• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

להמשיך שפע ברכה והצלחה

בימים אלה עוסקים מוקדי חב"ד בקיומם של כינוסי אחדות, המיועדים לכל עמך ישראל, אנשים, נשים וטף (בנפרד), למילוי השליחות האחת והיחידה - הבאת הגאולה האמיתית והשלמה • מאמר מהרב זמרוני ציק מתוך גליון שיחת הגאולה 619 על המעבר מחודש החגים אל שיגרת השנה • מרתק.
להמשיך שפע ברכה והצלחה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ימי הגשם הראשונים להם זכינו במהלך השבוע, אותתו לנו במוחשיות רטובה על סיומו של חודש תשרי, ועל תחילתו של חודש מרחשון. שינוי מטרולוגי זה, מעבר להיותו סימן לקצהו האחד של תקופת החורף, הרי שהוא מבטא את המעבר החד מחודש החגים, אל חודש "החולין" של השנה.

בעוד שבחודש תשרי המלא וגדוש בחגים מקראי קודש ומועדים לשמחה, החל מראש השנה, יום הכיפורים, ועד סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, הרי שחודש מרחשון אין בו, לעת עתה, אף חג ומועד, כולו ימי חולין רגילים.

חדותו של מעבר רוחני זה, בולטת עוד יותר אצל מי שזכה להיות בחודש תשרי אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ב"בית רבינו שבבבל - בית חיינו - 770", שם עתיד בית המקדש השלישי להתגלות בקרוב ממש. כאן בולט עוד יותר, המעבר מחודש שכולו אחדות, קדושה ושמחה, אל החודש ה"אפור" של השנה.

מה טוב לפני מז' מרחשון

בשיחותיו הקדושות, התריע הרבי שליט"א מלך המשיח, מפני שינוי זה וקרא לשם כך לקיים כינוסים אחדות מיוחדים בכל אתר ואתר, מיד לאחר החגים, בפרט עם תחילתו של חודש מרחשון מה טוב שיהיה לפני ז' מרחשון -

בדרך כלל בתקופת החגים, אמר, נמצאים בני ישראל בצוותא, ברמה רוחנית נעלית. רוב הזמן נמצאים "בבית המקדש מעט", שקועים בתורה, תפילה וקיום המצוות, מנותקים כמעט מחיי המעשה, כאשר הצורך ליציאה אל העולם הינו מזערי. בתנאים כאלה כאשר המיוחדות האישית כמעט ואינה נראית, קל יותר להיות באחדות.

שונה הדבר לחלוטין, כאשר יהודים נדרשים לקראת סיומו של חודש תשרי, לחזור לבתיהם הפרטיים, לעבודתם ולשליחותם הפרטית. כאן היציאה לענייני העולם, וההדגשה של המיוחדות האישית אפילו בעבודת ה', עלולים להשפיע ולגרום לירידה.

שפע ברכה

לשם כך, כדי להמשיך את השפעות החגים לשגרת ימי המעשה של השנה, יש לקיים כינוסי אחדות, שתוכנם הכללי: תורה, תפילה, צדקה ושמחה, ובמהלכם מוסרים האורחים, רשמים וחוויות מחודש החגים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. מכאן גם סגולתם המיוחדת של הכינוסים להמשכת שפע ברכה והצלחה בכל המצטרך.

בימים אלה עוסקים מוקדי חב"ד בארץ ובעולם בקיומם של כינוסים אלה, המיועדים לכל עמך ישראל, אנשים, נשים וטף (בנפרד), כדי לתת חיזוק בתחילתה של שנה, במילוי השליחות האחת והיחידה של דורנו - הבאת הגאולה האמיתית והשלמה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

(מתוך גליון שיחת הגאולה מס' 619)

חוסל מנהיג ארגון דאעש

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...