• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק

במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בלק תשע"ז

השבת הגיעה קבוצה גדולה מבית חב"ד במילבייסען לשהות במחיצת מלך המשיח • בשעה 3:30 העמיד המשב"ק בקבוק וקיבל אותה עבור התוועדות השבועית • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את שבת קודש פרשת בלק ה'תשע"ז במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה
במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בלק תשע"ז
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

השבת הגיעה קבוצה גדולה מבית חב"ד במילבייסען לשהות במחיצת מלך המשיח • בשעה 3:30 העמיד המשב"ק בקבוק וקיבל אותה עבור התוועדות השבועית • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את שבת קודש פרשת בלק ה'תשע"ז במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה

יומן מיוחד מפי תלמידי התמימים השוהים במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב770:

•ליל שבת קודש

בערב שבת חולק בבית משיח 770 הקובצים: יחי המלך, דברי משיח תשמ"ז, ודבר מלכות משיחת ש"פ בלק טו"ב תמוז תנש"א, השבת הגיע קבוצה גדולה מבית חב"ד במילבייסען יחד עם השליח הרב יהודה פרידמן לשהות במחיצת מלך המשיח.

בשעה 8:55 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת קבלת שבת. לפני התיבה עבר ר' נ. קפלינסקי. בלכה דודי ניגנו במנגינת והוא גואלנו, ובלא תבושי כרגיל החליפו למנגינת חיילי אדונינו, בסיום ניגנו יחי כמשך 6 דקות. בקטע עלינו לשבח ניגנו הקהילה הנ"ל והש"ץ חיכה עד שיסיימו. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' שנ"ז ליפסקער הודיע על השלום זכר'ס ועל תפילת שחרית. בשעה 9:38 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת קבלת שבת ותפילת ערבית. 

•יום השבת קודש

ביום שבת קודש בבוקר השתתפו כו"כ תמימים בשיעור דבר מלכות השבועי עם פארבייסען בשפע, לקבלת פני משיח צדקנו. 

בשעה 9:55 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית. לפני התיבה עבר ר' מ. מ. רייצעס. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת 'הארמון והאגרות' (המקורי). בא-ל אדון ניגנו במנגינת 'הושיעה את עמך', ולאח"ז חזרו על הניגון פעם אחד. בממקומך ניגנו במנגינת ניגון מר' הלל מפאריטש. בשים שלום ניגנו במנגינת ניעט ניעט. השבוע הוציאו הספר תורה של משפחת שמואלי. לא עלו חתנים השבוע כלל. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הגבאי ר' יוסף לש קרא היום יום.

לתפילת מוסף עבר ר' ב. רסקין. בממקומו ניגנו ניגון 'שאמיל'. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. בשים שלום ניגנו במנגינת 'וביום שמחתכם'. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הכריז קטע בענייני גאומ"ש, והודיע על התוועדות קודש דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וכן על תפילת מנחה. ומיד לאחר מכן נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:13 לערך.

•התוועדות קודש

בשעה 1:25 נעמד הקהל בשירת יחי אדוננו במנגינת "חיילי אדוננו" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות. המשב"ק הרמ"ג מזג היין לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ואז ניגנו יחי במנגינה הרגילה (כרגיל לאחרונה). אח"ז ניגנו כוס ישועות אשא.

לאחרי שניגנו "כוס ישעות אשא" ניהיה שקט בקהל שמחכה בקוצר רוח להתגלותו המלאה והמיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת לזכות לראות ולשמוע את מלך המשיח.

בשעה 3:30, העמיד המשב"ק ד. י. בקבוק אחד על שולחן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והנ"ל קיבל אותה עבור התוועדות השבועי פינת החי בכדי לחזק האמונה בחיי הנצחיות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ניגנו ניגון הקפות, שיבנה, ניעט ניעט, וכן יחי אדונינו במנגינה הרגילה, ומיד לאחר מכן 'כוס ישועות אשא' 

מאוחר יותר התקיים התוועדות יום הולדת של התמימים מ' ערנטרוי, מ' ציקושוילי, התאומים גורדון, ועוד, בהשתתפות אנ"ש רבנים משפיעים ובמיוחד התמימים. 

בשעה 6:00 לערך התחיל כינוס מסיבת שבת לחיילי צבאות ה' עם אמירת י"ב פסוקים, סיפורי חסידים, ופארבייסען בשפע. 

 

•תפילת מנחה וערבית 

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:50. לפני התיבה עבר ר' נ. קפלינסקי (כרגיל בתפילה מנחה של ש"ק). הוציאו הספר תורה של משפחת שמואלי. לראשון עלה הת' מ. ערנטרוי, לשני עלה הת' שד"ב סגול, לשלישי עלה הת' מ. ציקושוילי, הכרזת יחי בתורה היה ע"י החייל בצבאות ה',  י. באקמאן. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הש"ץ הכריז "פרקי אבות פרק שישי", ולאחרי כמה דקות סיים הש"ץ "רבי חנניא". ר' י. גרנובטר הודיע על תפילת ערבית לשעה 9:18. בשעה 8:22 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת מנחה. 

סדר ניגונים וחזרת מאמר דא"ח היה כרגיל. 

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:18 לערך. לפני התיבה עבר ר' ש. סאמיולס. התפילה היה כרגיל. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צ. שפילמאן עשה הבדלה כרגיל. נ. קפלינסקי הכריז על סיום הרמב"ם והמשך מהתוועדות י"ב י"ג תמוז, והודיע על תפילת שחרית. בשעה 9:36 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת ערבית. 

אחרי התפילה התיישבו אנ"ש והתמימים לראות ווידאו מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהשנים הקודמות.

במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בהעלותך תשע"ז

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת חוקת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...