• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקהל

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקהל
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון כ"ג אדר א'

בתפילת שחרית לא נכחו חיילי צ"ה והחזן הכריז את הכרזת הק', התפילה הסתיימה בשעה 10:46.

לאחר זמן קצר יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים בחזית בנין 770 – על המדרכה – כבחודשים האחרונים.

באמירת התהלים שלאחר תפילת מנחה הרנ"ק געה בבכיה וכן זעק כמה פסוקים ובמיוחד את הפסוק "שפך עליהם זעמך כו'". את השיעור ד"מ היומי בשבוע זה מוסר בטוב טעם ובחיות הת' שד"ב דאברוסקין.

היום התקיימה בפעם השניה שאיבת ה'מים שלנו' עבור אפיית המצות של החבורה 'מצות האמונה', השאיבה התקיימה ברוב עם, יחד עם דגלי המשיח.

בהפסקת ערב התקיימו ריקודים עבור חיילי צ"ה עם הנגן החייל בצ"ה משה שי' סבג וכמו כן ליווה את השירה בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מעריב. למעריב וכן לתפילות מחר נגש לעמוד ר' ח"מ סטיגמן, ובסיום התפילה ר' דוד נחשון הכריז ע"ד תפלת שחרית מחר.

בשעה 21:30 התקיים כנס התעוררות במרתף 770 בענין כתיבת פלפולים והערות לקראת י"א ניסן – "מנחת עשיר". בין הדוברים היו ר' מאיר שלמה ברנשטיין ור' מיכאל חנוך גאלאמב. ובמקביל הת' מ"מ ברוק הגיש כיבוד ו'לחיים' לרגל הולדת אחיינו.

בריקודים הלילה ניגן הת' אריה לאנג. וכן ביוזמת הרה"ת שנ"ז גרינוואלד צבעו את הקיר האלכסוני שבמזרח 770 – בית משיח (מעל בימת התפילות).

יום שני כ"ד אדר א'

בסיום תפילת שחרית החזן (ר' ח"מ סטיגמן) הכריז את הכרזת הק' וכן לאחר התפילה הגיש כיבוד קל ו'לחיים' לע"נ אביו. וכן התקיימו חגיגות בר מצווה.

בשעה 21:40 החלה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי, ובשעה היעודה פצחו התמימים ואנ"ש בריקודים לקבלת פני משיח עת הנגן הת' דוד הלוי גודמאן ולאחר מכן המשיכה ההתוועדות ביתר שאת לתוך הלילה.

יום שלישי כ"ה אדר א'

לפני תפילת שחרית תלו את השלט המודיע ע"ד זמן המולד. לתפילה נגש ר' אלי גאלדשטיין והיות ולא היו חיילי צ"ה החזן הכריז את הכרזת הק'.

למנחה נגש ר' ישראל גאלדשטיין, והיות ולא נכחו חיילי צ"ה הרנ"ק הכריז את הכרזת הק'.

בריקודים הלילה ניגן הת' נחום שמחה שי' גולדין ולאחר הריקודים התקיימה התוועדות לרגל יום הולדתם של התמימים יהודה אזדאבא ונועם דהאן.

יום רביעי כ"ו אדר א'

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' ארי' לייב ענגעל.

במהלך שעות הבוקר בוצעו עבודות בביוב הסמוך לכניסה הראשית לזאל הגדול.

במנחה נכחה כתה מחדר "אור מנחם" ולאחר הכרזת הק' ויציאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח מהתפילה – נעמדו לתמונה על יד ארון הקודש.

בריקודים הלילה ניגן הת' יוסי לשס, במהלך הריקודים הגיעה חברת הפקה להסריט את הריקודים לקבלת פני משיח. וכן בוצעו עבודות בתקרת בימת התפילות.

יום חמישי ז"ך אדר א'

בשחרית נכחו תמימים מישיבת תות"ל דקווינס, בקריה"ת עלו חתני בר מצווה לראשון ושני ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' יעקב לאופר.

בשעת הפסקת צהריים התקיים כנס צ"ה לכבוד ז"ך אדר א' לכיתות ו-ח של חיידר 'אהלי תורה'. וכן במנחה נכחו 2 כיתות מ'אהלי תורה' וכיתה מ'ליובאוויטשער ישיבה'.

לאחר מנחה הגישו ב'שולחן המערכת' כיבוד ו'לחיים' לע"נ אבלין בת משה.

 בשעת כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מעריב חברת ההפקה הנ"ל הסריטו את שביל האמונה הטהורה של התמימים ואנ"ש העומדים ומקבלים את פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

לאחר התפילה הגישו כיבוד ו'לחיים' לע"נ שולמית בת שלמה לרגל ה'יארצייט'.

את השיעור השבועי בענייני משיח וגאולה מסר הת' שנ"ז קעניג בענין הטעם הפנימי למחיית עמלק ושלימותו בגאולה.

לכבוד ז"ך אדר א' התקיימו ריקודים מיוחדים עת הנגן הת' איציק ליפשיץ ותזמורתו הכנר הת' רובי קרישבסקי והגייטריסט מ"מ פרנקל והזמר ר' שמואל צוקער.

יום שישי כ"ח אדר א'

היום התקיים 'סדר השכם' מיוחד לע"נ החייל הק' ישראל אליהו הי"ד שנרצח השבוע באה"ק .

לשחרית נגש ר' מ"מ דייטש, לאחר התפלה התקיימה התוועדות בר מצווה לת' מ"מ פרידמן וכן לת' הכהן קליינמן.

קבלת שבת בשעה 18:20 לתפילה זו נגש ר' זירקינד.

הלילה התקיימה 'שעת תה' לתלמידי הקבוצה כבשבתות האחרונים.

שבת קודש כ"ט אדר א'

לתהילים נגש ר' יוסף ברוך שפילמאן. אמירת התהילים הסתיימה בשעה 9:58.

לשחרית נגש ר' שמואל שטיפל. בא-ל אדון ניגנו כרגיל, ב'ממקומך' נגנו 'שאמיל' וב'תשכון' נגנו כרגיל (ניגון שמחה רפז בספר הניגונים).

לקריה"ת הוציאו ב' ספרי תורה של משיח.

למוסף נגש ר' לוי"צ אברמוביץ'. ב'שים שלום' נגנו כרגיל. התפילה הסתיימה כמה דקות ספורות לפני השעה אחת, כשמיד עם סיום התפילה מזדרזים אנשי 'ועד המסדר' לארגן ולסדר את בית הכנסת להתוועדות שבת קודש כך שבשעה 1:25 היה בית הכנסת מסודר להתוועדות.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות נגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. בין השיחות ניגנו 'שיר המעלות' ו'דידן נצח'. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק 2 בקבוקים: לת' שנ"ז וועג עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי ולרמ"ג עבור סיום הרמב"ם .

מנחה התקיים בשעה 17:20. מעריב בשעה 18:38. בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למעריב ניגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. לאחר הקרנת המראות קודש החלו הריקודים לקבלת פני משיח למשך כשעה וחצי עם נגן הת' שנ"ז שמוקלער.

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת וישלח

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...