• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

המהדורה החדשה של הספר תפילין של ימות המשיח

בשבועות האחרונים יצאה לאור המדורה השניה והמורחבת של הספר תפילין של ימות המשיח, שנכתב על ידי הרב זמרוני ציק, כדי לבאר את ענין ארבעת זוגות התפילין. על המהדורה החדשה בכתבה המלאה
המהדורה החדשה של הספר תפילין של ימות המשיח
הספר במהדורה החדשה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הגמרא במסכת ברכות מפרשת את הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" כך: "אלו תפילין שבראש". ממדרש זה אנו למדים על סגולתן של התפילין בהטלת מורא על שונאינו.

בשבועות האחרונים, אחרי ציפייה ארוכה, ושנים בהם נרשם ביקוש גבוה לספר 'תפילין של ימות המשיח' יצאה לאור בשעה טובה מהדורה שניה הכוללת הוספות ותיקונים רבים.

הספר, שיצא לאור לפני כתשע שנים במהדורתו הראשונה, נכתב על ידי הרב זמרוני ציק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר בת ים ויושב ראש האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה. כאשר אז, מיד לאחר הוצאת הספר, התיישב הרב זמרוני לכתוב את המהדורה השניה שכוללת הוספות רבות.

התפנית

הספר מחולק לחמישה חלקים: חלק ראשון: על התפילין בכללותם - מצוות התפילין, הבתים, הפרשיות, ועל ההכנות למצווה. חלק שני: ארבעת השיטות - הסברת שיטתם ושורש מחלוקתם.

חלק שלישי: ארבעת השיטות למעשה - סדר הנחתם, מעלתן והדרישות הרוחניות להנחתן, צדיקים וחסידים שהניחו אותם. התפנית ביחסו של הרבי שליט"א מלך המשיח להנחתן, חידושים בשיחות הקודש בשנים האחרונות. חלק רביעי: ביאורים על פי חסידות ופנימיות התורה לארבעת הזוגות.

חלק חמישי: תוספות - הרחבת מושגים והערות, רמזים, דברים במעלת התפילין ועוד. לספר נוספו נספחים והערות.

תשובות וברכות

הרעיון להוצאת הספר, התחיל כשהמחבר שמע במהלך התוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח בשבת פרשת ואתחנן תשמ"ט על חשיבות הנחתן. מיד לאחר מכן כתב הרב זמרוני ציק לרבי שליט"א מלך המשיח ושאל האם לאור הדברים שנאמרו בהתוועדות הוא צריך להניח ארבע זוגות תפילין. המענה היה: "שייך למשפיע שלו שי' בארה"ק (=בארץ הקודש) אזכיר על הציון" (ואכן, הוא שאל את המשפיע הרב מנחם מענדל פוטרפס שהורה לו להניחם).

מאז, צבר הענין תאוצה והתפרסם, במהלך השנים שלאחר מכן, עוד ועוד נחשפו לרעיון בלמדם את השיחות, וביקשו ללמוד יותר על הענין. כשפנו אל הרב ציק, התברר כי קיים מחסור בחומר לימודי מסודר, שיסביר את כל הנושא. לאחר ששאל את הרבי שליט"א מלך המשיח, וקיבל ברכה התחיל בכתיבת הספר, במשך מספר שנים.

כולם יניחו

במהדורה הנוכחית שבע מאות וחמישים עמודים, הכוללים הסבר מקיף על מצוות התפילין על פי כל המקורות, ועיון והעמקה בארבעת הזוגות, רש"י, רבינו תם, שימושא רבא וראב"ד.

לקראת ההוצאה לאור של המהדורה, ישב צוות על תיקוני דפוס רבים שנפלו במהדורה הראשונה, בנוסף הספר כולו עומד מחדש במראה מאיר עיניים. בנוסף הספר מביא מפתחות וסקירת תולדות של כל הספרים הרבים המצויינים בו.

מאז שהמהדורה הראשונה אזלה מהשוק לפני מספר שנים, נרשם ביקוש גבוה להשגת הספר, כשהמהדורה הנוכחית נועדה להביא פתרון לביקוש הגבוה.

בין הענינים המתבארים בספר, לאור שיחותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, הוא שבגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש, יניח כל יהודי את כל ארבעת הזוגות ובכך יקיימו כולם את המצווה בשלימותה.

ניתן להשיג את הספר בחיש הפצת המעיינות, באתר האינטרנט: chish.co.il או בטלפון: 03-9600770. 

"עוצו עצה ותופר" בבית השליח בשדרות

שבע מצוות בני נח - גם בעזה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...