האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ניצוצות של קדושה - "חדשות טובות"

כללי

אתר הגאולה 403 צפיות 0

ניצוצות של קדושה - "חדשות טובות"

הפרק הראשון של "חדשות טובות", יומן וידאו של בשורות טובות ביוזמת ניצוצות של קדושה. אורח התוכנית - הרב אבישי איפרגן - ראש ישיבת "דרכי תמימים" תל אביב ופרשן צבא, ביטחון ומודיעין. מגיש ר' מיכאל וייגל

גוט יום טוב - היום יום הולדת שני המאורות הגדולים: רבי ישראל הבעל שם טוב מייסד החסידות, ורבי שניאור זלמן בעל התניא - מייסד חב"ד. זהו גם יום ההילולא של המהר"ל מפראג - רבי יהודה ליוואי (שאדמו"ר הזקן הינו דור שביעי אליו).

בחסדי ונסי ה' התחלנו בצילומים עבור "חדשות טובות" - תכנית חדשותית, שתביא תכנים חיוביים ומשמחים, בראיה חסידית בריאה ואופטימית, לכל עם ישראל.

בין המשתתפים - הכתב הפוליטי של "ישראל היום" - ר' מתי טוכפלד, הזמר החסידי ר' אבי פיאמנטה, וכותב שורות אלו. בעתיד הקרוב יתרחב מעגל המשתתפים וקשת התכנים תתרחב - לחדשות טובות גם בעניני כלכלה, רפואה ועוד. מנחה התכניות - ר' מיכאל וייגל.

הפרק הראשון עלה לאוויר בכמה אופנים של הפצה, אחד מהם הוא בערוץ של ניצוצות של קדושה. להלן הלינק לפרק הראשון [אורכו כ- 37 דקות].


https://www.nitzotzotonline.com/Movies/movie?id=2187

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 

ח"י אלול

ביום הסגולה המבורך - ח"י אלול - שבו נולדו שני המאורות הגדולים - הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן בעל התניא, רציתי להביא בפניכם מכתב מדהים, נדיר ומיוחד במינו, שמראה את עומק הקשר בין שני צדיקי עליון הללו. המכתב נמצא בספר הידוע "גנזי נסתרות", והוא נכתב על ידי הרב המגיד ממעזריטש (ממשיך דרכו וממלא מקומו של הבעל שם טוב, ומורו ורבו של אדמו"ר הזקן).

הרב המגיד ממעזריטש כתב את המכתב המופלא לבנו - הרב הצדיק הקדוש רבי אברהם "המלאך", והוא מובא לפניכם להלן [רק פתחתי ראשי תיבות, הוספתי סימני פיסוק הכרחיים, ובסוגריים המרובעות בתבתי ביאור קצר]:

" לבני יקירי, משוש לבי הקדוש... אברהמוני' יחיה נצח, תודה לה' יתברך, בקו הבריאות.
בני מחמדי אם כי קשה עלי כעת מלאכת הכתיבה אבל בל אוכל ליתן מעצור ברוחי מהודיע אותך.
וזה אתמול בלילה אחר חצות, נגלה אלי כבוד קדושת מורי ורבי האלקי הבעל שם טוב נבג"מ, ואמר לי בזה הלשון:

' תדע בני בערוניא [כינוי חיבה של הבעל של טוב, לרב המגיד, ששמו הפרטי דוב-בער],

שבכרמך אשר נטעת, יש גפן אחד אשר זה מאות שנים לא נטעו גפן כזה בין ישראל
[ה'כרם' של הרב המגיד הינו כנראה קבוצת התלמידים הקדושים אותם טיפח - 120 צדיקים בסך הכל כידוע, ביניהם גדולי עולם מפורסמים, וצדיקי עליון קדושים כידוע ומפורסם],

והוא עודינו צעיר לימים, וזכה לגילוי אליהו ז"ל, ב' פעמים, לא בחלום, רק במראה פנים אל פנים, על כן תדע את אשר לפניך, איך להתנהג איתו עמו ודי למבין'. "

וממשיך הרב המגיד, ומספר לבנו:
" ונרתעתי, ושאלתי - מה שמו?
ואמר לי: 'שמו שניאור זלמן' [דהיינו שהבעל שם טוב עונה לשאלת הרב המגיד, ואומר לו ששם התלמיד המיוחד, הוא שניאור זלמן - בעל התניא, שהיה אז צעיר תלמידי המגיד, בן 27 בלבד! ].

ומוסיף הרב המגיד ומתאר את תגובתו לדברי הבעל שם טוב:
" ונחרדתי, מב' טעמים:
א. מפני מה העלים ממני תלמידי הקדוש מר זלמונא [כינוי חיבה] נרו יאיר, הדבר ?
וב. שקודם 40 שנה לא זכה לזה שום בר נש, זולת ד' ה' אנשים אלקיים. "

[זאת אומרת שהרב המגיד נחרד משתי סיבות - מדוע לא גילה לו בעל התניא את העובדה שהוא זכה לגילוי אליהו בגיל צעיר כל כך, פעמיים, באופן של פנים אל פנים. והסיבה השניה היא משום, שגילוי כזה הוא מאוד מיוחד, ולא זכו לגילוי אליהו בגיל צעיר פנים אל פנים, מכל הצדיקים של עם ישראל, רק 4-5 צדיקים מיוחדים בלבד!!! ].

ומסיים הרב המגיד את מכתבו המדהים לבנו הקדוש:

"ואחר כך נעלם רבי הקדוש נבג"מ מעיני. אשר על כן, בני מחמדי, אני אומר - אשרי חלקי ואשרי חלקך, אשר בחרתיו לאח לך [כידוע שהרב המגיד ביקש מבעל התניא ומבנו שיהיו חברותא ביחד], ודי למבין.
ראוי שתתנהג בו כבוד גדול, ומעתה כל אשר יאמר לך תעשה, ולא תהרהר אחריו ח"ו.

[דהיינו שלאחר שנתגלתה לרב המגיד מדריגתו המופלאה של בעל התניא, הרב המגיד מורה לבנו, רבי אברהם המלאך, שישמע לכל דברי בעל התניא, ושאפילו לא יהרהר אחריו ח"ו !!! ].

ולמען השם בל תגלה אותו, רק נדע אנחנו מזה, ודי למבין [הרב המגיד מורה לבנו לשמור זאת בסוד, מתוך הבנה שעדיין לא הגיע זמנו של אדמו"ר הזקן להתגלות באופן מלא].

... רק חיים ושלום, וכל טוב.
אביך הכותב בגילה, ורעדה ושמחה.
דובער בן מורנו הרב ורבנו אברהם ".

= = = =

בהמשך למכתב שפרסמתי כאן מהספר "גנזי נסתרות" - המקור המדויק מתוך הספר הוא בחלק של מכתבי המגיד ממעזריטש ("אור נערב"), עמ' ג', מכתב ט'.

מזכיר שוב שכדאי מאוד לצפות בתכנית הראשונה של "חדשות טובות" - שמביאה חדשות בראייה חסידית ושמחה, מקצועית ואמיתית, לכל עם ישראל.

את היוזמה הברוכה לתכנית העלה הרה"ח יגאל הושיאר, שהוא גם המפיק והעורך של התכניות.
ביו המשתתפים: הכתב הפוליטי של "ישראל היום" - ר' מתי טוכפלד, הזמר החסידי ר' אבי פיאמנטה, וכותב שורות אלו. מנחה התכניות - ר' מיכאל וייגל.

הפרק הראשון עלה לאוויר בדף הבית של ערוץ של ניצוצות של קדושה, וכן בכמה פלטפורמות הפצה נוספות.
להלן הלינק לפרק הראשון [אורכו כ- 37 דקות].
https://www.nitzotzotonline.com/Movies/movie?id=2187

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

תזכורת לגבי המנהג לקרוא 3 פרקים תהלים מדי יום בחודש אלול (מנהג שקיבל אותו הבעל שם טוב מהנביא אחיה השילוני - שהוא הרב של אליהו הנביא), לפי הסדר:
ביום שלישי - י"ט אלול - פרקים נ"ה-נ"ו-נ"ז.
מחר, ביום רביעי - כ' אלול - פרקים נ"ח-נ"ט-ס'.

מי שמתחיל לקרוא רק עכשיו, או ששכח לקרוא באיזשהו יום, קורא קודם כל את הפרקים ששייכים ליום שבו הוא נמצא, ורק אחר כך משלים את הפרקים ששכח לקרוא.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...