• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

כ"ז אד"ר: הקהל של התמסרות לשליחות היחידה

בעוד כארבע שבועות אי"ה, ביום שני כ"ז אד"ר החל השנה בקביעות מדויקת כמו בתשנ"ב, ייערך מעמד הקהל מיוחד. כינוס שיהווה מינוף והתעצמות עם השליחות שהטיל עלינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להביא את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש.
כ"ז אד"ר: הקהל של התמסרות לשליחות היחידה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בערב זה יתאחדו וייאספו כל אשר רואה את עצמו כשליח של נשיא דורנו, שבראש מעייניו נמצאת זעקתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והוא רואה זכות וחובה לעצמו להגיע לערב שכל כולו טיכוס עצה והתחזקות במה לעשות ובעיקר – כיצד לעשות כדי לפעול התגלות וביאת משיח ובפרט ביום זה של ז"ך אדר ראשון.

האירוע ייערך במתכונת חסידית במיוחד, כאשר כל התכנית תוקדש להתקשרות איתנה ומילוי מצברים וכוחות להתעסק בשליחות היחידה שנותרה קבלת פני משיח צדקנו מתוך שמחה וטוב לבב.

המעמד הקהל ישמש גם כחיזוק מערך ההפצה הענק שנערך במשך כל השנה – בימות החול כבימי מועד, להפקת והפצת התשתית הרעיונית והמעשית לפרסום בשורת הגאולה על-ידי ארגון 'ממש' – מרכז ההפצה בארץ-הקודש, אשר שם לו למטרה להתעסק ולהציף את עניני גאולה ומשיח ולהתמקד רק בהם ולא לפנות ימין ושמאל לענינים אחרים.

כל אחד ואחת המעוניינים לקחת חלק בהפצת בשורת הגאולה, ובמעמד הקהל שישמש באופן בלבדי לנושא זה, מתבקשים להזדרז ולהבטיח מקומם בערב חשוב זה. במשרדי 'ממש' בטלפון: 077-5123-770 או במיילinfo@mamesh.org

 

מודעת-עמוד-Large

השנה: כ"ז אד"ר לא יעבור סתם

בראש חודש תמוז: עצרת גאולה ומשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...