• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

תקציר הלכות פורים

בחג הפורים ישנן ארבע מצוות עיקריות בהם מחוייב כל יהודי. מתי מקיימים כל אחת מהן ומהי הדרך הנכונה לקיומן, בכתבה שלפניכם המסכמת את ארבעת המצוות של פורים
תקציר הלכות פורים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

תזכורת לארבע המצוות היסודיות של חג הפורים:

1. משלוח מנות - לפחות משלוח אחד, שכולל בתוכו שני מיני מאכל, או מין אחד של מאכל ומין אחד של משקה. את משלוח המנות שאנו יוצאים בו ידי חובה יש לעשות ביום הפורים עצמו, לאחר ששמענו את קריאת המגילה.

2. מתנות לאביונים - לתת מתנה (כסף) לפחות לשני אביונים [בדיעבד יצא ידי חובה אם נתן אוכל במקום כסף]. את 2 המתנות הללו יש לתת ביום הפורים עצמו, לאחר ששמענו את קריאת המגילה.

3. מקרא מגילה - כולם (גברים ונשים) חייבים לשמוע את כל המגילה בשלימותה, כל מילה ומילה, הן בליל פורים והן ביום הפורים.

בכל מוקדי חב"ד מתקיימות קריאות מגילה ציבוריות, הן בליל פורים (יום שני בערב), והן ביום הפורים עצמו.

4. משתה וסעודת פורים - עיקר מצוותה בשעות היום (ולא בליל פורים), שנאמר "ימי משתה ושמחה". צריך לאכול לפחות כזית פת לפני זמן שקיעת החמה.

לגבי מתנות לאביונים, נפסק להלכה בשולחן ערוך (סימן תרצ"ד): "אין מדקדקין במעות פורים, אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו".

המשמעות ההלכתית היא שניתן לתת מתנות לאביונים לכל מי שמבקש, ואין צורך לבדוק ולחקור האם הוא אכן עני וזקוק לכך.

יש לכך פירוש חסידי עמוק:

ביום הפורים, שקדושתו גדולה ועצומה עד כדי כך שנאמר בזוהר הקדוש שקדושת "יום הכיפורים" היא רק "כמו" פורים [שהרי המילה כיפורים, יש בה את האות כ' - כ' הדמיון], הקב"ה ממלא משאלות לבנו לטובה ולברכה, ומאפשר לנו להיוושע בגשמיות וברוחניות, ואינו מדקדק אחרינו, שהרי מה שהוא מצווה אותנו לעשות הוא בעצמו עושה, ולכן כפי שאנחנו לא מדקדקים, ונותנים ברוחב לב לכל מי שמבקש, כך גם הוא אינו מדקדק, ונותן לנו ברכות מיוחדות, וממלא את בקשותינו, בעת הרצון המיוחדת של פורים.

ולכן, ננצל את יום הפורים הבא עלינו לטובה, לשמחה גדולה של מצווה, מעל כל מדידה והגבלה, ביחד עם קיומן המלא של כל 4 מצוות החג שהובאו לעיל, וביחד עם הבאת שמחת החג והפצת מצוותיו בכל מקום ומקום.

ונבקש כולנו ביחד את הבקשה המרכזית - אנא אבינו שבשמים - שלח לנו את משיח צדקנו - הרבי שליט"א - תיכף ומיד ממש, ונחגוג את פורים ביחד כולנו, בבית המקדש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לקחת מפורים שמחה לכל השנה

ארבעת מצוות פורים: תקציר ההלכות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...