילד שעשה אפשערניש, והוא נתן לכ"ק אד"ש מה"מ לגזור עם מספריים.

בשעה שבע החלו הריקודים המרכזיים לכבודו של רבי שמעון בן יוחאי עם הנגן הת' מנחם מענדל קעניג כשהריקודים נמשכים עד בסמוך ממש לשקיעת החמה. וכן במהלך היום נתלה השלט המודיע על זמן המולד.

יום שני י"ט אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' יעקב רייך כשבסיומה הגיש כיבוד לרגל היארצייט. וכן התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' יוסף יצחק שמיס וחגיגת בר מצוה לת' לוי יצחק בלפוסקי.

את השיעור בדבר מלכות היומי בשבוע זה מסר בטוב טעם הת' מנחם מענדל יצחקוב.

הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח, פינת החי, כשבמהלכה חגגו יום הולדת ליהודי (וולאד) תושב קנרסי.

יום שלישי כ' אייר

בחסידות בוקר הוגש כיבוד מיוחד ללומדים לז"נ החייל הת' ישראל יודקין ע"ה.

לתפילת שחרית ניגש הת' שניאור זלמן קרלנשטיין ולאחר התפילה הגיש כיבוד ו'לחיים' לז"נ אחיינית שלו. וכן התקיימה חגיגת בר מצווה לת' מנחם מענדל דריי.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' לרגל השימוע הנוסף שיתקיים מחר לשבעה עשר התמימים. ולאחר התפילה התקיים השיעור המסורתי בקידוש החודש על ידי הגבאי ר' יוסף יצחק לוש.

יום רביעי כ"א אייר

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות שחרית ומנחה שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' לרגל השימוע המתקיים היום כנ"ל.

לתפילת שחרית ניגש הת' שניאור זלמן קרלנשטיין ולאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' קטורזה.

לתפילת מנחה ניגש הת' מרדכי צ'ופין, לא אמרו תחנון.

לאחר תפילת ערבית במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א התקיים כמידי שבוע סדר שליחות שבו התמימים מעמיקים בשיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענייני חובת היציאה לשליחות, וכן במקביל התקיים סדר לקוטי שיחות השבועי.

יום חמישי כ"ב אייר

לקריאת התורה עלו חתני בר מצווה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' מנחם מענדל וואלאסאוו.

את השיעור בגאולה ומשיח המרכזי מסר הת' יהונתן חסין בנושא סדר ביאת המשיח. ולאחר מכן נפתחו התוועדויות ליל שישי כשבקדמת 770 מתקיימת ההתוועדות של תלמידי הקבוצה עם ראש ישיבת תומכי תמימים מצפה יצהר ר' איציק סנדרוי.

יום שישי כ"ג אייר

לאחר תפילת שחרית התקיימה בר מצווה לת' גייסינקי.

לקראת כניסת השבת חולקו על השולחנות עלונים עם ציטוטים נבחרים בענין ההרחבה וכן כרגיל קובצי הערות התמימים ואנ"ש וכן קובצי 'דברי משיח' ועוד.

קבלת שבת בשעה 20:45 לתפילה זו ניגש לפני התיבה ר' שמואל שטיפל.

לאחר סעודת השבת התקיים סדר אחדות מיוחד בשיחת ש"פ בחוקותי תשמ"ו.

שבת קודש כ"ד אייר

לתהילים ניגש ר' יוסף ברוך שפילמן. לשחרית ניגש ר' שלמה ליב אברמוביץ'. ב'א-ל אדון' ניגנו 'אבוא בגבורות' ב'ממקומך' ניגנו 'לכתחילה אריבער'. לברכת החודש ותפילת מוסף ניגש ר' מאיר יצחק הכהן ראדאל. ובסיום התפילה הכריז ר' יהודה גרונברג על דבר הבחירות מחר ל'ועד הקהל'.

להתוועדות נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל. בין השיחות ניגנו את הפרק של השנה וכן ניגון שמחה (עך דו) ובסיום ההתוועדות חילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 4 בקבוקים: לת' שניאור זלמן ברוך גרוסמן עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח - פינת החי. הת' יוסף יצחק גנני עבור היציאה לשליחות והתוועדות בבית חב"ד דלהי, הודו. הת' פולע נוטיק לקידוש של הגבאים לכבוד שבת "חזק" אחרי מנחה, ור' מנחם גערליצקי עבור סיומי הרמב"ם בשבוע זה.

לאחר התוועדות הק' התקיימה התוועדות תרומת משפחת קבקוב לרגל היארצייט של מרת חי' רות קבקוב וכן התוועדות יום הולדת לת' יענקי מזרחי ואופרוף לת' עמית מילשטיין.

תפילת מנחה בשעה 19:30. לאחר התפילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לרגל שבת חזק בקדמת 770 וכן במקביל התוועדות גדולה במרכז 770 לרגל שבת מברכים חודש סיון 'שבת אחדות' שבה התוועדו ר' קלמן ויינפלד ור' ישראל נח ליפסקער.

תפילת ערבית בשעה 21:11.

במשך הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות קידוש החודש ברמב"ם בארגונו של ר' מנחם גערליצקי.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בהר

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת במדבר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...