• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

בלעדי • הנאומים של ר' שלום רובשקין והעו"ד > התמליל המלא

בשיא ה"התוועדות העולמית" של "יום הבהיר - ה' טבת" בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, הזמין המנחה את "חתן השמחה השנה" הרה"ח ר' שלום מרדכי רובשקין ועורך דינו לשאת דברים • 'אתר הגאולה" שמח להגיש את הוידאו המלא מהנאום (באנגלית) כולל תרגום בלעדי • הכתבה המלאה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בשיא ה"התוועדות העולמית" של "יום הבהיר - ה' טבת" בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, הזמין המנחה את "חתן השמחה השנה" הרה"ח ר' שלום מרדכי רובשקין ועורך דינו לשאת דברים • 'אתר הגאולה" שמח להגיש את הוידאו המלא מהנאום (באנגלית) כולל תרגום בלעדי • הכתבה המלאה

הרב שלום מרדכי רובשקין מספר שתחילת מאסרו קשורה למאבק בשחיטה בשנת 2004. מפעל השחיטה שלו - הגדול בעולם, עמד בדרכם של אותם גורמים שהתנגדו לתיקון מיהו יהודי, והוא עצמו הפך למטרה. בהיכנסו לבית הסוהר קיבל החלטה ששום דבר לא משתנה. האמונה והביטחון שספג בחינוך מתורת הרבי שליט"א מלך המשיח הפכה אותו לשליח בבית הסוהר. שש בריתות, אינסוף הנחות תפילין, שיעורי תניא, וליקוטי שיחות בפ' השבוע, וחיזוק יהודים באמונה וביטחון, מיליוני תפילות ומעשים טובים שהביאו את נס הגאולה.
רובשקין, חסיד חב"ד שבשנת בשנת 2004 היה יהודי עשיר מאד בעל מפעל שחיטה ענק שהקים - הגדול בעולם, שסיפק בשר כשר לכל רחבי ארה"ב, נכנס לכלא בגלל רדיפה אישית של שופטת פדרלית שמאחורי הקלעים אירגנה את הפשיטה על כפר השחיטה, והואשם בדברים שחלקם היו פשוט שקרים, ומהדברים שכן היו נכונים, הוא נשפט ל"מאסר עולם" של 27 שנה, הרבה יותר ממה שמחייב החוק, והרבה יותר ממה שקיבלו אנשים על אותו סוג עברה.
רובשקין שירד מאיגרא רמה לבירא עמיקתא כפשוטו ממש לא נשבר ברוחו, ובמשך השנים הפך את מקומו בבית הסוהר לבית חב"ד, כאשר הוא מתעסק במצוות עם כל היהודים סביבו, דרך אמונה וביטחון שספג בילדותו בחב"ד, והאמונה וביטחון בגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, ומקבל על פעולותיו הכרה רשמית והערכה כתובה בהמלצות לשיחרור מהנהלת בית הסוהר. ולמרות זאת, כל בקשותיו ללחנינה, לשחרור קצר לביתו, למשפט חדש, לקיצור העונש, כל הבקשות נדחו שוב ושוב.
בדרך הטבע התגלגל נס הפדיון שבויים על ידי עורך דין אפל, שלקח על עצמו את הענין, ובארבע וחצי השנים האחרונות, השקיע אלפי שעות ושעות טיסה מלוס אנג'לס לניו יורק, ולא לקח פרוטה. "פרו בונו".

שמונה שנים של נס בתוך נס, אמונה, ביטחון שהביאו לגאולה.

תמליל התרגום:

המנחה, הרב יעקב חזן:

ה' טבת זה יום מיוחד. כתוב בתורה, שיצחק נולד, "צחוק עשה לי אלוקים,"

"הרבה שחוק נעשה בעולם. חולים נרפאו, עקרות נפקדו," ה' טבת זה יום ש"הימים האלה נזכרים ונעשים."

ה' טבת לא קרה לפני 31 שנה, ה' טבת קרה בתשע"ח! ורואים שיהודי שישב בבית האסורים שמונה שנים, ובהשגחה פרטית מתי יצא ממאסר לחירות –,בערב ה' טבת.

זה יום ש"נעשה הרבה שחוק בעולם."מדובר על יהודי, הרבי אומר בשיחה של ה' טבת, תשמ"ז. "כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם." שזו שליחות של אלוקים. כלומר שהכוונה שיוסף הורד מצרימה ונמכר שם לעבד כדי שאחר כך יראו שזה בשביל "למחיה שלחני אלוקים לפניכם." אבל, זה לא שם הוי'. זה שם אלוקים. זה לא הי' באופן של חסד.

ולמרות זאת, מובן שזו שליחות מהקב"ה. יש כאן יהודי שהיה בשליחות. - איך אפשר לומר כך?

הרבי הקודם ישב במאסר, וכשיצא הוא אמר –, שלכתחילה, הוא לא רצה להיאסר. אבל אחרי שיצא, הוא לא היה "מוכר" את הענין בשום מחיר. זכות נפלאה.

והנה יהודי, שכל העולם ראה איך שהוא עושה קידוש שם שמים שמונה שנים. אלו שבאו לבקר, יצאו מחוזקים. נכנסו לחזק, והוא חיזק אותם. חסיד של הרבי, יהודי בעל חסד, שעשה חסד שהיה בעל צדקה, שפיזר ממונו בכל העולם כולו. כולם יודעים מזה. ואף אחד לא מבין מדוע היה שה"אלוקים," שהשליחות שלו משם אלוקים – אף אחד לא מבין למה זה היה צריך להיות.

אבל דבר אחד רואים. שבשעה ששלום מרדכי יצא מהמאסר הוא עשה אחדות בכלל ישראל. חסידים, כאלו שאינם חסידים, מתנגדים, יהודים 'חופשיים,' וגוים להבדיל. הוא עשה אחדות כזו, שבאמת זה לא מובן.

איך ניתן להבין ב"דעת תחתון," הוא לא היהודי הראשון שישב במאסר ושיצא, ומדוע דווקא בענין זה ראו אחדות כזו בכלל ישראל. באמת, אין לי תירוץ ב"דעת תחתון," ואני לא יודע אם בכלל יש תירוץ.

בוודאי, שיש שמחה על יהודי שיוצא ממאסר. והיו הרבה יהודים שיצאו ממאסר, שמחו, אמרו "לחיים", והלכו לישון. כאן ראו יהודי שאיחד את כלל ישראל. והביא יהודים ל770.

כאשר היה הניצחון של ה' טבת אז בתשמ"ז, כולם רצו ל770. כאשר שמעו את הבשורה על שלום מרדכי, יצא ממאסר, יהודים רצו ל770. למה ל770? מה?!

שלום מרדכי גר ב"אי שם  אבל – "בית חיינו". כולם יודעים מה ששלום מרדכי אמר, - שלום מרדכי בא הביתה. כך הוא אמר ב770.

ומתי ששלום מרדכי בא הביתה, הוא הביא עשרות אלפי יהודים הביתה. מי שהיה כאן בגשמיות, ומי שהסתכל על זה באתר 770 לייב.

יהודי שכבר היתה לו זכות שביום שיצא ממאסר, קירב עשרות אלפי יהודים לרבי. ועשרות אלפי יהודים שהסתכלו על מה קורה בבית חיינו. "- מכאן האורה יוצאה לכל העולם כולו", כאן מונח ה"נר המערבי". מנורת חנוכה דלקה וכאן ראינו ש"הוא בחיים."

והיות שלשלום מרדכי היתה לו כזו זכות, אולי הוא יעזור לנו להבין את הענין מה היתה הזכות.

אחד מעורכי הדין העיד שהרבי כתב לו, שהוא לא יכול לשער את גודל הזכות שהיתה לו להגן על ליובאוויטש. אולי ר' שלום מרדכי יתן לנו להבין את הזכות שהיתה לו שבזכותו התקשרו עשרות אלפי יהודים לרבי, והביא אחדות לכלל ישראל, ובוודאי שזו הכנה ל"ויחן שם ישראל נגד ההר," שתיכף ומיד ממש נזכה לראות את הרבי והוא יגאלנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

וכעת – בכבוד גדול, שלום מרדכי –.

= = =

הרב שלום מרדכי רובשקין:

לחיים, לחיים אחים יקרים, אף פעם לא דיברתי כאן  אוקיי. אדמו"ר האמצעי אמר שיהיה ממך "בצל", אבל תחזור חסידות. לחיים, לחיים.

דבר ראשון אני ב"ה שמח מאד להיות כאן, זה דידן נצח, והקב"ה נתן גם לי "דידן נצח" - האפשרות לדבר כאן. מי יכל להאמין בזה שבוע שעבר ? אם הייתם רואים איפה הייתי במוצאי שבת שעברה. . .

וב"ה אני עומד כאן היום ב770, אז "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו," אי אפשר להבין.

אני יכול רק לציין מעט מהדברים שעברתי ועם הזמן בטח יעלה עוד.

כאשר נסעתי לכאן, נזכרתי במשהו שכל הזמן היה בעצם במחשבתי, אבל איך שכל הענין התחיל, באמת, שהתחילו לדבר נגד שחיטה. שעשו 'רעש' בתקשורת נגד שחיטה.

במוצאי שבת (2004) מישהו מהחברים שלי שלח לי אמייל שלום מרדכי, מה קרה פה?! צריך להחליט – או פה או שם.

אז במלווה מלכה במשך כמה שעות חיברתי מסמך מאד מפורט הסבר על מה הולך בבית השחיטה, ומה שהם אומרים זה פשוט שקר, כי הבנתי שמה שבאמת קורה, זו מלחמה נגד מצוות השחיטה.

(דיברתי על זה עם  הרבה אנשים גם שהייתי כאן ב"ה ביום רביעי בלילה, שצריך להתחיל לחשוב כמו יהודי ולהפסיק לחשוב כמו גוי).

לדאבוני, הרבה מידע מסולף על השחיטה לפי ראש של גוים שניסינו 'לסנן' דרך ראש יהודי, אבל זה עובר אחר כך מבט של גוי והענין יצא מסולף.

על כל פנים, הוצאתי את המסמך, ומאז, השם שלי הופיע בראש כל ענין השחיטה, ואני הפכתי למטרה שלהם.

ברוך ה', לא היתה לי שום בעיה עם זה...  ואני חושב שזה, אני לוקח את הקרדיט. ברוך ה', הם הבינו שיש חברת שחיטה אחת שהם לא יצליחו לכופף להכניס שינויים בשחיטה. וידעתי בדיוק מה מנסים לעשות, והסברתי לרבנים מה הם רוצים לעשות, ולא הלכנו איתם, והם התרגזו עלי.

זה קרה ב2004, וכל השאר היה ההמשך.

אבל העיקר למה אני אומר את זה, כי ככל שהענינים התקדמו, כמו וויכוחי ה"צמח צדק" עם ה'משכילים,' נהייתי מעורב עם 'משכילים' נגד התורה הקדושה.

והם באו נגדי אישית היות שאני מתייצב מולם. ושהם 'נכנסו' בי, לא הבנתי עד כמה ברבריים הם יהיו, והם יצאו עליי בסיפורים פנסטטיים כי, פשוט, האמת לא נוגעת להם, וזה באמת הטריד אותי ההיפך קידוש ה' שיצא.

וככל שהסיפור נמשך, (ואז היה לי הרבה ביזנס והרבה כסף, כל זה לא הפריע לי). אבל מה שכן הפריע לי זה מה שהתפרסם ההיפך קידוש ה.'

כל החיים שלי רציתי לעשות קידוש ה.' כל מה שעשיתי, עשיתי בשביל לקדש שם שמים. ואמנם עשיתי את זה זמן מסויים, ואז, פתאום זה מה שקורה.

אשתי כתבה מכתב לרבי. ובאותו זמן הייתי ממש שבור. והיא כתבה לרבי שליט"א מלך המשיח 'בעלי מאד שבור,' ומצטער ממה שקורה היפך קידוש שם שמים, שמה את המכתב באגרות קודש, וקיבלה שם תשובה מהרבי.

"בעלך עשה קידוש שם שמים לפני כן, והוא ימשיך לעשות קידוש שם שמים גדול"...

אני רוצה לומר לכם משהו. את חטאי אני מזכיר היום. אני מאמין באמונה שלמה ואמונה זה 'מקיף.' לא יכולתי להאמין באמת, איך זה יוכל להיות?! כאשר כל יום שעובר הצד שכנגד בא עם סיפורים חדשים, זה היה פשוט לא מציאותי ועכשיו, תראו מה הולך עכשיו!

מה שהתחיל לפני כמה ימים מאז השחרור - קידוש שם שמים שהולך עכשיו כמו שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר שיהיה קידוש שם שמים.

במילא, אומרים איך שהרבי כל הזמן איתנו. זה מה שאני מנסה לומר. עברתי דרך ארוכה, וניסיתי להסביר איך הרבי איתנו, ואיך שעלינו פשוט להאמין, ולהבין, שכל דבר שאנו עושים זה בהשגחה פרטית, ועלינו תמיד לרצות להמשיך לעשות מה שהרבי אמר לנו, להביא משיח נאו.

לגבי ה' טבת, הרבי אומר, שהענין החיצוני שבזה היתה המלחמה על הספרים. אבל למעשה, זה היה הרבה יותר. עמוק, הרבי אמר שכל המלחמה היתה על הנשיאות, היו דברים הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו ראינו בעיניים שלנו.

אותו דבר היה עם הסיפור הזה. היו הרבה יותר דברים היו ממה שרואים מבחוץ, בענין כל המלחמה, באמת מלחמה, מצד אותם אותם אלה שלחמו נגד היהדות בענין 'מיהו יהודי,' ניסו להילחם בכשרות, נגד ההגדרה ההלכתית של כשרות, בניסיון לנתק את הכשרות מתורה ומצוות.

על כל פנים, אשתף אתכם בקצת סיפורים. סיפור אחד, כולנו גדלנו על ספר התניא. ועל 'אתכפיא'. מה זה 'אתכפיא? זה שצריך להתאפק.

 אז בפעם השניה, אחרי המשפט זרקו אותי לכלא. והאיש (הסוהר) אומר לי תוריד את הבגדים. התחלתי להוריד את הבגדים, וכשהגעתי לציתית, אמרתי לו – גם את זה? הוא אומר כן, חייבים להוריד הכל.

אמרתי אני לא יכול. אני לא יכול לזוז בלי ציצית ארבע אמות.

הוא אומר לי – "שמע",

- מדובר על גוי, "ז'לוב", מגושם. תקשיבו טוב מה הוא אומר לי - שמע, החיים שלך השתנו. תבין שמשהו השתנה בחיים שלך, לך עם זה...

אני שמעתי את המילים שהוא מצפה ממני לשינוי קיבלתי החלטה – אני לא משנה. מי משנה?! אני בדיוק אותו אחד שהיית מקודם.

אמרתי לו – אני לא יכול! הוא נרעד לפתע. מעולם לא ראה אדם שיאמר לו מה לעשות. הוא זורק אותי לתא ומסדרים הכל באופן של חושך, ואומר לי, שהוא לא מקבל את כל הענין על הכיפה והציצית.

והוא רוצה לברר את הענין ויש לו ראביי שהוא מתייעץ איתו. והראביי עונה באימייל ש"דינא דמלכותא דינא," ושאני צריך לשמוע למה שהוא אומר.

והוא מביא לי את המסר.

כל זה קורה מאחורי סורגים, תארו לעצמכם. ואני אומר לו "הרבי הרייץ אמר..." הרבי אמר, שרק הגוף הלך לגלות והנשמה לא הלכה לגלות, במילא, על דברים של נשמה אתה לא יכול לומר לי מה לעשות.

הוא עונה "הא"?! ניסיתי להסביר לו מי זה היה הרבי הריי"ץ, אבל אני חושב שהוא לא תפס..

אבל הוא עזב. הוא הלך, ואחרי זה חזר הוא חזר עם פשרה. ואני לא זוכר את הפשרה אם זה היה כיפה כן ציצית לא.. ואמרתי לו, דרך אגב, במילא אין כאן אוכל כשר.

מה קרה אחר כך לא כל כך חשוב הם באו ו..

ואתה לבד. אבל לא באמת לבד. באמת לא לבד. זו הנקודה העיקרית.

והנקודה שאנחנו לא רשאים לשנות את עצמנו.

והקב"ה נותן כח. כל מה שהם עשו - היות שאני כאן, זה כבר לא חשוב. אותו לילה היה לי 'מעניין' עם האנשים האלו... אבל אני לא רוצה לספר עניינים שליליים רק לדבר באופן חיובי.

הנקודה היא, שהם אמרו לי "אתה הולך להשתנות!" ויהודי יודע ביחידה שבנפש שהוא לא יכול להשתנות. ואת זה גורמת היחידה שבנפש. מה שקורה היום זה שיהודים מתאחדים. מה גרם ליהודים להתאחד באופן כזה?

הגעתי להורים שלי לשבת. רציתי יותר להיות כאן עם כולם ב770 בשבת ה' טבת, אבל יש לי את ההורים המבוגרים שלי, וצריך להיות שם, וראית את השמחה. הלכתי ברחוב לבית הכנסת כל אחד שעובר – "מזל טוב", מכל סוגי – מהחסידים, ליטאים, מאד מאד מעודד, הבית היה מלא כל הלילה, ממש כל הלילה וכל היום, אנשים כל כך שמחים, ומשתתפים איך שאמונה וביטחון מחזקת אותם עכשיו. מאיפה זה בא? מיחידה שבנפש.

זה לא דבר שמישהו שאמר שצריך לשמוח. הענין שזה השתתפות ספונטנית של יהודים, שעושים זאת מעצמם, ואמרתי להם, שכמו שהם שמחים על גאולה פרטית של יהודי - זה מה שקרה, וכל התורה והתפילה והמצוות והכל שעשו לזכותי כל השנים האלה שאני צריך להודות לכל אחד באופן אישי על מה שעשה והתפלל, וביקש מהקב"ה זה מה שהביא את הישועה!

אז עכשיו צריך לקחת את אותה אחדות שאנחנו מתאחדים ביחד, וחייבים פשוט לומר לקב"ה, אתה צריך להביא את המשיח עכשיו! זה הגאולה הכללית!!

וכל אחד שדיברתי איתו דיבר על זה, שלא להסתפק בהתפעלות של אנשים שמדברים על זה, וזה מה שצריך לעשות לקחת את ה"דידן נצח," מ-ה' טבת, ולהביא את זה לאהבת ישראל ואחדות ישראל, ואני בטוח שהרבי מאד שמח ורואה איך אנו מתנהגים עכשיו, ושופך לנו ברכות על זה וזו הדרך להביא משיח על ידי אהבת ישראל, להתאחד, ולהכיר ש'אין עוד מלבדו'.

הייתי שמונה שנים במקום מאד מאד קשה. הייתי אומר שקוראים לזה "בית הסוהר," והסיבה למה אני מבטא זאת כי מעולם לא יכולתי לחשוב על עצמי כאסיר בבית הסוהר.

כי אם אתה מסכים ומקבל משהו, אתה נהיה כזה.

עוד דבר הוא, שמעולם לא רציתי לחשוב כמו גוי. תמיד ניסיתי לחשוב כמו יהודי. איך יהודי חושב על משהו, איך יהודי נראה.

וכשאתה נכנס לניסיון, זה דבר שקורה - נו, זה ענין בסיסי בחסידות אתם יודעים יותר ממני.

הבעל שם טוב מלמד אותנו שיחות על ביטחון, הרבי מלמד אותנו שיחות על ביטחון, הרבי מלמד אותנו שיחות על אמונה, הרבה שיחות על ביטחון שזה לא "פנטזיה", ביטחון זה דבר מחוייב. הרבי אומר, שביטחון במשהו מביא את הגאולה, אז שאתה בצרה, מה תעשה, שיהיה לך ביטחון –!

טוב, אז למה יש לך עורך דין?

- אתה צריך ללכת לעורך דין כי הקב"ה רוצה שתיקח עורך דין אבל זה לא שהעורך דין עושה משהו בשבילך.

העובדות מדברות. העירעורים והבקשות נדחו, ונדחו, ונדחו, העורך דין הצדיק שלי שעומד כאן, חיים יוסף אפל, עבד עבורי ארבע – חמש שנים הוא 'נעבעך' אמריקאי והוא חשב. .

כל טלפון שעשינו התחלנו עם קריאת תהילים. ואז דיברנו. ככה באמת. חזרנו שיחה מהרבי לפני כל דיבור על מה אנו צריכים לעשות.

בטח שהשחרור זה לא מהעורך דין. דחו את כל הבקשות שלי. הוא ניסה להתקדם עם מסמכים חדשים שנמצאו והוא היה בטוח!!

'אבל החוצפה של ה'נפש הבהמית זה לא כתוב. נכון? אם אתה אומר לנפש הבהמית שלך לעשות משהו היא תעשה את זה תיכף ומיד?!  יש בינתיים הרבה מחשבות.

על כל פנים, אחרי כל הצעדים והבקשות שנדחו בבית המשפט - הישועה באה בשבוע אחרי זה. ממש ככה. הדחיה האחרונה שקיבלתי היתה רק לפני עשרה ימים, והשתחררתי - רק לפני שלושה ארבעה ימים.

הקב"ה רצה להראות, את המסר שיצאתי לחופשי זה לא על פי טבע. אז למה אתה צריך לפעול בדרך הטבע? הקב"ה רוצה ממך לפעול בדרך הטבע!

אבל הקב"ה רוצה שיהיה לך ברור. .

הרבי הקודם אמר, שלפני שהוא נכנס לבית הסוהר הוא היה נותן את כל הכסף שבעולם על מנת שלא להיכנס לכלא. אני יכול לומר לכם שאני מבין את זה מאד מאד טוב. אתה נותן הכל. לא להיות שם אפילו יום אחד! נותן הכל.

אבל אחרי שהיית שם אני לא אקח את כל הכסף שבעולם לוותר על הזכות להיות שם. הרי כל אחד מה'שבטים' היה בכלא. יוסף ישב בבית האסורים, וכל התפילות שלו היו שם. .

אז אחרי שישבת בבית הסוהר, אתה לא הולך לוותר על זה.  

נכון –?

ועובר זמן, והקב"ה אומר אתם ?חושבים שאתם מנהלים את ההצגה בואו, אני מראה לכם איך הוא. יוצא הביתה. ובאתי הביתה.

ברוך השם.

ואני מזכיר זאת, רקדתי יותר מידיי וניסיתי להתחזק, אבל זה ברור שהביאור בחסידות "הוי' הוא האלוקים," זה אמת –, הוי' הוא האלוקים –, השחרור שבא לבסוף בדרך הטבע באמת זה נס משם הוי', ואנחנו צריכים לראות את ה – הוי.'זה מילים של התוועדות, עם קצת משקה, אבל, אבל, פשוט שצריך להפסיק לחשוב כמו גוי וצריךלחשוב כמו יהודים.

שהולכים על משהו, צריך לחשוב – איך יהודי הולך על זה. ורואים כאן. ברוך השם השם נתן כח באמונה וביטחון, והגענו לגאולה. לא היתה דרך אחרת להשיג זאת.

וברוך ה' כמו שקיבלתי את זה, הקב"ה יעזור שמהגאולה הפרטית נגיע לגאולה הכללית, ושלכולנו יהיה "דידן נצח." הסופי והכללי. אנשים באים אליי, ואומרים כל השמחה שאנחנו רואים כאן, זו רק טעימה. זה מה שהיה בבורופארק.

זה טעימה של הרבי מלך המשיח בא. איך זה שמשיח בא היום. והם מבינים, שזה רק טעימה מאיך ייראה איך שמשיח יבוא.

אנחנו צריכים להיות מוכנים. והקב"ה בוודאי מוכן, והרבי בוודאי מוכן,

אז בואו נתקדם. לחיים!

לחיים. עוד סיפור? בהתוועדות. לחיים לכולם.

תודה על כל התפילות, באמת, מתוך התוועדות. לחיים, לחיים!

 

= = =

 

המנחה – הרב יעקב חזן:

יישר כח שלום מרדכי, שהקב"ה יברך אותך עם כל המשפחה בבני חיי ומזוני רוויחא ו"לפום צערא אגרא," רוב שמחות במשפחה, בריאות ונחת, ושתמשיך להשפיע על כל העולם מתוך שמחה ומתוך הרחבה.

נמצא כאן גם העורך דין ר' חיים יוסף אפל שהיתה לו הזכות לעזור לו ואנו מתכבדים לקרוא לו ר' חיים יוסף לשתף איתנו כמה מילים על ה' טבת.

- תגיד לחיים!

 

= = = =

עורך הדין הרב אפל:

לחיים, לחיים.

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

יש לי כל כך הרבה מחשבות ברגע זה. המחשבה הראשונה שאני רוצה לחלוק אתכם, זה שביום רביעי האחרון שהיתה לי הזכות לקבל את הטלפון מהבית הלבן, והודיעו לי: מר אפל, נשיא ארה"ב חתם עכשיו על הצהרה לגבי המשפט של הלקוח שלך, מר רובשקין, והוא חופשי ללכת לביתו.

אני ממש הודיתי לקב"ה, שנתן לי זכות לראות נס נגלה ממש מול העיניים שלי. והבית הלבן אמרו לי, שאסור לי בינתיים לספר על זה עד שהם יכינו הודעה לעיתונות, לאף אחד מבני המשפחה, ולאף אחד מעורכי הדין המעורבים. היות שאני הייתי עורך הדין הראשי שאחראי לענין הייתי היחיד שמותר לו לדעת, כי הייתי צריך להיות בקשר עם בית הסוהר בנוגע לסידורים לגבי חזרתו של שלום מרדכי לביתו.

מה עשיתי? דבר ראשון התחלתי לרקוד לבדי במשרד שלי. יכול להיות שעד עכשיו שלום מרדכי לא יודע מזה. אחרי זה הוצאתי ספר תהילים והתחלתי לומר תהילים. אמת.

אני חייב לומר לכולכם, ב"ה אני מאד גאה לומר שאני חסיד קופישניץ. אני מקווה שכולם כאן יודעים, שקופישניץ וליובאוויטש היו תמיד מאד קרובים, הרבי מקופישניץ בחר לו לחתן את הרב זלמן גוראריה, גם אבי, זכרונו לברכה, תמיד היה מאד קרוב לליובאוויטש. כשאבי היה נוסע להונג קונג לביזנס הוא התקרב מאד לרב אבצן. כך שברוך ה', ירשתי רגשות טובים לליובאוויטש.

אבל אני חייב לומר לכם, שבארבע וחצי השנים האחרונות, בגלל האדם המיוחד הזה, אני יכול לומר לכם – שאני עכשיו אוהב את ליובאוויטש. שלום מרדכי, אתה אמרת, שהרבי אמר (באגרות קודש( שאתה תעשה קידוש ה' עוד יותר גדול.

אני לא יודע מה אתה חשבת על הקידוש ה' שאתה ב"ה חזרה בבית. אבל על העולם לדעת, כולם צריכים לדעת מדברי הקדושה על מעשי הקדושה שאדם זה עשה במקום שנקרא בית סוהר.

אני חייב לספר לכם. היה לי כזה תענוג כעשרים דקות אחרי שקיבלתי את הרשות לדבר עם מפקד בית הסוהר להתארגן להוצאה של מר רובשקין משם, (זה היה מאד מרגש עבורי, ברור שבכלל, כל הענין היה מרגש), התקשרתי לבית הסוהר ואמרתי שאני צריך לדבר עם מפקד בית הסוהר.  - אף פעם לא נותנים לך לדבר עם מפקד בית הסוהר...

שאלו אותי על מה? עניתי  - זה לגבי הקליינט שלי שלום רובשקין. הוא עונה – אני יודע שמשהו קורה תגיד לי על מה אתה רוצה לדבר עם מפקד בית הסוהר. ואז היה לי העונג לומר, אני כל כך מצטער שיש לי הוראות מהבית הלבן שאסור לי לדבר עם אף אחד מלבד מפקד בית הסוהר.

העבירו אותי מיד למפקד בית הסוהר שאומר לי מר אפל, קיבלנו את המכתב מהנשיא לשחרור רובשקין ואני רק רוצה שתדע שתוך עשר דקות הוא הועבר מתאו, והוא יושב עכשיו במשרד שלי. האם תרצה לדבר איתו?

א"קלאץ קושיה," כמו ה"קלאץ קושיה" שהם היו רגילים לשלוח כל שבוע.

עניתי – "בטח!!"

ואמרתי לך זאת, שלום מרדכי, ואני חוזר עכשיו בציבור, אין מילים לתאר עד כמה אני אוהב אותך, ואין מילים לתאר את הכרת הטוב שאני חייב לקב"ה שנתן לי את הזכות להיות מעורב במצווה נפלאה נפלאה זו. והאהבה שלי לליובאוויטש.

אני לא יודע אם אנשים מכירים אותו כאן ישנו בלוס אנג'לס רב שמוסר את נפשו עבור יהודים עשרים וארבע/שבע, שמו צבי ביארסקי, שמנהל את "מכון אלף" והמצוות והמעשים טובים שהוא עושה על בסיס יומי באמת מעבר לכל מספר. אינסופי.

וצבי הוא זה שתודות לו יש לי את הזכות, ב"ה, להתערב בכל זה. בחמש שנים האחרונות.

אבל, אני רק רוצה לחלוק אתכם מעשה קדושה שאדם זה יכל לקיים במקום טומאה ממש.

שלום מרדכי, גם לך מעולם לא סיפרתי זאת, אבל היתה לי הזכות החוקית כמעט בכל שבוע לשיחה של שעתיים. וכל שישה שבועות בערך, טסתי מלוס  נג'לס לניו יורק, והייתי שם יום, לפעמים יומיים בפגישות במקום שנקרא בית הסוהר. זה הפליא אותי מאד, שכל פעם שנפגשתי איתך, באופן ש.. אני לא רוצה אפילו לומר איך אבל אני ידעתי שאני מדבר עם איש קדוש. אפילו במקום טומאה, כל פעם ידעתי שאני מדבר עם איש קדוש.

כל תורה, כל רעיון כל דבר הוא ציטט בשם הרבי. שיחות הרבי, הרבי אמר ככה, הרבי אמר ככה, וכפי שאמרתי, אני מודה לשלום מרדכי על אהבתי  ליובאוויטש. לפני כשנה, היתה לי הזכות שהרבי מסדיגורה שליט"א מארץ ישראל, ביקר בביתי לתפילת מנחה. יש לי בבית את הסטענדר של הרבי מקופישניץ וזה הדוד שלו, אז עשינו מנין למנחה.

ואחרי זה הוא אמר לי אנחנו חייבים לעשות כל האפשרי להוציא את האדם היקר הזה מהכלא.

אתה יודע למה? הוא אמר הלכתי לבית הכלא הזה ופגשתי שם את כל היהודים הדתיים. ורח"ל, כל אחד מהם היה 'כלי נשבר.' המילים של הרבי מסדיגורא.

ואז, אני הולך להיפגש עם שלום מרדכי רובאשקין, ששפוט על המעשה הכי חמור מכולם והתכוננתי לפגוש את האדם הכי שבור שאפשר לדמיין. ואני פוגש אדם בשמחה 'בעל ביטחון', הודו לה,' "יהודי חסידי", אומר לי הרבי אנחנו צריכים לעשות כל האפשרי להוציאו ממקום הטומאה.

אני לא יודע אם אנשים כאן יודעים,  שלשלום מרדכי היתה הזכות לעשות שש בריתות מילה שש בריתות כאשר הוא במקום שנקרא בית הסוהר.

אני לא חושב שאתם יכולים למנות את מספר היהודים שהתחילו להניח תפילין  תודות לשלום מרדכי, ודרך אגב, הוא עצמו מעולם לא סיפר לי שום דבר על כל זה.

הסיבה שאני יודע דברים אלו, היות שלפני שנתיים שניסינו לתת דחיפה לעניין בממימשל אובמה... לנסות לקבל חנינה או קיצור הזמן בכלא וכיו"ב, והיינו צריכים מהר להביא מידע בשביל משרד המשפטים בנושא למה הוא אמור לזכות בחנינה.

אז קיבלנו מידע מהכלא עצמו. לא היו לו שום הפרות כללים, אפילו לא אזהרות. ויותר חשוב, (וזה מידע מלפני שנתיים, ואני בטוח שעכשיו זה הרבה יותר), היו לו חמשה עשר מכתבי המלצה מהנהלת בית הסוהר. על מה? אחד מהם -  לימוד הקבוצה היהודית של ברכת הכהנים." היו שם כהנים, ושלום מרדכי לימד אותם בכרכת כהנים.

פעמיים בשבוע הוא נתן שיעורים ושוב, "שיעורים בספר החסידי הקלאסי – תניא." זה באופן רשמי, ממש תעודות המלצה מהנהלת בית הסוהר!

"פעמיים בשבוע לימוד בפרשת השבוע –." חומש – פרשת השבוע. וכל זה בנוסף לחיזוקים שהוא נתן ליחידים.

למעשה, רב מאד חכם אמר לי, אתה יודע למה שלום מרדכי עדיין בכלא? הוא עושה שם יותר מידייי מצוות, הקב"ה לא יתן לו לצאת משם... זה מה שאמרו לי. אלו לא מילים שלי. אני רק חוזר על דברים ששמעתי.

הלקח, השיעור שכולנו צריכים ללמוד מכאן. לכל יהודי יש תפקיד. ולא משנה מה התפקיד, אנו צריכים להודות לקב"ה וצריכים להכיר, לא משנה מה אנו עושים, או איפה נמצאים, תמיד יש אפשרות לקדש שם שמים.

וזה עבורי השיעור משלום מרדכי רובאשקין והסיבה למה הקב"ה עשה את הנס הגלוי הזה. והסיבה מדוע הוא נמצא איתנו כאן היום.

מזל טוב לכולנו!

 = = =

המנחה הרב שלום חזן:

תודה לך ר' חיים יוסף, רק רציתי לומר ר' חיים יוסף הקדיש מאות שעות. אלפי שעות בלי לחייב פרוטה. "פרו בונו."

שהקב"ה יברך אותך ואת משפחתך בבני חיי מזונא רוויחא הרבה הצלחה. רק רציתי לומר לך מקודם הזכרת את הקשר בין קופישניץ לליובאוויטש, רק לא מזמן ראיתי מכתב מהרבי לרבנית חנה גוראריה, (עכשיו זה ארבעים שנה ל-ל"ח שהרבי לא הרגיש טוב), ובראש חודש כסלו, הרבי בא לביתו בפעם הראשונה.

הרבנית גוראריה כתב מכתב לרבי, בו היא מבקשת שידאג לבריאותו. ושלחה לו העתק ממכת שהרבי הקודם כתב לרבי מקופישניץ, שהרבי הקודם כותב לו ומבקש ממנו שאסור לו לעשות סיגופים, ואסור לו לצום, ושהוא צריך לשמור על בריאותו.

הרבנית גוראריה שלחה העתק לרבי, וכתבה לו רבי, זה מה שהרבי הקודם כתב לאבא שלי, הרבי מקופישניץ, ובבקשה, אני מבקשת ממך. והרבי עונה לה במכתב, בערב ראש חודש באותו יום בו הלך לביתו, ערב ראש חודש, הרבי כותב לה

קיבלתי את מכתבך – ותודה מיוחדת על העתק המכתב ששלחת אליי, והרבי אומר, שהרבי הקודם כותב כאלה תוארים על אבא שלך, שזה לבדו ואין לי מה לעשות יותר אחרי שהרבי הקודם כתב כך לאביך, והרבי מברך אותה בהרבה הצלחה ובריאות עם בעלה.

ואני בטוח שכל הברכות שהרבי מברך את המשפחה זה גם לך, ובשם כל המשפחה ובשם כל אנ"ש, מברכים אותך שיהיה הכל בהצלחה, ותזכה לעמוד יחד עם שלום מרדכי בשורה הראשונה לקבל את הרבי שליט"א מלך המשיח.

דידן נצח!!

 

הרב ויצהנדלר מתוועד עם אנ"ש • "יחידה אצל הרב"

קטעים מניחום אבלים אצל הרב יצחק ידגר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...