• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק

כשהרב מרדכי אליהו התראיין לעיתון הגאולה

בחודש מנחם-אב ה'תנש"א, התפרסם בגילון הרביעי של "הגאולה האמיתית והשלימה" ראיון מיוחד עם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, בעניני משיח וגאולה. בין דבריו שנאמרו אז למראיין הרב זמרוני ציק: "על הרבנים לחזק את הציבור, בצפיה לגאולה" • בין השאר סיפר על פסק הדין, שהרבי שליט"א מלך המשיח ביקש ממנו לפסוק לזירוז הגאולה • הראיון המלא ותמונות
כשהרב מרדכי אליהו התראיין לעיתון הגאולה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בחודש מנחם-אב ה'תנש"א, התפרסם בגילון הרביעי של "הגאולה האמיתית והשלימה" ראיון מיוחד עם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, בעניני משיח וגאולה.

בין דבריו שנאמרו אז למראיין הרב זמרוני ציק: "על הרבנים לחזק את הציבור, בצפיה לגאולה". "בכל כינוס תורני, אני אומר לרבנים לעורר בדרשותיהם בעניין משיח". "כיום כולם מדברים ועוסקים בעניין המשיח".

הרב מרדכי אליהו אף התייחס בהרחבה לעיתון שראה אז אור לעיתים קרובות עיתון "הגאולה האמיתית והשלימה" כשלאורך הראיון מונח היה לפניו גליונות העיתון.

בין השאר סיפר על פסק הדין, שהרבי שליט"א מלך המשיח ביקש ממנו לפסוק לזירוז הגאולה.

הראיון המלא עם הרב מרדכי אליהו

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: בימים אלה, כאשר אנו נמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלמה, קיים רצון עז בקרב הציבור לשמוע דברים מפי רבותיו. פנינו איפוא אל כבוד הרב הראשי, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו שליט"א, ובקשנו להפגש עמו לשיחה וראיון אישי מיוחד לקוראי "הגאולה האמיתית והשלמה".

ואכן זכינו ליהנות מפגישה מיוחדת במינה, עם גאון תורני אדיר, אשר ידיו רב לו בתחומי התורה בנגלה ובנסתר גם יחד. וכבר יצא שמו בישראל כמי שבחר בדרכו של רבינו הקדוש – "דרך שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" – טוב לשמים וטוב לבריות. אישיות נדירה בנועם הליכותיה, אשר בדרכו המיוחדת בקודש הצליח להוסיף מימד חדש לכל המימסד הרבני בארץ.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: כבוד הרב, כיוון שעם ישראל נמצא כיום במצב מיוחד כאשר הכל מצפים לגאולה, אלא שמושגים רבים בהקשר לכך אינם ברורים, לכן חשבנו על הו"ל של עיתון בנושא הגאולה אשר יעסוק בהעברת המסר בצורה ובאופן עממי יותר ע"מ שהדבר יתקבל בציבור.

הרב אליהו: טוב מאוד.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: כעת לקראת ההו"ל של הגיליון החדש היינו מבקשים לשמוע מכבוד הרב על נושא הגאולה וההכנה לה. נתחיל בהתייחסות לניסים שהיינו עדים להם במהלך מלחמת המפרץ.

הרב אליהו: אני רואה בניסים אלה – ניסים מיוחדים, יוצאים מהכלל, בכך שהיו אלה ניסים גלויים, כולם ראו את הניסים עין בעין. היו איומים להצית חצי מדינת ישראל וב"ה יצאו מזה בחסד וברחמים. אנו צריכים להודות לה' על הניסים שעשה לנו בעיקר אנו צריכים להודות שבתקופה ההיא נוכח עם ישראל לראות כי לא "כוחי ועוצם ידי" הם שהביאו לנו את ההצלה.

היו כאלה שראו בתקופת ה"טילים" שלב של יסורים – חבלי משיח. אני לא רואה זאת כך, כיוון שיסורים סבלנו די הותר. הורינו סבלו, בשואה סבלנו, עברנו ב"ה יותר מדי יסורים. עכשיו הגיע כבר הזמן שניגאל ע"י משיח צדקנו.

אחד העיתונים החרדיים שדברי לא מצאו חן בעיניו, שלח לי פעם עיתון וסימנו לי היכן לקרוא. ושם כתבו עלי, כייצד זה יתכן שהרב מרדכי אליהו, הראשון לציון, לא מאמין ביסורי המשיח. לקחתי את העיתון שלחתיו חזרה, וכתבתי בצידו "אני מאמין במשיח! וביסורים לא מאמין! מי שמאמין ביסורים – שיסבול!

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: האם לדעת הרב ניתן לקבוע תאריך יעד לגאולה?

הרב אליהו: אינני בעד תאריכים, כיוון שכבר כלו כל הקיצים. יש כאלה שאומרים משיח יבוא בחודש זה או בחודש זה, אני שולל זאת בהחלט! (נמרץ ובקיפות) אני אומר להם, לא! המשיח צריך היה לבוא אתמול!

ואם לא בא אתמול, יש לי עגמת נפש, ואז אני מחכה לו היום. אם יאמר לי אדם, ש–מחר יבוא המשיח, אסור לי להאמין לו. אני מאמין שאתמול והיום – אם בקולו תשמעו, זו אמונתי.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: מדברי הרב ניכר כמה גדולה הציפייה למשיח. השאלה היא באמת עד כמה חייב אדם לחייות את הציפייה לגאולה?

הרב אליהו: אני אספר לכם סיפור מצדיק גדול, הרב צדקה חוסיני. הוא היה חסידא צדיקא ופרישא (זהו דודו של הרב יהודה צדקה שליט"א) בדרך כלל נוהג הייתי לבקרו בכל יום ראשון חול המועד ולומר לו חג שמח. פעם, כשבאתי לבקרו בביתו אמרו לי שכבר הלך לבית הכנסת. היה זה בחג הסוכות. ומנהגו היה לישב בסוכת ביהכנ"ס כמעט כל היום. הוא היה אז זקן בגיל מבוגר. והיה מתנמנם מזמן לזמן. כשהגעתי וראיתי שהוא ישן לא רציתי להפריע לו ואמרתי לשמש: תראה אני הולך להתפלל מנחה ואחזור. אמר לי השמש, לא! הרב אמר לי כאשר תבוא שתכנס אליו, אני אכניס אותך אליו עכשיו" אמרתי לו: אבל הוא ישן, הוא נח אסור לך, אסור לך, אמר לי: אני לא אשמע בקולך. הלך ואמר לרב צדקה רק מילה אחת: "ג'ע" שפירושו בערבית "בא". כוונתו הייתה לומר, שהגעתי. אך הרב צדקה שהתעורר לשמע הודעת השמש שאמר "בא" תעורר ונזדעק "פין משיח? פין משיח?" (בערבית) ופירושו "איפה משיח?! איפה משיח?!" משהבהיר לו השמש, שחכם מרדכי הוא זה ש"בא", אמר בקול: "אה, אה" ועשה בידו תנועה ביטול! אני כל כך הזדזעתי מהדבר הזה. כל המחשבה שלו אפילו בשינה הייתה – הנה משיח בא! זו לדעתי הדוגמא של אמונה בביאת המשיח.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: מה באמת מידת מחוייבותם של הרבנים גדולי התורה לעורר על עניין זה של ביאת המשיח?

הרב אליהו: יש פירוש מדהים מאת בעל "אור החיים" הקדוש. על פסוק "כי ימוך אחיך עמך ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו" (ויקרא כ"ה, כ"ה) אומר בעל "אור החיים" ש"ממכר אחיך" זהו בית המקדש שנמכר בעוונותינו זה בית המקדש. "…והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', על דרך אומרו "כי בקרובי אקדש", הוא יגאל ממכר אחיו (כי הקב"ה קורא לצדיקים אחי ורעי) והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני האדם, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה עליונה שאתם סמוכים…. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, ויעירם בחק הרוחני … עד אשר יטיבו מעשים, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב!

מכאן רואים עד כמה רוצה ה' שהצדיק שהוא הקרוב אליו יעורר את העם לגאולה. אם לא מעוררים ה' יתבע אותנו על זה. זה ממש מבהיל הרעיון, מבהיל הרעיון (בהתרגשות).

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: אם כן כדאי לשאול דווקא כאן – מה עושה הרבנות בעניין זה של לעורר את הציבור לציפייה לביאת המשיח?

הרב אליהו: ההנחיות שלי ברורות. בגל כינוס של רבנים שאנו מקיימים אני פונה ואומר לרבנים לחזק בדרשותיהם אצל הציבור את האמונה בביאת המשיח. לסיים כל דרשה בנושא זה של גאולה ומשיח.

אספר לכם סיפור של החיד"א. הדבר נרמז בספרו "ברכי יוסף".

פעם נסע למדינת איטליה ושהה שם בתשעה באב. ושם נהגו הנשים הספרדיות שבתשעה באב היו קונות צבע וסיד וצובעות ומסיידות את כל הדירה. כך נהגו גם באלג'יר ובמרוקו. החיד"א בראותו זה העיר בבית הכנסת על כך באומרו: "היתכן בתשעה באב? מה השמחה הזאת?"

יום אחד הוא הולך ברחוב ובדרך הוא רואה שתי נשים המדברות אחת עם רעותה ומצביעות עליו. ביקש הרב החיד"א מאת המלווה המתורגמן שלו לשאול את הנשים על מה הם מדברות ומצביעות עליו. ניגש המתורגמן ושאלן, וחזר אל החיד"א, באומרו כי אחת הנשים אמרה לחברתה כי משיח לא יבוא (ח"ו), וכששאלה אותה חברתה "מי אמר לך", ענתה והצביע הנה זה הרב הקדוש מירושלים.

הזדעזע הרב החיד"א וביקש לדעת מדוע הן אומרות שמשיח לא יבוא? ח"ו. אמרו לו, לא אתה אמרת לנו לא לסייד ולא לצבוע את הבית? אנחנו שמאמינים שהמשיח יבוא, לכן אנו מכינות את הבית לכבודו בתשעה באב והנה אתה אמרת לא לסייד, סימן שמשיח לא יבוא ח"ו. ישב החיד"א וכמעט שנתעלף. מייד ביקש שהגבאי לזמן אליו את כל הגבאים וראשי בתי הכנסת וכל הרבנים באיטליה והודיע להם באופן ברור: רבותי! אם הייתם מסיידים חצי חדר תסיידו חדר שלם אם הייתם משתמשים בצבע פשוט תשתמשו בצבע טוב ויפה יותר, כיוון שמשיח יבוא!!!

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: האם כבוד הרב רואה אכן שישנה התעוררות בקרב הציבור לנושא זה?

הרב אליהו: בוודאי! ועוד איזו התעוררות. קודם לכן פחדו! לומר ולהזכיר ולדבר על המושג משיח! דיברו על דיני קורבנות וכו' היום ב"ה כולם מדברים על גאולה ומשיח! גם אלה המדברים נגד, גם הם בעצם עוסקים בזה. וזה עצמו ברכה. זה מרגיל אותם לשם משיח בפיהם. וזה בעצם לזכותו של הרבי שליט"א מליובאוויטש אשר כל ההתעוררות הזאת היא בעצם בזכותו.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: בזמנו, נתפרסם כי כבוד הרב פסק באופן של פסק דין, כי המשיח צריך לבוא כעת ולגאול את ישראל – רצינו לשאול מה משמעותו של פסק דין זה.

הרב אליהו: יש לנו בקבלה שאמירה כזו ופסק דין כזה יש לו ערך רב בשמים. ידועים סיפורים אודות האר"י הקדוש ותלמידיו שבקש מהם לעלות עמו לירושלים וכיוון שהתמהמהו החמיצו את השעה. ודברים מעין אלה ידועים גם מהבעש"ט וגדולים אחרים אשר לפתע היו פונים ומבקשים: תגידו שמשיח צריך לבוא היום, וכדומה. אך כיוון שהתחמקו מלומר, אמר להם: החמצתם את השעה! על כן, בכל הזדמנות שבקשו ממני: אמור לנו, מתי יבוא המשיח? אני אומר, היום! תגיד פסק הלכה, עניתי מיד: "פסק הלכה שמשיח יבוא היום"! מי יודע אולי בשמים מחכים לזה! מי שחושב שהאמירה שלו אינה נחשבת בשמים, אינו אלא טועה! בקשו דוד עבדי, בקשו, בקשו עד שתמצאו.

הרב זמרוני ציק, עיתון הגאולה: במהרה יבנה בית המקדש, טבעי הדבר שיצוצו בעיות לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית של ימינו, האם יש התעסקות סביב נושא זה?

הרב אליהו: רש"י בפרושו לגמרא במסכת סוכה (דף כ"א) אומר כי "בית המקדש יירד בנוי ומשוכלל מן השמים". ולכאורה מדוע יש לומר גם "בנוי" וגם "משוכלל" מספיקה העובדה שהוא יירד כבר בנוי – אלא, אכן בבית המקדש הראשון והשני נאלצו להתמודד בפתרון בעיות פיסיות, כגון: חימום ריצפת העזרה שהייתה מאבן ובתקופות של חורף העמידה על אבן קרה בוודאי שהיתה קשה, וכדומה ואכן הפתרון נמצא ע"י חפירה מתחת לרצפת העזרה והבערת מדורה מתחת לרצפה. והנה יכולים היינו לחשוב שגם כעת נצטרך לחפש איזו שיטה מודרנית שתסייע לפתרון בעיות אלה או דומיהם, לכן גילו לנו חז"ל, כי בית המקדש השלישי שירד מוכן מן השמים, יהיה "משוכלל", כלומר, יהיו בו "שיא השיכלולים" כך שלא יצטרכו לשאול שאלות ולא לתת תשובות. ויה"ר שנזכה לראות בבניין בית המקדש בקרוב ממש.

לראיון המלא בעיתון הגאולה גליון מספר 4

העצרת שמצהירה לכל באי עולם: חי וקיים // ריאיון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...