• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

גלריית ענק / 770: ריקודי שמחה ברחובה של עיר לקבלת פני משיח

במוצאי שבת י"ג תשרי, יום הסתלקותו של רבי שמואל - אדמו"ר המהר"ש, התקיימו ריקודי שמחה ברחוב העיר מול בית משיח 770 לקבלת פני משיח צדקנו
770: ריקודי שמחה ברחובה של עיר לקבלת פני משיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

"מטה שירה וזימרה לקבלת פני משיח" לעילוי נשמת הרב קותי ראפ, ארגן במוצאי שבת האחרון ריקודי שמחה ברחובה של עיר, לקבלת פני משיח צדקנו.

אלפי בחורים, ילדים ואברכים השתתפו בריקודים, בפינת הרחוב בין רחוב קינגסטון לשדרות איסטרן פארקווי. הקלידן המיתולוגי של תשרי ב770, ר' יוסי כהן, הקפיץ את אלפי הרוקדים במשך שעות ארוכות, כאשר הקהל קופץ נלהב במעגלים.

במהלך הריקודים עלו ילדים להכריז את שנים עשר הפסוקים, כפי שציווה הרבי מלך המשיח שליט"א, שכל ילד יגיד את שנים עשר הפסוקים בכל יום.

תשאלו, לכבוד מה רוקדים ומדוע דווקא ברחוב?

הרבי מלך המשיח שליט"א מעורר על ריקודי שמחה דווקא ברחוב. כאשר החסידים רוקדים ברחוב, הם מושכים את תשומת לב העוברים ושבים, והללו שואלים את החסידים מדוע הם רוקדים כך באמצע הרחוב. כך נוצר שיח בין החסידים לאנשים ברחוב, והחסידים יכולים לספר להם שמשיח מגיע בקרוב, ומשום כך השמחה.

"ויש להוסיף ענין עיקרי בנוגע לשמחת בית השואבה בשנה זו - שצריכה להיות מתוך שמחה הכי גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה, ששמחים ורוקדים לקבל פני משיח צדקנו!

ופשוט, שאין להתבייש ח"ו לרקוד בגלוי, "לעיני כל ישראל", ועד לריקוד ברחוב לעיני כל באי עולם, לקבלת פני משיח צדקנו, ואדרבה:

כשבא מישהו וישאל: "לשמחה מה זה עושה", ישיבו לו: וכי אינך יודע שנדפס בעיתונים שמשיח כבר בא, ותיכף בא לכאו"א מאתנו, מכם, בתוככי כלל ישראל, ולוקח את כולם לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש ולבית המקדש, ושם ממשיכים בשמחת בית השואבה בתכלית השלימות.

וברוח זו צריכים לפעול בשמחת בית השואבה בכל המקומות כולם - שמביאים לכל המקומות את הבשורה הטובה והמשמחת ש"הנה זה בא", שמשיח צדקנו בא, ולוקח את כל בנ"י לשמחת בית השואבה שבביהמ"ק השלישי"

צלם אתר הגאולה נהוראי אדרי מגיש גלריית תמונות מהריקודים:

אלפים השתתפו בסימפוזיון מעורר על קבלת המלכות

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...