• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

מהלילה: אומרים 'ותן טל ומטר' בתפילה

יושבי ארץ הקודש, מתחילים החל מהלילה, ליל ז' במרחשוון לומר בברכת השנים שבתפילת שמונה עשרה, את 'ותן טל ומטר' הנאמרת בחודשי החורף • מה נוהג מי ששכח, ומהם המנהגים השונים - בכתבה המלאה
מהלילה: אומרים 'ותן טל ומטר' בתפילה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

תזכורת - היום בלילה ז' חשוון ומתחילים לבקש על הגשמים בברכת השנים שבתפילת שמונה עשרה.

פוסק אדמו"ר הזקן בעל התניא ושולחן ערוך הרב:

א. אם טעה ולא ביקש על הגשם, ונזכר לפני שסיים את ברכת השנים [דהיינו לפני שהזכיר את שם ה' שבסיום הברכה], אזי אומר "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה ושבעינו" וכו' ומסיים כרגיל את הברכה.

ב. אם נזכר לאחר סיום ברכת השנים, אבל לפני שהתחיל את הברכה הצמודה אליה ["תקע בשופר"], אומר שם "ותן טל ומטר", וממשיך בברכת "תקע בשופר".

ג. אם נזכר לאחר שהתחיל את ברכת "תקע בשופר", אזי יאמר "ותן טל ומטר" בברכת "שומע תפילה" (לאחר המלים "ריקם אל תשיבנו").

ד. אם כבר אמר את שם ה' של ברכת "שומע תפילה", אזי צריך לומר "ותן טל ומטר" לפני שמתחיל את ברכת "רצה", ואחר כך ימשיך את ברכת "רצה" כרגיל.

ה. אם נזכר רק לאחר שהתחיל את ברכת "רצה" - עליו לחזור לברכת "ברך עלינו".

ו. אם נזכר רק לאחר שאמר את ה"יהיו לרצון אמרי פי" השני (שלפני "עושה שלום במרומיו") - יחזור שוב על תפילת שמונה עשרה.

ז. אם נזכר שלא ביקש על הגשם רק כשהגיע זמן התפילה הבאה, אזי יתפלל תפילת שמונה עשרה פעמיים [ראשונה לחובת התפילה, ושניה לתשלומין עבור התפילה הקודמת שבה לא ביקש על הגשם].

ח. המסופק אם טעה - עד 30 ימים בחזקת שלא הזכיר, ועליו לחזור ככל הנ"ל.

ט. בחוץ לארץ מתחילים בלילה ה - 60 לאחר תקופת תשרי [למנינם - ביום ששי לדצמבר 2022].

איך אפשר לברך על הלולב של הרבי שליט"א מלך המשיח?

חודש ניסן • פרשת הנשיאים: היום העשירי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...