• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת חיי שרה

מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770 • שבוע גדוש לקראת כינוס השלוחים שהחל בשבת קודש
יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת חיי שרה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

יום ראשון, כ"א חשון

בסדר חסידות בוקר התחילו שיפוצים בתקרה הצפונית שמעל בימת ההתוועדויות.

בתפילות היום עבר לפני התיבה הת' מ"מ יצחקוב לרגל יארצייט אביו.

כעשרים דקות לאחר תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים לצדקה לקהל הק', בחלוקה זו זכה הת' שד"ב יוםטוביאן לשמש בקודש.

שיעור דבר מלכות היומי נמסר ע"י הת' מ"מ ברגר, בשיעור היום אמרו לחיים לרגל היארצייט הנ"ל.

כל לילה במשך שבוע זה הי' מנין תהלים בשעה 23:40 בניצוחו של ר' מנחם גערליצקי.

PXL_20231105_123140370

יום שני, כ"ב חשון 

במהלך היום הגיעו מראשוני השלוחים שבאו לבית משיח - 770 לכבוד כינוס השלוחים, כשעל פניהם נכרת ההתרגשות לחזור למקור שממנו הם נשלחו ולהתחזק בשליחות היחידה שנותרה - קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח. 

כמו כן הלילה נערכה ההתוועדות הקבועה 'פינת החי' שבה השליח טוביה שי' גיננזבורג התוועד שהעולם מוכן לגאולה וכן סיפר אפיזודות מהשטח.

הזיזו את המדרגות שבהם עולה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה וכן את העמוד של החזן לצורך צביעת הלכה ברצפת הזאל.

יום שלישי, כ"ג חשון

השיפוצים שמעל בימת ההתוועדויות התרחבו מערבה מול השולחן שבו משתמש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתוועדויות.

לאחר שחרית חגגו בר מצוה התמימים למשפחות יוזביץ' וסטולין.

בשעות הבוקר נתלה השלט שמודיע על זמן המולד.

ביציאתו ממנחה ברך את התמימים השלוחים לישיבה בהוד השרון.

יום רביעי, כ"ד חשון

בשחרית ומנחה עלה הת' ירחמיאל שי' בלומנפלד לרגל יארצייט אביו.

בכניסתו למעריב וכן בתפילות מחר שרו דידן נצח.

לאחר סיום הסדרים התקיים סדר לימוד משותף התמימים ואנ"ש בשיחת הדבר מלכות "חיי שרה", בין הלומדים נצפו כו"כ שלוחים שלמדו את השיחה בחיות.

הלילה התקיימה חלוקת המעילים שע"י "קופת בחורים", כאן המקום להביע ישר כח לכל העוסקים במלאכת הקודש - לעזור לבחורי הישיבה.

גם הלילה צבעו את רצפת הזאל בלכה.

PXL_20231109_041925934

יום חמישי, כ"ה חשון - דידן נצח

היום התחיל הקעמפ של ילדי השלוחים. 

היום את שיעור דבר מלכות היומי מסר השליח ר' טוביה גינזבורג בטוב טעם וכן סיפר אפיזודות מהשליחות איך שהעולם מוכן לגאולה.

בסיום מעריב הכריזו - מצד המצב באה"ק - על המנין תהלים שייתקיים (כבכל השבוע האחרון) בשעה 23:40.

לאחר סיום הסדרים הוקרנה תוכנית 'ואביטה' שבה עוררו על השליחות היחידה - קבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א, ומיד לאחריה השיעור השבועי בעניני משיח וגאולה נמסר ע"י השליח לרמת אביב ר' יהודה ליפש שהסביר בטוב טעם ועורר בנושא הכי בוער בזמן זה - קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

הלילה התקיימה חגיגת בר מצוה בבית המקדש גופיה דלעתיד של הת' שלום דובער הלוי ברוד שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למקסיקו, לאחרי אמירת המאמר הקהל פצחו בריקודים עם הנגן החסידי הת' מ"מ גדסי.

PXL_20231110_035914929.MP

PXL_20231110_052744437

יום שישי, כ"ו חשון

במנחה הי' מלא כביום רגיל עקב ריבוי השלוחים.

לקבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 17:10.

בתפילה זו זכה ר' מ"מ עמאר לשמש כש"ץ.

שבת קודש, כ"ז חשון

לתהלים ניגש ר' נחום קפלינסקי וסיים לערך בשעה 10:05.

לשחרית ניגש החזן ריבקין בקל אדון ניגנו במנגינת 'יפרח בימיו', ניגנו ב'מכלכל חיים' וב'אז בקול' ניגון שמחה, ב'ממקומך' ניגנו ניגון הקפות לרלוי"צ.

למוסף ניגש החזן הערץ.

בהתוועדות קודש ניגנו 'ופרצת'.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק 13 בקבוקי משקה, בין המקבלים:

הת' פנחס שי' אדרעי להכנסת ס"ת שתתקיים ביום ראשון בבית משיח 770 ולאחמ"כ ימשיך לבית חב"ד ביפן בראשות השליח ר' מרדכי שי' גרומך.

הת' משיח אדרעי להתוועדות שתתקיים בר"ח כסלו מטעם הגבאים.

הרב דיקשטיין להתוועדויות בימים טובים דכסלו ושיירת האור דחנוכה של בית משיח פלורידה.

השלוחים ר' מ"מ אפל ור' איצ'ה קראוס לבית חב"ד באור יהודה.

הרב אריאל להפצת דבר מלכות דרך הטלפון.

ר' ירמיהו קאליפא להתוועדות כ' כסלו בישיבת תות"ל באר שבע.

הת' לוי שפינדלר לבית חב"ד אופקים.

השליח ר' מוישי גרינוואלד לבית חב"ד בגבעונה.

ר' יעקב שי' יוסף לבית חב"ד כפר יונה.

הת' שנ"ז וועג להתוועדות "פינת החי" (קיבל את הבקבוק הקטן)

ר' מנחם נחום שי' גערליצקי לסיום הרמב"ם.

אחרי ניגון הקפות לרלוי"צ קיבל ר' מ"מ טורין בקבוק משקה עבור סעודת מלוה מלכה לשלוחים - לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

מנחה בשעה 16:05.

מעריב מוצ"ש בשעה 17:25.

PXL_20231112_044321714

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת כי תבוא

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...