• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

תשד"מ: הדפסת התניא בעולם במוצגי התהלוכה

ה'פאראד', אותו מעמד מיוחד המלווה את ל"ג בעומר במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח, המתקיים בשנים בהם חל ל"ג בעומר ביום ראשון. אתר הגאולה בפרויקט מיוחד מגיש יומן המתאר את האירוע וגלריית תמונות משנת תשד"מ (1984)
תשד"מ: הדפסת התניא בעולם במוצגי התהלוכה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מה זה 'פאראד'?

תהלוכות אלו החלו עוד קודם לנשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בתור כינוסים שנתיים לילדים המשתתפים בקביעות בפעילות השבועית 'מסיבות שבת'. תהלוכות אלו התקיימו רק בחצר מרכז חב''ד 770, ונועדו להפגין עוצמה יהודית ובכך להעצים את תחושת השייכות של הילדים לערכי היהדות. בכינוסים אלו השתתף הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו ונשא דברים בפני הילדים.

בתחילה התקיימו הכינוסים במועדים שונים, והחל משנת תשט"ז (1956) הם החלו להתקיים בקביעות בכל שנה בה ל"ג בעומר חל בימי ראשון שהינו יום חופשי בבתי הספר הממשלתיים, כך שהילדים היהודים הלומדים בהם יוכלו להשתתף.

תהלוכות אלו נקראות בשם 'פאראד' ('מצעד' בתרגום מאנגלית) והן נערכות על השדירה המרכזית Eastrn Parkway מול בנין 770.

ללמוד מרשב"י - כל השנה • יומן

מיד לאחר חג הפסח נקראים כל תלמידי התמי' לאסיפה מיוחדת, שנושאה "תהלוכת ל"ג-בעומר". בראש האסיפה, מי שאחראי על ארגון המבצע כולו, התי בו ציון הכהן סטאק (בנצי) ועל ידו האחים הת' משה ומנחם מענדל כצמן שנטלו על עצמם לארגן את "עיר השעשועים" שתוקם ברחוב אמפייר שבשכונה, ותפתח לקהל הרחב מיד עם סיום התהלוכה.

באסיפה מתמנים אחראים על נושאים שונים, ניתנות הוראות ומועלים רעיונות. בשעות ביו הסדרים מבלים תלמידי המוסדות השונים בבנית התצוגות, כל מוסד לפי .הרעיון שהגה, כל זאת בתיאום עם האחראים.

במוצאי שבת קודש - ליל ל״ג בעומר, השכונה כולה

תוססת מפעילות.כבר ביום ששי הובאו נגררי ענק עליהם מקימים תלמידי כל מוסד את המדגם שתכננו ובנו והעבודה נמשכת עד לשעות הבוקר. במקביל פועלים אנשים אחרים על הקמת בימה מיוחדת מול "770״ עליה יעמוד כ״ק אד״ש, ופועלי נקיון מנקים ביסודיות את השדרה בקטע שמול "770".לפנות בוקר סוגרת המשטרה ,באיסטער ן פארקווי,את הקטע שבין הרחובות קינגסטון וברוקלין וברחבה שתוחמה מול "770״ מוצבים כארבעת אלפים כסאות עבור הילדים.

עם עלות השמש נראתה התמונה הכללית בערך כך: בנין המשרדים הסמוך ל-"770" מעוטר כולו בשלטי ענק - שניים עשר הפסוקים, "וידעו כי אתה...", הריני מקבל..." ו״אך צדיקים". למרגלות "770״ בימה גבוהה מעוטרת בקטיפה, ועליה שלט כחול, שעל גביו נכתב באותיות זהובות - "ל״ג בעומר תהי' שנת דברי משיח הילולא דרשב״י" על דופנה הקדמי של הבמה עוצבה ״הכתובת - ל”ד לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט״א, קרנו תרום בכבוד״ - בצורה של כתר.

לצד הבמה הוצבו ספסלים עבור זקני אנ״ש והאורחים הכבודים, והרחבה הענקית ממול מלאה באלפי כסאות; אמורה לקלוט את הילדים הרבים - מימין כ"ק אד״ש הילדות ומשמאל הילדים.

כינוס ל"ג בעומר

בשעה 9:30 (בערר) הגיע כ״ק אד״ש מביתו ונכנס-לחדרו הק' דרך הכניסה הצדדית (בה נכנסים כשמוסרים פ״נ בער״ה) שכן, כאמור, את הכניסה הראשית חסמה הבימה המיוחדת.

הרחבה מתמלאת באלפי הילדים שמגיעים מן השכונה ומחוצה לה, בלווית הורים או במאורגן - ממוסדות הלימוד, ביו הילדים עוברים להטוטנים ומוקיונים המוסיפים רבות לאוירה העליזה.

"ב׳סביבות השעה 10:30 נוטל את המיקרופון הרב יוסף גולדשטיין, שמסביר לילדים את חשיבותה של ההתכנסות ושר עמם מספר שירים בלווי התזמורת. בינתיים מחלקים המדריכים שקיות ממתקים לילדים ובהם גם שתי מטבעות לצדקה.

בשעה 11:15 (לערך) יצא כ"ק אד״ש ונעמד במקומו על הבמה, כשברקע מנגנת התזמורת "אני מאמין". מאחוריו הרש״ג שיחי׳, הרב חודוקוב שיחי' והרב י.י. העכט מנחה הכינוס והתהלוכה. בזה אחר זה עלו ילדים וילדות וקראו את שניים־עשר הפסוקים, ואח"ב שרו כל הילדים בלווית התזמורת - "ווי רואנט משיח נאו". החזן משה טלישבסקי "אמר" את ה״יהי רצון" והקהל הצטרף בשירת "שיבנה בית המקדש" כשכ״ק אד״ש מעודד את השירה במחיאות כפיים.

הציבור משתתק וכ"ק אד״ש פותח בדבריו. בשיחה הראשונה מזכיר הוא את סיפור ל"ג בעומר ותלמידי ר״ע, כשההוראה מכד שיש לנהוג כבוד איש ברעהו, ואז הקב״ה נותן כח ל"בחוקותי תלכו״ - הצלחה בקיום התומ״צ, ובפרט עכשיו, שכולם יושבים מאוחדים, למרות שדעותיהם שונות, ומחליטים לעלות ולהוסיף בתומ״צ, הרי שזה מוסיף עוד בברכת הי בכל המצטרך, ובעיקר לביאת משיח צדקינו במהרה בימינו ממש.

השיחה נמשכה כעשרים דקות, ולאחריה תרגם הרב העכט את הדברים לאנגלית.

בשיחה השניה באר כ״ק אד״ש את ההוראה מהענין השני דל״ג בעומר - הילולא דרשב"י, ממנו יש ללמוד הוראה שתמשך על כל השנה, על אף שמדרגתו של רשב״י נעלית מאוד, וכפי שאמר בעצמו, שהוא קשור עם הקב״ה בגופו של "ביה אחידנא, ביה להיטנא", אך צריך ללמוד ממנו שיש להתעמק בתורה באופו ד"תורתו אומנותו" עד כמה ששייך. ובפרט ילדים שאינם מוטרדים מדאגות פרנסה וכדו', הרי הם פנויים ויכולים לעסוק בתורה. כ"ק אד״ש קישר את הדברים לשיעור הרמב״ם דיום זה וכן למ״ש בזוהר סוף פרשת בחוקותי, וסיים בברכה שכן כידוע יום זה מסוגל לברכה, ותוסיף לגאולה בקרוב.

בסיום שיחה זו פנה הרב העכט אל כ"ק אד״ש ואמר שתרגום השיחה יקח זמן רב... כ״ק אד״ש ענה, שיחזור רק על נקודת הסיום - שתוספת הפעולות בתורה ומצוות תזרז את ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, והוסיף שכנהוג בכל כנס צריך להיות גם כאן תורה תפילה וצדקה. (כאמור בשקיות הממתקים היו שתי מטבעות לצדקה).

התהלוכה

לאחר שמילא הרב העכט את הוראת כ״ק אד״ש וחזר על סיום הדברים, הכריז את שמותיהם של הזוכים בהגרלה - טיסה לאה״ק, ש״ס - רמב״ם ואופנים. בסיום דבריו ברך בשם כולם את כ״ק אד״ש, והוסיף שנזכה שיוליכנו קוממיות לארצנו - והקהל ענה אחריו - "אמן".

התהלוכה החלה לעבור לפני כ״ק אד״ש, כשהרב העכט נושא ברקע דברי הסבר על מהותה של כל אחת מהתצוגות העוברות ומציין את האחראי לביצועה.

בגלל תור ארוך מאוד של הצועדים וכלי הרכב בכניסה ל״כביש השירות" בו עברה התהלוכה, התקשו המארגנים בהכוונת הצועדים וחל עיכוב במהלך התהלוכה. הרבי סימן בידו הק' מספר פעמים לתמיהה, ושאל את הרב העכט האם ממתינים במרחק תחום שבת.

לבסוף הסתדרו הדברים והתהלוכה החלה לעבור באופן רציף. בראש נסעה מכונית מפקד המשטרה האיזורי ואחריה צעדו ילדים נושאים דגלי צבאות ה' וארה״ב.

לאחר המשטרה והילדים הגיע תורם של אנשי הצבא, את ה"מצעד הצבאי" פתחו מספר דגלנים שצעדו לפני התזמורות הצבאית, ולאחריהם צעדו חיילים ברכב וברגל. את חלקם, סיימו אנשי הצבא ביריית מספר מטחי כבוד. כשעברו אלה הצדיע להם כ״ק אד״ש.

בלבוש ססגוני מרהיב עיו צעדו ילדי תזמורתו של אלי ליפסקר בהדרכת בנו התמים יוסף יצחק כשהם מכים במצלתיים ומתופפים בתופים. בהמשך עברה קבוצת מתופפים נוספת של צבאות ה' בהדרכת הת' מ. פוגלמן, ואלה אף ערכו במשך מספר דקות "תרגילי סדר" מול בימת כ״ק אד״ש.

לאחר שעברה קבוצת אמהות ופעוטות בעגלות תינוק הגיעה בתצוגה הראשונה - תהלוכת עשרת המבצעים של צא"ח. בראש תהלוכה זו נסע טנק המבצעים שעל גגו קיפצו בעליזות שני ליצנים, ולאחריו עשר מכוניות "ארוזות" בכיסוי פלסטי ועליהן דמויות מעולמם של הילדים המשתתפות בקיום המבצעים. (השנה הוחלפו דמויות החיות שאינן טהורות).

בהמשך עברה שורות המשאיות ועליהן התצוגות - מעשה ידיהם של תלמידי המוסדות השונים. בין משאית אחת לשניה ־ צעדו ילדי המוסדות השונים שהשתתפו באירוע. נסקור, אם־כן, בקצרה את אחת עשרה התצוגות שחלפו בתהלוכה.

על המשאית הראשונה הוצגו מלאכות שונות הנעשות במשך ששת ימי השבוע, ולאחריהם השביתה בשבת קודש, התצוגה נעשתה על-ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים המרכזית 770, ועל המשאית נצבו הת' י. טאובר כמוכר דגים, ו',מ. קוזומינסקי כאופה. השניים זכו לחיוכים מיוחדים מכ"ק אד״ש.

התצוגה הבאה היתה של נשי ובנות חב״ד שהמחישו ערכית ״אפשערנעס״ במירון ולאחריה ״הדפסת התניא ברחבי העולם״ -תצוגה שנבנתה על ידי תלמידי אושעו-פארקווי. בתצוגה זו נראתה מכונת דפוס בפעולה, וילדים היושבים ולומדים "בהתמדה" בספר התניא קדישא, לצד מבנים מפורסמים בעולם, כמו מגדל אייפל, בנייני התאומים בב״י. ועוד. את המבצע האחרון והטרי הלא הוא "לימוד הרמב״ם" המחישו תלמידי "תפארת בחורים" ממוריסטון. על כל אורכה של המשאית נבנתה יד ענק - "היד החזקה" ועליה, ספר תורה, ספרי תנ״ך תושב״ע כשהכל מובל אל יצירתו של הרמב״ם ־ "ממשה עד משה לא קם כמשה".

"הקבוצה" מארץ הקודש ממחישה את המעבר מגלות לגאולה. בצד אחד של המשאית יושבים יהודים תחת תמונת ענק של "יהדות הדממה" וביו גדרות תיל ומתוועדים. ואילו בצד השני על גבעה נשאה בצד דמותו של אליהו הנביא התוקע בשופר בסמוך לתמונת ענק של ביהמ״ק. לידו ררבצים נמר וכבש יחדיו, ועל שלט גדול כתוב "וגר זאב עם כבש...".

על כל המשאיות שחלפו הביט כ״ק אד״ש בשימת לב, כשעברה זו האחרונה הבחין הרבי כי על גבה נכתבה ברוסית הבקשה ווי וואנט משלה נאו, ועקב אחריה בעיניו עוד מספר שניות.

תלמידי אוהלי תורה, הפליאו בבנית דגם שהוא העתק מדויק של בניו "770", וממנו יוצא מעיין המשקה את כל העולם - כמו רומא, לונדון וכן הלאה ”לכשיפוצו מעינותך".

בקריאה "חנוך לנער על פי דרכו" יוצאים תלמידי תות״ל מוריסטון. אלה טוענים כי "אם לונה פארק - אז על טהרת הקודש", גלגל ענק עליו תלויים ששה סדרי משנה, קרוסלה מסתובבת עם חמשה חומשי תורה, ומסכתות הש״ס מעופפים על כסאות.

"פרי״ - הוא שמה של לשיבת יוצאי רוסיה, תלמידי לשיבה זו בנו דגמי ענק של ספרי הזוהר, התניא לקו״ש ורמב״ם, כשאלה נעלם על קיר ענק, ובסמוך עליהם נכתב -"בהאי ספרא יפקון מגלותא".

"אהבת ישראל" ממחישות תלמידות "בית רבקה" בעשרות דגלי הלאום של מדינות העולם ומעליהם יורד בלת-המקדש -"בזכות אהבת ישראל".

המכון ליהדות מציג את הגאולה באופן דזכו - ארו עם ענני שמלא. ועל המשאית נראה דגם בית המקדש כצו נח מן השמים.

אחרונים חביבים, שוב מתלמידי מוריסטון והפעם מתארים הם את המעמד הנשגב בעת מתן התורה בהר סיני.

לאחר שעברו כל התצוגות, המשיך לעבור קהל רב כשכ״ק אד״ש מחייך לכולם ומנופף בידו לשלום.

בסיום נפנה כ"ק אד״ש לחזור לחדרו שוחח מספר רגעים עם הרב העכט. הרב העכט שאל את הרבי אם מרוצה מהתהלוכה, והוא השיב: ”זייער" (-מאד)

הדי אלימלך ניימן (מעסקני גור) הציג לפני כ"ק אד״ש את הרב אליי פישר (ראש הכולל דגור). אד״ש נתן לו שלום בלחיצת יד, תודה על השתתפות תלי מוסדותיהם בכינוס ושתהיינה הזדמניות נוספות לעשות יחד באהבת ישראל (אחדות ישראל).

אח״כ נתן ידו להרא״נ ועל שאלתו האם קבלתי באהבה? (כוונתו היתה בקשר לבקשת אד"ש (ביחידות הגרפמ״א שי'. בחודש אד״ש) שסיום הירושלמי יהי׳ בפירסום וברוב עם ובאותה הזדמנות א״ל אד״ש שבודאי אינם מקפידים. הר״נ אמר שהוא מקבל זאת באהבה ועל כך ענה כ״ק אד״ש כי ההוכחה לכך תהיה שלפועל הסיום אכן ייערך בפרסןם גדול.) ענה אד״ש, לא זו בלבד שקבלת אלא גם קיימת ואיחל לו הצלחה בכל מעשיו. 

עם סיום התהלוכה נהר הקהל הרב לעבר רחוב אמפייר שם הוקמה "עיר שעשועים" מיוחדת עבור הילדים ובה מתקנים שונים, ביתני משחקים, אוכל כשר למהדרין, והכל ספוג באווירת יהדות.

קרוב לשעה 5:00 אחה"צ יצא כ"ק אד״ש לנסוע לאוהל, ובדרכו עבר דרך "עיר השעשועים", כ"ק אד״ש הגיע למקום בליווי מכונית שיטור, והרב בנימיו קליין שבא אף הוא במכונית נפרדת.

מאוחר יותר ביקר במקום גם הרב חדקוב שיחי׳ ולבקשתו הכריזו, לזכור ולהתפלל תפילת מנחה.

"עיר השעשועים" ננעלה בשעה 7:00 וכעשר דקות לאחר-מכן החל לרדת גשם עז לאחר שבמשך כל היום לא ירדו גשמים למרות אזהרות החזאים.

(בשם המארגנים, ולבקשתם, אנו מודים לכל המשתתפים באגרון וביצוע האירוע כולו. ולכל המסייעים בגופם ובממונם).

 

תשמ"ז: "איך חב"ד כובשת את העולם"...

האמת ההיסטורית של ל"ג בעומר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...