• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

אנו נגאלים היום ממש

אנו נגאלים היום ממש. דיוק נפלא, ורמז על זמן הגאולה היום, מתוך קונטרס בית רבינו שבבל, וקונטרס כ"ח סיון תנש"א. נגאלים ב770, וזה עכשיו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

 

אנו נגאלים היום ממש. דיוק נפלא, ורמז על זמן הגאולה היום, מתוך קונטרס בית רבינו שבבל, וקונטרס כ"ח סיון תנש"א. נגאלים ב770, וזה עכשיו - היום.

להורדה למחשב / הדפסה של דף ההסברלחץ כאן

 

רמז ברור שבשנה הזאת, ובעז"ה היום – אנו נגאלים.
התמצית הענין:

א. בית המקדש השלישי והנצחי ירד מן השמיים ויתגלה תחילה בבית המדרש 770 בניו יורק, ומשם יגיע להר הבית בירושלים ובהמשך לכך כל בתי הכנסת בעולם יעקרו ממקומם ויהיו דבוקים פיזית לבית המקדש, וכל זאת היות ומלך המשיח נמצא ופועל מבית המדרש 770 – בית משיח.

ב. ישנו רמז נוסף הקשור לזמן הגאולה כאשר כאן מוסבר שהזמן 770 מראה על כך שע"י עבודתינו בכל הדורות ביררנו את כל המציאות ואז – ב770 נגאלים, כלומר רמז ברור על עשור השנים שהתחילו בשנת תש"ע (770) - כדלהלן:

בעיצומה של שנה מיוחדת, בזמן נעלה בו זוכים עם ישראל תיכף ומיד ממש להגאל בגאולה האמיתית והשלימה, ישנו רמז ברור מהרבי שליט"א מלך המשיח לגבי שנה זו, שהיא קשורה וביותר לזמן הגאולה האמיתית והשלימה, כלומר שנגאלים בשנה זו, וליתר דיוק היום - עכשיו.


בשנת ה'תש"נ (5,750 לבריאת העולם), דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח פעמים רבות על מספר אותה השנה - 750 לאלף השישי, שזהו "זמן חצות" יום השישי (זאת אומרת שכל אלף שנים נחשבים ליום אחד "אלף שנים בעיניך כיום אתמול", וכעת אנו בחלק האחרון שמסיים את האלף השישי). כלומר, שמענו פעמים רבות על המספר 750.

לאחר מכן, בקונטרס בית רבינו שבבבל, כתוב במפורש, שנגאלים ב"זמן 770", ורומז לזמן בו אנו נמצאים כעת. ובהקדמה שכל מילה של הרבי שליט"א מלך המשיח, היא נבואה, שכינה מדברת מתוך גרונו.

בקונטרס הנ"ל בסעיף ז', כתוב שיש קשר בין זמן הגאולה והמספר 770 - "שאז נגאלים מן הגלות וחוזרים ובאים לארץ ישראל", ובהערה 95 "ולהעיר שגאולה שייכת לשביעי . . גאולה בשביעית (מגילה יז, ב)". הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר שם באריכות ששלימות המספר שבע [=ששייך לגאולה] הוא 770. ומציין בפירוש שזה מספר המורה על זמן "שאז נגאלים", והמספר הוא - 770, ובאותיות - תש"ע.

אותו רעיון בדיוק מופיע בשיחת ה'דבר מלכות' כ"ח סיון ה'תנש"א, שם מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח שנגאלים בזמן (ומקום) 770, ציטוט: "שלימות הזמן (והמקום) – 770 השלימות דמספר שבע". ולציין דיוק מדהים: המילה "מקום" מוקפת בסוגריים, מה שמדגיש שהכוונה בעיקר לזמן 770, שעיקר הענין כאן הוא הזמן. דהיינו – מתי זמן הגאולה האמיתית והשלמה - 770.

בשיחות אלו הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש וחוזר כמה פעמים שבית המקדש יתגלה בתחילה בבית מדרשו ב-770 ברוקלין ניו יורק, "ומשם ישוב לירושלים", היות ו-770 הוא "מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות . . ששם יושב ממתין ומצפה לגאול את בני ישראל".

אנו נמצאים כעת בסוף עשור השנים שהחלו בשנת תש"ע (=770). השנה הבאה היא כבר בתוך העשור הבא - שנת תש"פ (=780), ואינה נכללת בתוך השנים שמתחילות ב-770 (תש"ע-תשע"ט), לכן – נגאלים היום.

אין עוד מקום בו הרבי שליט"א מלך המשיח רומז על "זמן" של גאולה, ועוד במספר מוגדר - 770. והיות שענין זה מודפס ומופיע במפורש בשתי שיחות מוגהות, והרי הרבי שליט"א מלך המשיח לא אומר מילים מיותרות ח''ו, והכוונה אלינו שנתחיל לרקוד ברחובות "על החשבון".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
מלך המשיח מברך את כולם!


התקשר היום אל הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש

 

 

הרקע הההיסטורי למגילת אסתר על פי מדרשים

 

ממש': מפיצים נפלאות במשלוחי המנות

קבלת המלכות בהכנסת ספר התורה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...