• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אב התשפ"ב (11.08.2022) פרשת ואתחנן

רבנים מורי הוראה חותמים על פסק דין חי וקיים בגוף גשמי

בשבת פרשת משפטים תשנ"ב, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על החשיבות העליונה שהוא רואה בפסק הדין "מסיני" שמזהה אותו ומכי בו "בחזקת משיח ועד משיח בוודאי". הרבי קרא לזה "פסק דין מסיני שחדר בגדרי העולם", ומשפיע על העמים בכיוון של "וכתתו חרבותם לאיתים". מכאן מובנת החשיבות הגדולה לפסק הדין "מסיני" שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי וחייב להתגלות. כמאה רבנים כבר חתמו על פסק הדין שמחייב את הקב"ה על פי תורה"ק, לגלות את הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל בשר.
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בשבת פרשת משפטים תשנ"ב, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על החשיבות העליונה שהוא רואה בפסק הדין "מסיני" שמזהה אותו ומכי בו "בחזקת משיח ועד משיח בוודאי". הרבי קרא לזה "פסק דין מסיני שחדר בגדרי העולם", ומשפיע על העמים בכיוון של "וכתתו חרבותם לאיתים". מכאן מובנת החשיבות הגדולה לפסק הדין "מסיני" שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי וחייב להתגלות.
כמאה רבנים כבר חתמו על פסק הדין שמחייב את הקב"ה על פי תורה"ק, לגלות את הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל בשר.

הרב יצחק ליפש יו"ר צא"ח צפת, מתעסק אחרי ג' תמוז תשנ"ד בהחתמת רבנים מורי הוראה בפועל על פסק דין שהרבי שליט"א מליובאוויטש הוא "נביא ומלך המשיח", פסק דין שנוסח ע"י הדיין רב גדליה אקסלרוד בשנת תשנ"ח עליו חתמו מאות רבנים, ואליו הצטרף לפני שנה, פסק הדין שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי, עליו חתמו עשרות רבנים מורי הוראה בפועל.

 

פסק דין חי וקיים בגוף גשמי

לחץ על התמונה לפתוח את פסק הדין המלא בפורמט PDF לצפיה / הדפסה.

 

בקונגרס משיח תשע"ה, מסביר הרב ליפש מספר עקרונות חסידיים לגבי חייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח, וגם, שהיום, עשרים שנה אחרי ג' תמוז, יותר קל להחתים רבנים כי רואים את המציאות בשטח, שהרבי שליט"א חי וקיים, וכולם יודעים שהוא המלך המשיח.
הרב ליפש מספר מעט סיפורים שיהיה שותף להם, בקשר לפסק הדין בשנת תנש"א 1991 , שפסקו לראשונה על הרבי שליט"א שהוא מלך המשיח. הרבי ליווה את הפעולות עם פסק הדין, כמו הקראתו על ציוני קודש של רביתינו נשיאינו ברוסיה, וגם על קבר האריז"ל בצפת, פעולות שהרב ליפש נטל בהן חלק באותו זמן.
מדבריו של הרב ליפש ניתן להתרשם בחשיבות הגדולה שהרבי שליט"א מלך המשיח מייחס לפסקי הדין, שהם פועלים בגשמיות העולם, ומביאים בפועל את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלמה, במיוחד על פי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בליקוטי שיחות כרך י"ט עמ' 346 "אין אנו מניחים אותו", "אפילו אחרי גזר הדין של פטירת משה .. היות שזה ענין ציבורי, לכן תשובת הציבור יכולה לבטל גזר דין, אף על גב שנחתם (ר"ה יח א), . כי באמת יהודים יש בכוחם למחות ולבטל את גזר הדין שמשה רבינו לא יכנס לארץ, והקב"ה אומר "נצחוני בני נצחוני".
הסרטון משולב במספר תמונות מפסקי הדין השונים וחתימות הרבנים.

בתמונה: אחד הרבנים חותם על פסק הדין.


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

הרב הרטמן: לא כל חב"ד זה ליובאוויטש

התוועדות ז' באדר עם הרב זלמן נוטיק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...