• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

מידו המלאה הפתוחה והגדושה

חודש תשרי עם הרבי שליט"א מלך המשיח. אלפים כבר נמצאים ב-770 וזוכים לעבור לפניו ברגעי החלוקות של שטרות הצדקה ועוד. כתבה מיוחדת הסוקרת את האירועים המיוחדים של חודש תשרי
מידו המלאה הפתוחה והגדושה
חלוקת ׳כוס של ברכה׳ במוצאי ראש השנה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חודש תשרי, הינו החודש השביעי לפי סדר החודשים בתורה, וכך הוא גם נקרא במקורות. חז"ל מלמדים אותנו כי חודש זה הינו 'משובע בכל'. לשוהים במהלך ימי חודש זה בחצרות הרבי שליט"א מלך המשיח, יש למילים אלו משמעות רחבה יותר, הבאה לידי ביטוי, בשפע מעמדי חלוקה בלתי שגרתיים.

"במשך כל השנה אני מצפה לנסיעה", מתאר זאת אחד מתלמידי הישיבה הצעירים, הנמצא בימים אלו ב-770. "רובם של הבחורים משלמים את עלות הכרטיס, משקלים בודדים הנאספים לאורך השנה, כשבסופו של דבר מצטבר סכום המספיק להוצאות הנסיעה. כל המאמץ שווה כאשר בסופו של דבר אני זוכה לחלוף מול פניו הקדושות של הרבי שליט"א מלך המשיח בחלוקות המפורסמות. אין דרך לתאר את ההרגשה".

ענין נצחי

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר במספר מקומות, את הסיבה לחלוקת השטרות לצדקה, שניתנים על מנת שיתנו אותם או חילופם לצדקה (בדרך כלל נשמרים השטרות המקוריים, ובמקומם ניתנים שטרות אחרים). 'כאשר שני יהודים נפגשים, צריך שתצמח מכך טובה ליהודי נוסף' כך ביאר את מטרת חלוקות אלו, למאות האלפים שעברו בהם עד היום.

אין ספק שמטרה נעלית זו קיימת כל הזמן, וכל מפגש שכזה של חסיד עם הרבי שליט"א מלך המשיח, צריכה להיות מוגדרת באופן שהוא בעצמו מגדיר אותה. באחת משיחותיו אמר כי ענין חלוקת הדולרים מידי יום ראשון הינו 'ענין נצחי'.

ואכן, מידי יום ראשון (בימות החול), זמן קצר לאחרי תפילת שחרית, יוצא הרבי שליט"א מלך המשיח ליד הפתח הסמוך לחדרו הק' על מנת לחלק את השטרות המפורסמים. התור הארוך מעיד כי רבים לא מוותרים על סגולה זו, שאף מופתים רבים נכרכו באותם רגעים של קבלת הברכה. אגב, גם נשים ובנות זוכות לעבור בתור נפרד ובאופן השומר על גדרי הצניעות.

שפע מידו הקדושה

בעוד חלוקה זו, מתקיימת בכל השנה כולה, הרי שבחודש תשרי, ישנם אירועים המיוחדים רק אליו. בערב ראש השנה, חולף הקהל לנתינת הפ"נ. פ"נ - פדיון נפש, הינו נוסח הברכה שמבקשים לקראת השנה החדשה. את הדפים הרבים הניתנים לידיו הקדושות, מורה הרבי שליט"א מלך המשיח להניח לפניו בעת שהוא תוקע בשופר בראש השנה בבית הכנסת. במוצאי החג (ובמוצאי שמחת תורה), עם סיום ההתוועדות, מגיעים אלפים לקבלת 'כוס של ברכה' - יין, מידיו הקדושות מתוך גביע ההבדלה וברכת המזון, כשהקהל הרב שר ניגוני שמחה בעידודו הנמרץ.

בערב יום כיפור מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח 'לעקאח' פרוסת עוגת דבש, לשנה טובה ומתוקה. חלוקה זו מתקיימת גם בהושענא רבה לאלו שלא הספיקו. באותו יום מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח שטרות לצדקה, לאחר שיחת הברכה שלאחר תפילת מנחה. סמוך לשקיעת החמה, זוכים תלמידי הישיבה להתברך מפיו בברכה המסורתית של 'ברכת הבנים'.

זמן שמחתנו

במהלך ימי חג הסוכות, מידי ערב אומר הרבי שליט"א מלך המשיח שיחת קודש. בחול המועד, מיד לאחר השיחה נוהג לחלק שטרות דולרים לציבור.

ממש בימים האחרונים של החודש, מתקיים מעמד ה'יחידות כללית'. אלפי האורחים זוכים להתברך מפיו ולשמוע שיחת קודש, כשלאחר מכן כל אחד מגיש פ"נ ומקבל שטר לצדקה.

קשה לתאר במילים קצרות אץ התחושות העמוקות בלבבות, ברגעים מרטטים בהם זוכה הקהל לעבור מול פניו. המילים 'כבקרת רועה עדרו' מקבלים ברגעים אלו משמעות עמוקה.

יצויין כי אירועים אלו, מושכים אליהם גם רבים מתושבי ניו יורק וגם תיירים רבים המגיעים לפקוד את ביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 770 'בית משיח', שם נוא מקומו הנצחי של נשיא הדור, כפי שהוא בעצמו כתב בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' עדי הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

המאבק במיסיון מיישר את הדרך למשיח

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...