• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אמור

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אמור
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון ד' אייר

לתפילת שחרית ניגש הת' דוד חיון שהתפלל בזריזות מיוחדת ולאחרי הכרזת ר' ישראל גרנובטר על זמן תפילת מנחה (שהחל להכריז קבוע) יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:33.

כמדי יום ראשון, זמן קצר לאחר תפילת שחרית, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל מול חזית בניין 770 לחלוקת הדולרים לאנשים נשים וטף כשהחלוקה נמשכה כ-6 דקות.

את השיעור בדבר מלכות המתקיים בכל יום לאחר תפילת מנחה בשבוע זה – מוסר הת' רפאל נוטיק.

יום שני ה' אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' יוסף ענגעל, לא אמרו תחנון (בשל ברית). לאחר התפילה התקיימו 3 התוועדויות בר מצווה: לת' דניאל הכהן קרטל, לת' מנחם מענדל פרידמן ולת' מנחם מענדל דיקשטיין.

בסיום תפילת מנחה זכה החזן (ר' יוסף ענגעל) להכריז את הכרזת הק'.

החל מהיום ועד סוף שבוע זה מתקיים סדר לימוד מיוחד המתפרס על כל החלק הדרומי שבין בימת התפילות לבימת ההתוועדויות. הסדר מיועד לתלמידי ה'קבוצה' בוגרי צפת, תחת הכותרת 'מתניעים מחדש'.

היום הוא היום הראשון בסדרת תעניות בה"ב הנוהגות ע"י יחידי סגולה בימים שאחרי חודש ניסן, ובשל כך הוקדמה תפילת ערבית לשעה 20:39, עבור כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח הנוהג בצום זה. לתפילה זו ניגש הת' לוי פלאטקין לרגל יארצייט אביו.

לאחר סיום הסדרים התקיים סדר לימוד מיוחד בשיחת ש"פ אמור ה'תשמ"ט כשבסיומו התקיים הגרלה על דולר שהתקבל מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים עברו.

הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי, כשבין המתוועדים הי' ר' ישראל גולדשטיין.

יום שלישי ו' אייר

היום הוא יום היארצייט של הרב ישראל דוכמן, וכפי המסורת תרמו בניו סעודה גדולה לעילוי נשמת אביהם כשהחל משעות הבוקר הועמד בר עם מבשלים, במערב 770 בית משיח, שהכינו לכל אחד ואחד מהמתפללים והתמימים כפי צורכו עד לשעות הצהריים המוקדמות.

לתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל דוכמן, ב'מכלכל חיים' ניגנו 'הרבי שליט"א מלך המשיח' ובסיום התפילה הכריז הנ"ל את הכרזת הק'.

לאחר התפילה התקיימה התוועדות בר מצווה לבנו של ר' יוסף ענגעל.

לתפילת מנחה ניגש הת' ישראל פלאטקין לרגל יארצייט אביו.

יום רביעי ז' אייר

לתפילת שחרית ניגש הת' שניאור זלמן קרלנשטיין. לתפילת מנחה ניגש ר' רסקין לרגל יארצייט אביו.

לתפילת ערבית ניגש ר' אפרים שמואלי לרגל יארצייט בתו מרים ע"ה וכן בתפילות מחר.

לאחר תפילת ערבית התקיים כבכל שבוע סדר לקו"ש עם כיבוד מיוחד וכן הגרלות על זיכויים בחנויות בשכונה. ומיד לאחר מכן התקיימה התוועדות סיום הרמב"ם שבה התוועד ר' מנחם מענדל הכהן פרידמן שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באור יהודה.

יום חמישי ח' אייר

בתפילת שחרית לא אמרו תחנון. לאחר התפילה התקיימה ברית מילה לרך הנימול בנו של ר' מנחם מענדל (ב"ר לוי) הכהן הענדל. וכן במקביל התקיימה התוועדות בר מצווה לת' איתמר גרשון רטהאוז.

עקב הצום השני של סדרת התעניות בה"ב תפילת ערבית הוקדמה לשעה 20:42.

לאחר סיום הסדרים התקיימה חלוקת המלגות של המבצע 'יששכר וזבולון' שעל ידי 'איגוד תלמידי הקבוצה'. ולאחר מכן התקיים השיעור גאולה ומשיח המרכזי שאותו מסר בטוב טעם ר' מנחם מענדל הכהן פרידמן שליח הרבי מלך המשיח שליט"א באור יהודה בנושא: 'תהי צדיק' בגילוי. ולאחר השיעור, נפתחו התוועדויות ליל שישי כשביניהם התקיימה התוועדות בר מצווה לת' שניאור זלמן בועזסון.

יום שישי י' אייר

לתפילת שחרית ניגש הת' רפאל נוטיק ולאחר התפילה התקיימה התוועדות בר מצווה לת' סעדיה פלאטקין.

קבלת שבת בשעה 20:35. לתפילה זו ניגש ר' צמח מענדל זירקינד.

שבת קודש י"א אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' שלמה לייב אברמוביץ'. את 'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינת 'הארמון והאגרות'. בא-ל אדון ניגנו כרגיל. ב'ממקומך' ניגנו 'לכתחילה אריבער'.

לאחר הפסקה ארוכה, בשל ספירת העומר, בה לא עלו לקריאת התורה חתנים, השבוע עלו כמה חתנים לקראת שבת ה'אופרוף' שלהם, ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

לתפילת מוסף ניגש ר' יוסף ענגעל. בקדושת ה'כתר' נוסף על 'הוא אלוקינו' ניגנו גם 'אנעים זמירות'. ולאחר מכן ב'תקנת שבת' ניגנו 'ואתה אמרת'. וב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

להתוועדות נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח כרגיל, ובין השיחות ניגנו גם ניגון שמח (ניגון ריקוד אחרי יחידות). העוברים ב'חלוקת המשקה': הת' שלום דובער דאברוסקין (עבור ההתוועדות המרכזית לכבוד י"ג אייר ופסח שני שיתקיים ביום רביעי בבית משיח 770), הת' שניאור זלמן וועג (עבור ההתוועדות הקבועה ביום שני לקבלת פני משיח – פינת החי) ולאחר ניגון ההקפות נתן לר' מנחם גערליצקי עבור סיומי הרמב"ם בשבוע זה.

לאחר ההתוועדות התקיימו מס' התוועדויות לרגל ה'אויפורוף' וכן בר מצווה לת' דובער הכהן כהן (בנו של ר' יוסי כהן חבר 'ועד להפצת שיחות') ובר מצווה לת' יעקב הכהן פרידמן (בנו של ר' מנחם מענדל הכהן פרידמן שליח הרבי שליט"א מה"מ באור יהודה שהתוועד עד סמוך לתפילת מנחה).

תפילת מנחה בשעה 19:25. לתפילה זו ניגש ר' יוסף ענגעל. תפילת ערבית בשעה 20:57.

לאחר תפילת ערבית לא התקיים מעמד 'קיודש לבנה' עקב כך שהלבנה מכוסה בעננים אך הריקודים התקיימו כנהוג בשנים האחרונות יחד עם הגרלות מיוחדות לילדים בארגונו של הת' ישראל דוד שמואלי.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת במדבר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...