• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

בהיכלו של מלך משיח • סיכום אירועי "שבת חנוכה" תשע"ח

במהלך ההתוועדות ניגנו את הניגון" כוס ישועות אשא" ולאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את "שבת חנוכה" פרשת מקץ ה'תשע"ח במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה
בהיכלו של מלך משיח • סיכום אירועי "שבת חנוכה" תשע"ח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

במהלך ההתוועדות ניגנו את הניגון" כוס ישועות אשא" ולאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את "שבת חנוכה" פרשת מקץ ה'תשע"ח במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • באדיבות מערכת יומני בית משיח תשע"ח.

ימות המשיח ש"ק פ' מקץ - חנוכה כ"ח כסלו מבה"ח טבת תשע"ח

ליל שבת קודש
בשעה 4:55 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ל"קבלת שבת" ותפילת ערבית. לפני התיבה עבר ר' שנ"ז שי' שאנאוויטש. ב"לכה דודי" החלו לשיר (ע"פ בקשת הש"ץ, שתיכף הצטרף) במנגינת "והוא גואלנו", וב"לא תבושי" התחלפה המנגינה כמידי שבוע ל"יחי" ("חיילי אדונינו"), שנמשכה בשירת "יחי" אדירה למשך דקות ארוכות.

[כאן המקום לציין את התופעה המיוחדת החוזרת על עצמה כמעט מידי שבת בשבתו בעת שירת ה"יחי" אחרי "לכה דודי", כאשר תלמידי התמימים בהתלהבות עצומה ואמונה שלימה שהנה תכף ומיד זוכים לראות את רבינו מלך המשיח שליט"א מתגלה במלוא הדורו כשהוא מעודד את השירה וכתוצאה מכך הם מגבירים את הקצב ואז לפתע מאיטים כדי לחזק את השירה לגובה יותר חזק ושוב וזה סוחף את הקהל בכל פעם מחדש].

התפילה הסתיימה בהכרזות הגבאי ר' זלמן שי' ליפסקער אודות ה"שלום-זכר'ס", וכן על אמירת תהילים מחר בבוקר, בשעה 5:29 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת.

לאחר הריקודים התיישבו חיילי בית דוד לסדר ארוך, כשלקראת סיומה (בשעה 7:30) מתקיים כרגיל "סדר ניגונים" וחזרת דא"ח.

תהילים
לקראת "אמירת התהילים בציבור" בשעה 8:30 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לפני התיבה עבר ר' זיינץ שי'. במהלך אמירת תהילים הש"ץ שר כמה ניגונים על פרקי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ממהלך השנים (בעיקר אלה שבפסוקי סיומי המזמורים, וגם זה - רק עד קאפיטל צדי"ק), אמירת התהילים הסתיימה בשעה 10:03.

תפילת שחרית ומוסף
תפילת שחרית החלה שניות אחדות לפני השעה 10:30. לפני התיבה עבר ר' שמעון שי' הערץ. ב"האדרת והאמונה" ניגנו במנגינה הצרפתית. ב"א-ל אדון" ניגנו במנגינת כמופת הייתי לרבים. ב"ממקומך" ניגנו "לכתחילה אריבער", וכן ניגנו ב"שים שלום". בהלל ניגנו כוס ישועות אשא, הללו, אודך במנגינת יעלה תחנונינו, ברוך הבא וכן א-לי אתה. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל לעלות לתורה.

לאחרי הגבהת וגלילת התורה, הגבאי ר' יוסף שי' לאש קרא "היום יום".

בתפילת מוסף עבר ר' מנחם מענדל שי' רייצעס לפני התיבה. בממקומו ניגנו במנגינת כאיל תערוג. ניגנו הוא אלוקינו (כרגיל). בשים שלום ניגנו במנגינת ואני אבטח בך (בקשר עם נר ג' וה' דחנוכה). לאחרי הכרזת יחי אדונינו שבסיום התפילה, ר' נחום קפלינסקי שי' קרא קטע (יחסית ארוך) בגאומ"ש וכן הכריז אודות התוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:30 ועל מנחה בשעה 3:55. בשעה 12:59(!) לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ, ומיד החלו התמימים לסדר את ביהכ"נ להתוועדות.

התוועדות קודש
בשעה 1:25 נעמד הקהל בחרדת קודש והחל בשירת "יחי אדוננו" (במנגינת חיילי אדוננו) ונפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות קודש. בשעה 1:32 המשב"ק הרמ"ג מזג היין לגביע. והשתתק הקהל לכמה רגעים ולאחר מכן החל לנגן יחי במנגינה הרגילה.

במהלך ההתוועדות ניגנו את הניגון" כוס ישועות אשא" ולאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו.

בהמשך העמיד המשב"ק הת' שניאור שי' ג. 3 בקבוקי משקה על שולחן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וחלוקת משקה התקיימה כרגיל. ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, שיבנה, דידן נצח, (בקשר לה' טבת המתברך בשבת זו), וכן "יחי אדונינו" במנגינה הרגילה.

תפילת מנחה
תפילת מנחה החלה בשעה 3:55, לפני התיבה עבר הת' המשב"ק שניאור ג. שי' (מכיון שעברו שניות אחדות ולא ניגש ש"ץ אחר). הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ו(כרגיל בכגון דא) הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות שלישי. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' י. ג. הודיע על תפילת ערבית לשעה 5:15. לאח"ז נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 4:20 לערך.

כמידי שבת, התקיימה לאחרי מנחה סדר ניגונים וחזרת דא"ח במרכז בית משיח 770.

מעריב ומעמד "הדלקת נרות החנוכה"
770 מלא על גדותיו, כאשר גם אלו שלא הספיקו עד עתה להשתתף במעמד המיוחד של הדלקת הנרות. לאחר השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ עם צאת השבת (בשעה 5:15) נערכה בתפילת ערבית.

לפני התיבה עבר ר' נחום קפלינסקי שי'. ר' לוי יצחק אבראמאוויטש שי' הדליק את המנורה. בסיום חזרו על הקטע "על ניסיך" כ-11 פעמים. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צבי שי' שפילמאן עשה הבדלה. לאחרי הכרזות השמש רק נחום קפלינסקי, בשעה 5:40 לערך, נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחרי התפילה הוקרן מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים הקודמות.

בשעה 7:30 לערך יצאה שיירה גדולה של מאות טנקים וכלי רכב פרטיים וחלפה מול 770. כל הרכבים קושטו בשלטי "ברוך הבא מלך המשיח" או "יחי המלך המשיח" וכיו"ב ובמנורות מוארות, ונסעו בשיירה עד למרכז מנהטן (במקום בו מתקיימת ההדלקה המרכזית במנורה הגדולה), ומשם התפזרו לכל רחבי העיר.

במהלך הערב, הכינו כמה מהתמימים את ערכות ה"דמי חנוכה" אותם יחלק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחר, כפי התוכנית בע"ה. הערכות כוללות שטר של דולר ומטבע של דולר, בתוך נרתיק פלסטיק מיוחד עליו מודבק מדבקה עם הכיתוב "ימות המשיח, חנוכה ה'תשע"ח".

מאות ערכות הוכנו, שיהוו התחלה לחלוקה המיוחדת, בה ישתתפו בע"ה כל בית ישראל בהתגלות המלאה והמושלמת (ואו-אז יצטרכו לדאוג כמובן לאלפי ומיליוני ערכות, אך בינתיים מוכנים לפחות לדקות הראשונות של החלוקה...).

כ"ה חשון - 11 שנים ל"גילוי המיוחד" שאירע ב770

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת שמיני

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...