• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' תשרי התשפ"ד (23.09.2023) פרשת האזינו

מלך המשיח: רעידות אדמה כסימן לגאולה

רעידות האדמה העוצמתיות, הינן תזכורת מבורא העולם ומנהיגו ומעידות על השפעתו בעולם. אירועים אלו מביאים את האדם להכרה הגדלות הא-ל וכן מוסיפות אצל כל אחד בהכרה כי העולם מתכונן לקראת הגאולה האמיתית והשלימה
מלך המשיח: רעידות אדמה כסימן לגאולה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מתוך שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח לגבי רעידות אדמה כסימן לגאולה

"ישנם התמהים על המדובר בתקופה האחרונה שעומדים אנו בסוף זמן הגלות, עקבתא דמשיחא, ושואלים: היכן רואים זאת? ולפלא הכי גדול שאינם מתבוננים בהמאורעות שמתרחשים בעולם, מאורעות גלויים ומפורסמים!

בתקופה האחרונה... מתרחשים ברחבי העולם מהפיכות קיצוניות... לכל לראש ומתחיל ממדינת רוסיה... ועל דרך זה במדינת סין... וכן במדינת הודו... ועל דרך זה מהפיכות קיצוניות בעוד כמה מדינות ברחבי העולם, ועד ל"איי הים"...

ויש להוסיף שמהפכות בעולם בימינו אלה רואים... גם ביחס לשאר הנבראים בעולם... רעידות אדמה, שאירעו בתקופה האחרונה, בפרק זמן קצר, ונמשכות גם עתה במקומות שונים בעולם (גם במדינה זו [=ארצות הברית] ), ובחסדי ה', הקורבנות היו במספר קטן, ובפרט ביחס למקרים דומים שאירעו בתקופות שלפני זה...

וביאור השייכות דכל הנ"ל לבני ישראל... בכמה פרטים: 

א. הכרת גדלות הא-ל ונתינת שבח והודיה על גודל חסדיו... שמהפיכות קיצוניות מתרחשות בשקט ובמנוחה...

ב. הוספה באמונה בביאת המשיח... שכן, מהפכות בעולם הם מהסימנים שהובאו במדרשי חז"ל על התקופה דעקבתא דמשיחא...".

[מתוך שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, שבת פרשת תולדות, ד' כסלו, שנת תש"נ].

בשורות טובות! משיח עכשיו!

מלחמת המפרץ, פרק שמיני: המטח השישי – נסים בי"א שבט

נסי מלחמת יום הכיפורים – גדולים יותר מנסי מלחמת ששת הימים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...