• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

התמסרת? הרווחת!

לקראת פסח כתב הרב ברוד לרבי שליט"א מלך המשיח כי באו מים עד נפש! המוכר רודף אותו ממש והוא נדרש לשלם עוד סכומים. נפלאות עכשיו - סיפור מופת על הרבי שליט"א מלך המשיח
התמסרת? הרווחת!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

לאחר עשור של פעילות בית חב"ד בעיר פלאיה במקסיקו, ניגש הרב חיים ברוד, שליח הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, לרכישת מבנה גדול לבית חב"ד. עלות הבניין הייתה 1,400,000 דולר - סכום נמוך לעומת גודלו העצום של הבניין, אך מצד שני זהו גם סכום ענק כשניגשים לרכישה ללא כל הון עצמי...

בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח חתם הרב ברוד על החוזה ובמאמצים מרובים הצליח להשיג את מרבית הסכום. נותר לשלם עוד חצי מיליון דולר, אותם לא הצליח הרב ברוד להשיג, לא בתרומות וגם לא בהלוואות.

תוכניתו היתה לצאת מיד לאחר חגי תשרי תשפ"ב למסע גיוס כספים בעולם. אך משהסתיימו החגים החל לקבל הוראות מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש, שלא לעזוב את מקומו:

"יעמוד על המשמר כדי שיהיה מקומו מבצר חסידות ועוד יותר על זה, מקום ממנו יתפשטו עניני חסידות" (כרך יט עמוד שג). "כמה נפשות נתווספו, על ידי השתדלותם ויגיעת נפשם, על תורת הבעש"ט ואדמו"ר הזקן – במשך כל הזמן השהיה בקעמפס?" (כרך ג עמוד נה).

אבל ההיגיון אומר שבשביל שיהיה כסף מוכרחים ללכת להתעסק בגיוס הכסף... לא נורא, לא כל דבר צריך להיות הגיוני! "הדיוק להבין כל העניינים דווקא ע"פ שכל וטעם ודעת הוא גם כן דרך חדש במנהגי החסידים, שמאז היה הסדר דבראשית שמעו וצייתו, ואחר כך השתדלו להבין עד כמה שאפשר . . וכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר הוא שלוחו של כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר לעשות את . . עיר חסידית" (כרך ה עמוד קצד).

הרב ברוד הבין את המסר ונשאר במקום שליחותו במקסיקו, להכין את העיר במלוא המרץ לקבלת פני משיח.

החודשים חלפו והכסף לא נפל מהשמיים. מוכר הבניין כבר כעס מאוד על העיכוב בתשלום. אך בכל אותה עת הנחה הרבי שליט"א מלך המשיח את הרב ברוד להמשיך לפעול בשליחותו בעיר, והוא, כחסיד, ציית להוראות.

לקראת פסח כתב הרב ברוד לרבי שליט"א מלך המשיח כי באו מים עד נפש! המוכר רודף אותו ממש, ובנוסף, בגלל חוסר העמידה בלוח התשלומים, הוא נדרש לשלם ריביות עצומות...

להפתעתו, קיבל כעת הנחייה חדשה: "בדבר עריכת מגבית כסף . . יש לערוך מגבית עבור קרן הבניין" (כרך כא עמוד תח). הרב ברוד הבין שהגיעה השעה לנסוע לגייס את הסכום.

מיד לאחר החג נסע הרב ברוד למטרה זו לניו-יורק. הוא פגש באחד מידידיו, שכבר תרם בעבר סכום גדול לבניין, וסיפר לו על המצב ועל הצורך להשיג חצי מיליון דולר בדחיפות.

למחרת בבוקר אומר לו הידיד: "אני אארגן לך הלוואה של 250,000 דולר, בחצי מהריבית שיש לך כעת. אך זאת בתנאי שאתה מארגן את ה-250,000 דולר הנוספים שחסרים לך".

זו כבר היתה בשורה מאוד טובה! אך היה צריך לגייס את יתרת הסכום. הרב ברוד פנה לידיד נוסף וסיפר לו על הסכום החסר ועל ההלוואה המוצעת. הידיד הגיב מיד: "גם אני אתן לך הלוואה על סך 100,000 דולר!".

ידיד נוסף ששמע על המעשה הבטיח הלוואה של 50,000, וידיד רביעי הצהיר שילווה לרב ברוד עוד 100,000. זהו. בתוך חצי יום השיג הרב ברוד חצי מיליון דולר במזומן!

כשמתמסרים לקיום השליחות של הרבי שליט"א מלך המשיח, רואים הצלחה מעל הטבע. 

השליחות ש(לא) הצליחה!

יש בעל הבית לבירה זו!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...