האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כ"ז אד"ר: הקהל של התמסרות לשליחות היחידה

פעילות משיח

מערכת האתר 1333 צפיות 0

כ"ז אד"ר: הקהל של התמסרות לשליחות היחידה

בערב זה יתאחדו וייאספו כל אשר רואה את עצמו כשליח של נשיא דורנו, שבראש מעייניו נמצאת זעקתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והוא רואה זכות וחובה לעצמו להגיע לערב שכל כולו טיכוס עצה והתחזקות במה לעשות ובעיקר – כיצד לעשות כדי לפעול התגלות וביאת משיח ובפרט ביום זה של ז"ך אדר ראשון.

האירוע ייערך במתכונת חסידית במיוחד, כאשר כל התכנית תוקדש להתקשרות איתנה ומילוי מצברים וכוחות להתעסק בשליחות היחידה שנותרה קבלת פני משיח צדקנו מתוך שמחה וטוב לבב.

המעמד הקהל ישמש גם כחיזוק מערך ההפצה הענק שנערך במשך כל השנה – בימות החול כבימי מועד, להפקת והפצת התשתית הרעיונית והמעשית לפרסום בשורת הגאולה על-ידי ארגון 'ממש' – מרכז ההפצה בארץ-הקודש, אשר שם לו למטרה להתעסק ולהציף את עניני גאולה ומשיח ולהתמקד רק בהם ולא לפנות ימין ושמאל לענינים אחרים.

כל אחד ואחת המעוניינים לקחת חלק בהפצת בשורת הגאולה, ובמעמד הקהל שישמש באופן בלבדי לנושא זה, מתבקשים להזדרז ולהבטיח מקומם בערב חשוב זה. במשרדי 'ממש' בטלפון: 077-5123-770 או במיילinfo@mamesh.org

 

מודעת-עמוד-Large

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...