• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ב אייר התשפ"ד (30.05.2024) פרשת בחוקותי

אז מה עושים בהַקְהֵל?

כולם מדברים על זה. זה כבר ממש פה. יצאנו לבדוק מה היא בדיוק שנת הַקְהֵל בה אנו נמצאים והעיקר מה עלינו לעשות בקשר לזה
אז מה עושים בהַקְהֵל?
מראה כנס 'משיח בכיכר' בשנת הקהל הקודמת
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הנושא החם ביותר עם תחילת השנה החדשה הוא כמובן ה'הקהל', אותה מצווה שהיתה נעשית על ידי המלך, בבית המקדש, במוצאי החג הראשון של חג הסוכות, והפכה בדורנו לציווי מיוחד, בהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח. במהלך השנים, הציב מספר פרטים והוראות הנוגעות לקיום ההקהל על ידי כל אחד ואחת:

השפעה פנימית וחיצונית

ראשית מדובר במצווה שצריכה להשפיע על האדם עצמו: על כל אחד ללמוד את התורה ולהתבונן באחדות השם במוחו, ומשם שיירדו הדברים וישפיעו גם על התנהגותו באופן שיוסיף אצלו קיום תורה ומצוות. מצוות הקהל הינה ליראה את ה' "תמיד כל הימים" ומשכך, עליה לגרום לאדם הזוכרה להוסיף בפעולות כאלו מתוך חיות.

על כל אחד ואחת להאזין לדברי התורה שנאמרים על ידי המלך ומעוררים לאהבה את השם וליראה אותו - הן למלך הכללי - נשיא הדור, והן למלך האישי (שמקבל את הכוחות מהמלך הכללי) - הנשמה, ולממש את ההתעוררות בפועל ממש, באופן שיהיה ניכר עליו שהוא התעורר כתוצאה מן ההקהל.

בי"ג תשרי תשמ"ח, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח על "מבצע הקהל" כשפרטים רבים הנוגעים לקיום ה'מבצע' נאמרו באותה שיחת קודש מיוחדת.

ראשית, על כל אחד להרשם למפעל הקהל. לשם כך, יש להדפיס כרטיסי הקהל, בגודל 'טפח על טפח' התופס מבחינה הלכתית, ובכרטיס זה, ימלא כל אחד את פרטיו, כשכולם יחד מתאחדים כך למטרת חיזוק התורה באופן מאחד. בכל מקום, הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח והורה, יש למנות אדם שתפקידו יהיה לרכז את כל הפעולות וכינוסי הקהל במשך השנה, שיביאו לקבלת החלטות טובות והתחזקות ביראת השם.

הקמת מטה הקהל

בימים שלאחר מכן הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח עוד פרטים במבצע, עוד פרטים ב"מבצע הקהל".

באחת השיחות התבטא, באופן נדיר ומיוחד, כשהוא מצביע על תפקידם של הכהנים בליל קריאת התורה של הקהל, ולהסתובב ברחובות ירושלים ולתקוע בחצוצרות, עד כדי כך שאמרו על כהן שאין לו חצוצרה 'דומה שאינך כהן'. כך גם אנו, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, צריכים להיות שיהיה ניכר על כל אחד שהוא אכן 'יהודי של הקהל', שזהו כל ענינו.

כנסים גם לתינוקות

חלק מההוראות הנוספות לשנה זו:

הקהלת יהודים ל'כינוסי הקהל' בהם ידברו על הוספה בתורה ומצוות.

להירשם בכרטיס הקהל אצל האחראי. ניתן לרשום רק את השם ושם האם, אך צריך להשאיר לפחות דרך ליצור קשר עם האדם.

הקמת מטות הקהל שבהם יטפלו בכל הקשור למבצע זה. במטה זה אף יהיו אחראים להזמין את הנרשמים לכנסי הקהל ולעמוד עימם בקשר במשך השנה כדי לעוררם לפעול במה שהתחייבו עליו במסגרת ההקהל.

יש לפרסם מבצע זה בעיתונים כחלק בלתי נפרד מפעולות מבצע הקהל.

על כל אחד לקבל על עצמו החלטה טובה אחת לרגל "יום הקהל" - החלטה אותה יקיים במשך כל השנה.

בשנת הקהל (במיוחד), על נשי ובנות ישראל, לעשות הקהל לתינוקות ולספר להם אודות התורה והמצוות (גם לכאלו שלא מבינים) שזהו מעין מעמד ההקהל הגדול ולדבר אליהם על חשיבות התורה וזהו היסוד לחיי התורה לילדים.

והעיקר שנזכה עוד בשנה זו, להקהל הגדול מכולם, בבית המקדש, עם הרבי שליט"א מלך המשיח. 

"קהל גדול ישובו הנה"

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...