• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

נערכים למעמד ההקהל בכ"ז אד"ר

בשבוע שעבר נערכה במשרדי 'ממש', אסיפה מקדימה לקראת ה'הקהל' של ההתמסרות לשליחות היחידה שנותרה – קבלת פני משיח צדקנו, שייערך אי"ה ביום שני כ"ז אד"ר ויהווה מנוף לפעילות בעניני משיח וגאולה ותמיכה וסיוע לפעילות הברוכה של 'ממש'.
נערכים למעמד ההקהל בכ"ז אד"ר נערכים למעמד ההקהל בכ"ז אד"ר נערכים למעמד ההקהל בכ"ז אד"ר
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כשלושים אברכים מחברי 'ממש' נאספו יחד, וטיכסו עצה כיצד למנף את האירוע הגדול באופן הטוב ביותר לנחת-רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ההתאספות התקיימה מסביב לשולחנות ערוכים בכל טוב וגם היא שימשה כמעמד הקהל לחברי המערכת הותיקים והחדשים.

את האירוע פתח חבר המערכת המנחה הרב זלמן ברנשטיין, והזמין את הרה"ח משה רפאל קורקוס לשאת דברים מענינא דיומא. הרב קורקוס שהינו מראשי מטה ההקהל המרכזי של 'ממש', חזר בטוב טעם על שיחת קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ועורר את המשתתפים להוסיף בעניני הקהל בכל ענין ותחום בחייהם.

34

 

38

 

47

לאחריו עלה לדבר חבר המערכת הותיק ועורך רב-המכר 'דבר מלכות – תוכן וסיכום' הגה"ח הרב מנחם הכהן, רב ק"ק חב"ד באר-שבע שעמד בדבריו על החשיבות הגדולה בהתעסקות בעניני גאולה ומשיח בדורנו דור הגאולה וקישר זאת לשיחת הדבר מלכות של פרשת משפטים.

לאחר אתנחתא קלה בניגון חסידי והגשת המנה השניה, עלה אל הפודיום עורך התוכן המשפיע הרה"ח אסף חנוך פרומר לשאת את המשא המרכזי לערב מיוחד זה. הרב פרומר עמד בדבריו על סוגי השליחות והחסידים הנמצאים בכל דור וקרא לנוכחים להתמסר לניצחון של הרבי מלך המשיח בעצמו ולא להביט על דברים הנוספים לזה אלא להתמקד ברצון העליון.

16

27

הוא הדגיש בדבריו את החשיבות שישנה לארגון 'ממש' בפעילות האינטנסיבית להפצת בשורת הגאולה, וציין לדוגמא את הקמפיין הענק לג' תמוז שנת העשרים כאשר 'ממש' היתה בחזית העשיה בפועל ממש בעניני גאולה. הוא סיים את דבריו בקריאה נרגשת לכל אחד שיעשה כל שביכלתו להביא את המספר הרב ביותר להקהל המיוחד בכ"ז אד"ר ולתמיכה בפעילות מרכז ההפצה בארץ הקודש – ממש.

את תבנית האירוע וסקירת אופני הביצוע מסר ר' אלעד קנטור, אשר הרחיב בדבריו אודות הפעולות הגדולות שעומדות בפנינו שבאות בהמשך לפעולות הרבות שכבר נעשו וחשיבות העזרה והשותפות של כל אחד ואחד לענין.

את האסיפה החשובה נעל הגה"ח הרב שמעון ויצהנדלר עורך התוכן של 'ממש', שבמשך שעה ארוכה ביאר בלשונו המיוחדת את ענינה של שליחות יחידה, ואת המסירות שצריך להיות לדברי הרבי מלך המשיח שליט"א, בציינו מקורות רבים ודוגמאות מהעבר לפעולותיהם הכבירות של רבותינו נשיאנו.

הנוכחים ישבו עד שעת לילה מאוחרת להתוועדות רעים, לטכס עצה ולהוסיף מעשה לקראת מעמד ההקהל שייערך אי"ה ביום שני כ"ז אדר-א' בתל אביב. לפרטים נוספים והרשמה: 077-5123-770

 

22

 

43

 

36

 

51

 

50

כ"ז אד"ר: הקהל של התמסרות לשליחות היחידה

פעילות משיח בקבר שמעון הצדיק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...