• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

נקודה בפרשה: לפרסם לכל אנשי הדור

בין הציווי בפרשתנו "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" לבין הנאמר בהפטרה "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" ישנם כמה שינויים בולטים וביניהם: בפרשתנו נאמר "שופטים ושוטרים" ואילו ביעוד הגאולה נאמר "שופטייך ויועצייך" (ללא שוטרים) • לפרסם לכל אנשי הדור • לקריאה
נקודה בפרשה: לפרסם לכל אנשי הדור
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בין הציווי בפרשתנו "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" לבין הנאמר בהפטרה "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" ישנם כמה שינויים בולטים וביניהם: בפרשתנו נאמר "שופטים ושוטרים" ואילו ביעוד הגאולה נאמר "שופטייך ויועצייך" (ללא שוטרים).

וההסבר לכך: תפקידו של השופט הוא לפסוק את פסק הדין, אך מכיוון שיש לבדוק אחר הנשפט שהוא יבצע בשלימות את פסק הדין, לכן יש צורך בשוטר שיאכוף את ביצוע דברי השופט. ולכן ביעוד הגאולה לא נאמר "שוטרים" כי בגאולה לא יהיה צורך בכפיה, כי העם יקיים מרצונם את דברי השופט.

בין שופט ליועץ

ולפי זה יובן גם מדוע ביעוד הגאולה נוסף גם ה"יועץ":

ההבדל בין שופט ליועץ הוא – השופט הוא מרומם ונעלה מהנשפט, והוא פוסק את הדין בדרך ציווי וגזירה, ועל הנשפט לקיים את דברי השופט בקבלת עול – בין אם הוא מבין ובין אם לאו. לעומת זאת ה'יועץ' הרי הוא בערך אל מקבל העצה, כמו ידיד טוב שמדבר אתו שווה בשווה ונותן לו עצה טובה איך להתנהג.

וזוהי הכוונה בלשון היעוד "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" – שבגאולה האמיתית והשלימה יחדרו ההוראות אצל היהודי הן כמו הוראת "שופט" המגיעה מלמעלה למטה, והן כדברי "יועץ" המתקבלים וחודרים בהבנה והשגה ובפנימיות אצל האדם.

מטרת הנבואה

הבדל זה שבין 'שופט' ל'יועץ' מקביל גם להבדל שבין 'תורה' ו'נבואה': תורה היא למעלה מהעולם ולכן הציוויים שבתורה באים מלמעלה למטה. משא"כ נבואה היא גילוי דבר ה' לנבראים, דהיינו שהיא צריכה לרדת ולחדור דווקא בגדרי הנבראים (על דרך 'יועץ' כנ"ל).

עבודה זו – קיום תורה ומצוות הן כמצוות שופט והן כעצת ידיד – צריכה להיות עוד קודם הגאולה, בכדי להיות מוכנים לקבל את הגילויים הנעלים של ימות המשיח. ויתירה מכך: אופן הנהגה כזה כבר כעת הוא זה שיביא את קיום היעוד של "ואשיבה שופטייך".

ובמה זה מתבטא? על ידי קיום ההוראות והעצות של השופט והיועץ של הדור שלנו. כידוע שבכל דור ישנו השופט של הדור, שעלינו לציית לכל הוראותיו. וכמ"ש בפרשת השבוע "ובאת . . אל השופט אשר יהיה בימים ההם".

וכשם שיש לציית לדברי שופט הדור, כך גם הוא בנוגע לנביא, וכמ"ש בהמשך הפרשה "נביא מקרבך.. יקים לך.. אליו תשמעון", וכפי שמאריך הרמב"ם בספרו ש"מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם", וכן כותב גם באגרת תימן שבשנה מסוימת תחזור הנבואה לישראל "ואין ספק שחזרת הנבואה לישראל היא הקדמת משיח".

ואשיבה שופטייך

ולפי זה מובן גם החידוש של דורנו: מאז שהתורה ציוותה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", הרי במשך כל הדורות הקודמים הגאולה לא הגיעה בפועל, ולכן היו זקוקים אז ל"שוטרים" שיכפו את ההנהגה לפי ציווי השופט של הדור. אבל כיום לאחר כל הריבוי המופלג של קיום תורה ומצוות בכל הדורות, הולכים ומתקרבים כבר לשלב של "שופטייך ויועצייך" ובמילא אין זקוקים כבר לשוטרים, כי הגיע זמן הגאולה.

וזוהי ההוראה מכל הנ"ל: על כל אחד לפרסם אצל עצמו וסביבתו שזכינו שהקב"ה בחר ומינה את נביא הדור שיהיה גם השופט והיועץ שמורה הוראות ועצות בקיום תורה ומצוות וההנהגה בחיי היום יום, וכן מנבא את נבואתו העיקרית ש"הנה זה משיח בא".

וע"י הציות לדברי שופט הדור זוכים תיכף ומיד לקיום היעוד "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

(ע"פ דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א).

פרשת השבוע שופטים ושוטרים • השיעור השבועי בדבר מלכות עם הרב זמרוני ציק

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...