• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק

מפגן האמונה הטהורה / מ. קהאן

טור דעה נוקב, בנחיצות ההשתתפות של כל חסיד ומקושר, בעצרת גאולה ומשיח השנתית לחיזוק האמונה הטהורה בנצחיות חייו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובהתחזקות בפרסום נבואת ובשורת הגאולה. יום ראשון | א' תמוז | אמפי פיס בת ים | כולנו נהיה שם
מפגן האמונה הטהורה / מ. קהאן
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כל חסיד בדור השביעי - דור הגאולה האמיתית והשלימה, מוצא לנכון לעצמו את הדרכים בהם הוא מתקשר לרבי שליט"א מלך המשיח, ודרכים כיצד לפרסם על כך שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח באופן הטוב והמוצלח ביותר, כל אחד במיוחדות שלו, אחד מעמיק בלימוד גאולה ומשיח, השני מסביר למקורבים את ענינו של משיח, וההוא הולך להדביק מדבקות עם פרסום זהות המשיח, וזה להיות משפיע בישיבה לחזק את התמימים בעניני עבודת ה', והדרכה כיצד להנהיג את התלמידים במעמד ומצב של ימות המשיח וכו'.

בכולם נקודה שווה - הרצון הפשוט והעצמי בכל אחד ואחד - לגרום נחת רוח לנשיא דורנו, משיח צדקנו, הוא כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ידוע ומפורסם, וזה איננו סוד, על קיומה של עצרת גאולה ומשיח השנתית בימים הסמוכים לחג הגאולה ג' תמוז, בארגון האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה כבר למעלה מ20 שנה ברציפות.

עצרת שכל כולה ספוגה וחדורה באמונה הטהורה ברבי שליט"א מלך המשיח וכל ענינה הוא להתחזק בפרסום בשורת הגאולה, תוך ידיעה גמורה שכל מה שקרה כו' אינו אלא 'נסיון ומעשה שטן' ורק ל'מראית העין בלבד', ועל הצורך והחובה להיות חדורים מטרה, ודבוקים בדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח - שמגדיר באופן ברור על אופן חיותו של נשיא דור השביעי - 'נשמה בגוף באופן נצחי' - 'ללא שינוי דגניזה'.

חשוב להדגיש ולהבהיר - עצרת זו איננה סתם עוד 'דרך התקשרות'.

ההשתתפות בעצרת זו היא היסוד לכל ההנהגה במהלך היום יום של חסיד ושליח, שתהיה חדורה וספוגה בענינו העיקרי של נשיא הדור 'להביא לימות המשיח'.

הנוכחות בעצרת מראה לרבי שליט"א מלך המשיח עצמות ומהות א"ס ב"ה את הענין של 'הננו' ה'עמדו הכן כולכם' כיצד הרבי שליט"א מלך המשיח רואה את חסידיו, שלוחיו, מתכנסים יחדו באחדות חסידים גורמת לו נחת רוח, ותענוג עצום.

עצרת זו היא סוג של 'מראה' של החסיד, 'האם אכפת לו ונוגע לו לחיות עם הזמן דימות המשיח', ו'האם נוגע לו ה'קאך' והלהט בפרסום הנבואה ובשורת הגאולה', או שהוא נשאר שאנן ואדיש בביתו לנוכח המצב הגלותי.

עצרת זו היא חובת השתתפות של כל חסיד, שברצונו לקבל את המלכות של מלך המשיח, להתקשר אליו, ולהתחזק בדבריו הק' של אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א ובנבאותו העיקרית ש"הנה זה משיח בא".

וכשמה כן היא - 

עצרת - לעצור את כל סדר היום והעיסוקים השבוים במרוץ הזמן הבלתי פוסק, ולהתאחד יחד סביב מטרה אחת, סביב ענין אחד, להתדבר על נקודה אחת ויחידה - התגלותו המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח.

גאולה - כשאתה מגיע לכינוס, אווירת שמחת הגאולה מחשמלת את הסובבים ברמה שלא ניתן להתנגד לה, שירת 'יחי אדוננו' פורצת בהתרגשות ובשמחה מפיות מאות חסידים ותמימים, שרצונם ותשוקתם העזה היא אחת:

להראות לכל באי עולם, אשר ב30 שנה אלו, של "הנסיון האחרון" "לא נס ליחו" ורק התחזק עוד יותר ועוד יותר משנה לשנה האמונה היוקדת והטהורה ברבי מלך המשיח כשליט"א - חי וקיים נשמה בגוף גשמי נצחי בבית משיח 770 שום דבר לא יוכל להניע ולהזיז את אותה אמונה הנטועה והקבועה בליבנו

משיח - מתחזקים בפרסום זהות המשיח ונצחיות חייו הגשמיים ש"משה לא מת", מבלי להתבייש ובגאון, בריש גלי, כי רק כינוס ועצרת זו מביאה את ה'דחיפה' ה'תמריץ' ו'הכח' לכל שליח ופעיל, להכין את עירו ואת סביבתו ל "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש", באופן של 'פריצת גדר'.

חסידים! תתעוררו! תתעלו למעלה ממדידה והגבלה. לא להישאר אדישים, צאו מ'אזור הנוחות', ותעצרו את כל מעגל היום יומי, כל עוד לנוכח המצב הזמני ביותר בו עם ישראל אינו נמצא במקומו האמיתי, - בית המקדש השלישי. 

לכן, ממחיובתנו לצאת להצביע ברגלים, ולנסוע לאמפי פיס בת ים, למפגן של 30 שנה של להט אמונה זכה, טהורה, ועיקשת, בנצחיות חייו הגשמיים של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרסום בשורת הגאולה, לבוא ולהראות ש'ודברך מלכנו אמת וקיים לעד'.

להתחזק בשליחות היחידה - קבלת פני משיח, ולקבל כוחות אדירים של אנרגיות, ושמחה של גאולה.

לסיכומם של דברים:

בוודאי מידי פעם כל פעיל משיח, כל חסיד, כל שליח, כל מקושר, אשר בוער לו לעשות את רצון מלכו, מהרהר וחושב מה הכי טוב בתקופה הזאת - 'סף הגאולה' ו'ימות המשיח בפשטות' - מה ניתן לעשות כדי לחזק אצלי באופן הדוק את ההתקשרות האיתנה למשלח שיהיה חדורים וספוגים בענינו העיקרי של נשיא הדור 'להביא לימות המשיח', וכיצד הדרך והפעולה, להביא עוד יהודים לרבי שליט"א מלך המשיח שיכירו בו, שהתקשרו אליו, שיסעו אילו, ועוד והוא העיקר שיקבלו את מלכותו, כאשר נמצאים בזמן בו הודיע לנו מלכנו ברורות אשר כל הפרטים בעבודת השליחות צריכים להיות חדורים בנקודה אחת ויחידה קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש, וכל סדר יומנו צריך להיות סובב סביב נקודה אחת ומונע למטרה אחת ויחידה - ענינו העיקרי של נשיא הדור 'להביא לימות המשיח'.

התשובה לכך ברורה ופשוטה: ההגעה והנוכחות שכל חסיד צריך להראות בעצרת גאולה ומשיח היא היא חיונית להתקשרות, לשליחות, לכל סדר יומו של חסיד. מי שלא היה - לא יודע. העוצמות. הנאומים המבערים את בעירת האמונה. השמחה והריקודים העוצמתיים. המפגש בין השלוחים והפעילים.

בשיחת ג' תמוז ה'תשמ"ח (מוגה) אומר הרבי שליט"א מלך המשיח:

"כלומר, שמתעוררת שאלה או ספק כו' האם יש לו הכוחות הדרושים למילוי השליחות דהפצת התורה והיהדות - אומרים לו, שג' תמוז פועל גאולה מכל השאלות והספיקות כו'".

רוצה להסיר את השאלות והספיקות בשליחות?

העצרת  גאולה ומשיח לקראת ג' תמוז זה המקום בשבילך ל'התרת השאלות והספיקות' 

- רק בעצרת גאולה ומשיח ניתן לקבל את הכח לפעול, ולקבל את 'הכוחות הדרושים למילוי השליחות'.

שם מדברים אך ורק על דברי מלכנו שליט"א כפי שהם, באופן ברור וחד מבלי לנוע ימינה ושמאלה.

שליח, פעיל, חסיד, בא להפגין! לא במובן הרחובי של הענין, אלא במובן הגאולתי! 

להפגין כלפי הקב"ה ולדרוש את הגאולה האמיתית והשלימה ללא שום פ'שאטלך. כי כל עוד בית המקדש השלישי כפי שהוא מחובר ודבוק לבית משיח 770 לא מגיע בפועל לירושלים, לא שווה כלום! זו היא מטרת הכינוס, בשביל שמטרת הכינוס תתבצע, חייב אותך! שאתה תגיע עם עוד אלפי החסידים, ונפגין, ונבקש ונדרוש, ונראה לכל הדורות, תנאים, אמרואים, רבותינו נשיאנו, אשר זכינו ודורנו דור הגאולה השלימה, והגענו לאמפי בשביל לממש את תכלית בריאת העולם, לממש את נבאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בוודאי הקב"ה יראה את זעקת אלפי הפעילים, החסידים, והשלוחים, ויאמר "נצחוני בני נצחוני", וישר מהאמפי ועוד לפני זה - בעת כתיבת שורות אלו ממש - נטוס על עננים ל'ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו', בהתגלותו המלאה והמושלמת של נשיא דור השביעי, - כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ונכריז לפניו את הבקשה התביעה והדרישה המתבטאת בהכרזה הנצחית שהיא תמצית כל חיינו, המורה והמצביעה על כל מהותנו והיא היא הפועלת 'התגלות וביאת משיח':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הצפון עולה בלהבות - "זמן השיא"

רשמי גאולה - מעצרת הגאולה | ויהי בשלושים שנה…

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...