• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

דעה / סיפורה של יוד קטנה

מה אפשר ללמוד מתיאור קצר על מאמר באתי לגני שהודפס לפני 73 שנה? ומהו המסר לימינו אלה? התמים שמואל גיטלין, הלומד בישיבת אהלי תורה מתיבתא, בטור דעה ומסר לכל אחד
סיפורה של יוד קטנה
הרבי שליט"א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

...ליל שבת פר' בא אור ליו''ד שבט. לומדים קצת את המאמר "באתי לגני" שיצא לקראת יו''ד שבט. מישהו מציין שגיאת דפוס בעמוד השער של המאמר, חסר יו''ד בשליט''א...

...עדיין לא מאמינים ... בדרך למקווה אנו שומעים את החדשות הכי מרות ששמענו בחיינו... בשעה שמונה ושבע דקות נצחו אראלים את המצוקים אבינו רכב ישראל ופרשיו עלה בסערה השמימה...

כך כתוב ביומן הידוע של "אחד התמימים" המתאר את הסתלקותו של הרבי הריי''צ נ''ע. יומן שחילקו השלוחים בישיבה כדי להיכנס לאווירת ההכנה של יום הבהיר יו''ד שבט.  

אוקיי סיפור יפה, באמת מכין אותי קצת לאווירת יו''ד שבט. במוחי מתרוצצות כל מיני מחשבות על מה שקראתי. אבל אז נפלה לי מחשבה (שלמפרע התבררה כמחשבת היצר הרע) שמכיוון שאנחנו בדור השביעי - חסידים של הרבי מלך המשיח שליט''א – אולי כדאי להתמקד יותר ולקרוא את היומן של תשי''א, תש''ל או אולי תשנ''ג ולאו דוקא לחשוב יותר מדי על היומן שעכשיו קראתי.

תוך כדי ההרהורים והמחשבות, אני מבחין שהגיע סדר עיון וצריכים להיכנס לשיעור. השעון מתקתק והנה כבר הגיעה הפסקת הצהריים. במוחי, אני חוזר לאותן מחשבות ובטבעיות ממשיך לתשי''א, עד שאני תופס את עצמי שכחסיד של הרבי מלך המשיח שליט''א צריך "ללמוד הוראה מכל דבר" ובפרט בדבר הנוגע לרבותינו נשיאינו (וכמו שהתוועדו לאחרונה אצלנו בישיבה שזה האימרה הכי מוזכרת בתורתו של הרבי מלך המשיח שליט''א. והכי הכי לגזירה שוה, כמו שאצלינו חשוב הניגון הכי מושר "יחי אדוננו..." כך לימוד הוראות מכל דבר צריך שיהיה חשוב, ויש להאריך. ואכ''מ.) ואם כן כדאי שאמצא הוראה לפני שאמשיך בקריאת היומנים. 

והנה כבר הגיע סדר גירסא ואני חוזר לגמרא גיטין. אני יודע שאצטרך למצוא משהו להרגיע את היצר טוב. הזמן טס, כבר הפסקת ערב, ואני מחליט שפשוט צריך לקרוא את היומן לפחות עוד פעם אחת ואז יהיה יותר קל למצוא את ההוראה.

ואז בשורות הראשונות עוד לפני תיאור עצם ההסתלקות נפל לי האסימון. אבל לפני שאשתף אתכם ב'אסימון', בואו נחזור כמה צעדים אחורה. כולם יודעים, שלכל אחד ואחד יש את ה"שיעורא דילי'ה" והתואר שהוא מוסיף כשהוא מזכיר את הרבי מלך המשיח שליט''א. יש הכותבים: "מלך המשיח שליט''א", יש אחרים המקפידים על שליט''א לפני מלך המשיח ואחרים שפחות חשוב להם התואר מלך המשיח, ואז יש את אלו שאליהם אני כותב את השורות האלו, אלה שחסר להם קצת בשליט''א. אחד מסביר שזה מרחק, השני טוען שזה מביא תרומות, והשלישי פשוט לא מבין את הענין, למה כל כך חשוב לכתוב שליט''א. ועכשיו נחזור לענינינו, בתחילת היומן כתוב משהו שלכאורה לא רלוונטי, יפה מישהו מצא טעות בדף השער, אכן "שגיאות מי יבין" (ידוע שבדפוסים הראשונים של התהילים היתה טעות בקשר לפסוק הנ"ל, נדפס שזה פסוק י''ב במקום י''ג) אבל מה זה קשור לתיאור ההסתלקות?

אלא מאי? כשחסר בשליט"א ואפילו רק יו''ד קטנה הרי זה מראה על עניין הסתלקות! מכאן אפשר ללמוד, שני ק''ו כהוראה:   

 א) אפילו כאשר חסר רק יו''ד ב) ואפי' בתש''י לפני דור התשיעי, כבר הרגישו שזה עניין של הסתלקות

על אחת כמה וכמה בדורנו, שהרבי מלך המשיח שליט''א הודיע הכריז וניבא אשר נשיא הדור, הוא הנשיא של הדור אחרון לגלות והדור הראשון של הגאולה. הוא יוביל אותנו מהגלות אל הגאולה בלי שום הפסק בינתיים כנשמה בגוף בעוה''ז הגשמי (ראה בארוכה שיחת ש''פ בא ה'תשנ''ב, מאמר באתי לגני תשי''א ולקו''ש חכ''ו ע' 7). הרי בודאי ובודאי שאת התואר שליט''א צריכים לומר ולכתוב. ואל יטעה אדם לחשוב מה כבר יהיה אם אני לא אכתוב ואגיד לאחרים שליט''א אני הרי מאמין שהרבי מלך המשיח חי (ככה הוא חושב). צריכים לדעת שהתנהגות כזאת היא סימן להתחלת ההסתלקות, ואין שני פנים בדבר אלא או שליט''א או... 

טייערע חסידים "לא איש דברים אנכי" אלא על של פועל באתי, הנה מגיע יו''ד שבט, עלינו לחזק את עצמנו וללמוד מהיומן הזה להמשיך לאמר ולכתוב את התואר שליט''א, דבר המחזק את כלל פעולתינו לקבלת פני משיח צדקינו אשר פעולות אלו יביאו להתגלותו המושלמת של הרבי מלך המשיח שליט''א כאשר נכריז כולנו כאחד לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

מיומנו של אברך ב-770, חלק שלישי: יחידות כללית

מפגן האמונה הטהורה / מ. קהאן

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...