• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

בהיכלו של משיח • יומן משבת פנחס תשע"ז

לאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את שבת קודש פרשת פנחס ה'תשע"ז במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה
בהיכלו של משיח • יומן משבת פנחס תשע"ז
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד הנכתב על ידי תלמידי התמימים מבית רבינו שבבבל המתאר את שבת קודש פרשת פנחס כ"א תמוז ה'תשע"ז במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה

•ליל שבת קודש

לפני תפילת שבת חולק בבית משיח 770 הקובצים: יחי המלך, משיח בפועל ממש, ודבר מלכות  באידש ובלשון הקודש מש"פ פנחס תנש"א. 

לתפילת קבלת שבת נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:50. לפני התיבה עבר הרב מענדל שגלוב, וכן לכל התפילות של ש"ק בקשר ליארצייט של אביו. בלכה דודי ניגנו במנגינת והוא גואלנו, ובלא תבושי כרגיל החליפו למנגינת חיילי אדונינו, בסיום ניגנו יחי כמשך 7 דקות. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הודיע על השלום זכר'ס ועל תפילת שחרית. בשעה 9:32 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת קבלת שבת ותפילת ערבית. 

אחרי התפילה התקיים שיעור ע"י ר' ניסים לגזיאל בהלכות בית הבחירה. 

 

•יום השבת קודש

היום בבוקר השתתפו כו"כ תמימים בשיעור דבר מלכות השבועי עם פארבייסען בשפע, לקבלת פני משיח צדקנו. 

 

בשעה 9:55 נפתח השביל בשירת "יחי אדוננו" כרגיל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לתפילת שחרית. לפני התיבה עבר ר' מ. מ. שגלוב. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת 'הארמון והאגרות' (הידוע בכינוי האדרת והאמונה "צליל וזמר"). בקטע 'הללוי-ה' ניגן הש"ץ בניגון הוא אלוקינו. בא-ל אדון ניגנו במנגינת 'יעלה תחנונינו' ולאח"ז לא על הניגון. בקטע 'לא-ל ברוך' ניגן הש"ץ במנגינת ניגון ישן דכ"ק אדמו"ר הזקן.  'בממקומך' ניגנו במנגינת ניגון שבת ויו"ט. לא עלו חתנים כלל בקריאת התורה של שחרית. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ונפתח השביל לכיוון הבימה. [בכלל, בתקופה זו שרבים מתושבי השכונה שוהים בהרים, אף התפילות של שבת קודש ריקות מרגיל. הדבר מתבטא בין היתר בכך שניתן בקלות ללכת לכיוון בימת הקריאה ע"מ לשמוע לקוות לזכות לראות ולשמוע את קריאת ההפטרה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולחזור, מבלי להידחף בין הקהל]. ר' י. לאש קרא היום יום. 

בתפילת מוסף עבר ר' מ. מ. שגלוב לפני התיבה. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. בשים שלום ניגנו במנגינת 'וביום שמחתכם'. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הכריז קטע בענייני גאומ"ש, והודיע על התוועדות קודש דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וכן על תפילת מנחה. בשעה 12:22 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת שחרית ומוסף. 

 

•התוועדות קודש

בשעה 1:25 נעמד הקהל בחרדת קודש והחל בשירת "יחי אדוננו" (במנגינת חיילי אדוננו) ונפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות קודש. בשעה 1:32 המשב"ק הרמ"ג מזג היין לגביע. והשתתק הקהל לכמה רגעים ולאחר מכן החל לנגן יחי במנגינה הרגילה.

לאחר השירה, נהיה שקט בקהל אשר חיכה וציפה להתגלות המלאה והמושלמת של מלך המשיח שתתחיל מהתוועדות קודש זו.

בשעה 3:20 לערך העמיד הת' המשב"ק דוד ישראלי בקבוק אחד על שולחן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשביל "חלוקת המשקה", והת' מ"מ גוצל עבר לקבל משקה עבור התוועדות השבועית "פינת החי" בכדי לחזק האמונה בחיי הנצחיות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחמ"כ ניגנו ניגון הקפות, שיבנה, כוס ישעות אשא וכן "יחי אדונינו" במנגינה הרגילה. 

מאוחר יותר התקיים התוועדות, עם שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בשיקאגו הרב יוסף קליימאן בהשתתפות אנ"ש ובמיוחד התמימים, ובשעה 6:00 לערך התחיל כינוס מסיבת שבת לחיילי צבאות ה' עם אמירת י"ב פסוקים, סיפורי חסידים, ופארבייסען בשפע. 

 

•תפילת מנחה וערבית 

לתפילת מנחה נפתח השביל לכינסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:45 לערך. לפני התיבה עבר הרב מ"מ שגלוב. לראשון עלה נער בר מצוה, לשני עלה חתן, לשלישי עלה ר' ש. שפריצער.  הכרזת יחי בתורה היה ע"י ר' י. קליימאן. 

בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז "פרקי אבות פרק ראשון" ולאחרי כמה דקות סיים הש"ץ "רבי חנניא". ר' י. גרנובטר הודיע על תפילת ערבית לשעה 9:14. ומיד לאחר מכן בשעה 8:24 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת מנחה. 

סדר ניגונים וחזרת מאמר דא"ח היה כרגיל. 

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:08 לערך. לפני התיבה עבר ר' ש. סאמיולס. התפילה היה כרגיל. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צ. שפילמאן עשה הבדלה כרגיל. נ. קפלינסקי הכריז על סיום הרמב"ם, והודיע על תפילת שחרית. ובשעה 9:31 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת ערבית. 

אחרי התפילה התיישבו אנ"ש והתמימים לראות ווידאו מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהשנים הקודמות.  

במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בלק תשע"ז

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...