• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

כ"ה חשון - 11 שנים ל"גילוי המיוחד" שאירע ב770

היום מלאו 11 שנה לווידאו המיוחד בו נראה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א עובר ב"שביל" שיוצרים החסידים לפני תפילת מנחה בכ"ה חשון תשס"ז • מיהו הצלם? מה הייתה תשובת הרבי שליט"א ב"אגרות קודש"? • אתר הגאולה מביא את הווידאו המיוחד והסיפור המלא
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

היום מלאו 11 שנה לווידאו המיוחד בו נראה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א עובר ב"שביל" שיוצרים החסידים לפני תפילת מנחה בכ"ה חשון תשס"ז • מיהו הצלם? מה הייתה תשובת הרבי שליט"א ב"אגרות קודש"? • אתר הגאולה מביא את הווידאו המיוחד והסיפור המלא • הכתבה המלאה

היום מלאו 11 שנה לווידאו המיוחד בו נראה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א עובר ב"שביל" שיוצרים החסידים לפני תפילת מנחה בכ"ה חשון תשס"ז.

כהקדמה ליומן נביא את תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להנהלת אתר "פורטל חב"ד" אודות פרסום הוידיאו (אגרות קודש כרך י"ד ע' קכא):
"ובפרט שמתקרבים אנו לחדש כסלו הוא חדש הנסים וימי חנוכה גמר מלאכת המשכן ויסודו של ביהמ"ק השני, והרי ענין משכן ובית המקדש הם כמ"ש ועש[ו] לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א מישראל, שזהו תכלית המכוון ותכלית זו במציאות היא גם בזמן הגלות".

אתר הגאולה באדיבות "פורטל חב"ד" מביא את היומן שנכתב ע"י א' התמימים המתאר את השתלשלות העניינים:

יומן מיום כ"ה מר חשון תשס"ז

יום ה' כ"ה מרחשון – "דידן נצח"

תפילת שחרית התקיימה במועדה. בקריאת התורה עלה חתן בר-מצוה ממשפחה מקורבת, ולשלישי הזמינו את הרבי שליט"א מלך המשיח לעלות לתורה.

לאחר התפלה התקיימה התוועדות במזרח 770 (משמאל לארון הקודש), לרגל הבר-מצוה הנ"ל.

הבוקר הגיעו מספר טיסות גדולות של שלוחים מאה"ק, ונראה שכבר הצליחו ללמוד מתלמידי התמימים בחודש תשרי, כשהשכירו משאיות להובלת המזוודות אל 770, במקום להיסחב איתם במוניות וכיו"ב...

תפילת מנחה התקיימה במועדה. בעת ערכית ה"שביל" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה, עמד הת' ליאור יוסף בן-שבו שי' והסריט את ה"שביל" בפלאפון סלולארי (וראה לקמן).

לאחר התפילה התקיים השיעור הרגיל בגאולה ומשיח שנמסר מידי יום ב"דבר מלכות" השבועי. השיעור היום נמסר (שלא כבכל יום שנמסר ע"י אחד התמימים) על ידי שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ומנהל בית חב"ד בשכונת ארמון הנציב ומשפיע בישיבת תורת אמת בירושלים הרב חיים ניסילביץ', שביאר בטוב טעם את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח שדוקא כעת החלה השליחות העיקרית של "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש".

מעריב היה כרגיל.

בשעות הערב, התקיים במערב בית משיח 770 השיעור העיוני השבועי בעניני גאולה ומשיח, שנמסר השבוע על ידי ראש ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת ומשלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לארץ הקודש הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי.

הרב ווילשאנסקי ביאר בטוב טעם את חידושו של הרבי שליט"א מלך המשיח ב"כינוס השלוחים העולמי" בשנת תשנ"ב, שהשליחות היחידה שנותרה כעת היא - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

באותה שעה התקיים בזאל הקטן מעמד מרשים בו חולקו תעודות למסיימי ה"סמיכה".

במשך הלילה, חזר הת' ליאור בן-שבו מ"מבצעים", וסיפר בהתלהבות כי בעת הפעילות היום, הראה לא' ממקורביו את הוידיאו שצילם היום לפני מנחה, כשמסביר לו על אמונתנו כי הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש, ואף משתתף בתפילות וכו', כשלפתע הצביע המקורב והכריז: "הנה, גם רואים אותו בוידיאו!". בהלם מוחלט הם עברו שוב ושוב על הוידיאו, וגילו את מה שהוא לא ראה בשעה שהסריט – שרואים במוחש את הרבי שליט"א מלך המשיח, צועד לעבר מקומו...

קטע הוידיאו הקצרצר התפרסם עוד הלילה ונשלח לרחבי העולם, והכה הדים בכל מקום אליו הגיע.

בהיכלו של משיח • יומן משבת פנחס תשע"ז

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת שמיני

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...