• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

ימי הפורים תשע"ח בחצר הקודש של מלך המשיח • סיקור מיוחד

'אתר הגאולה' מגיש סיקור מפורט מימי חג הפורים במחיצת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהשתתפות המוני החסידים • "תיכף לאחרי החלוקה, סידרו על בימת הרבי שליט"א את הסטנדר השני עם משטח רחב עבור קריאת המגילה – כרגיל, ומעליו האירה מנורה" • הסיקור המלא בכתבה המלאה
ימי הפורים תשע"ח בחצר הקודש של מלך המשיח • סיקור מיוחד
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

'אתר הגאולה' מגיש סיקור מפורט מימי חג הפורים במחיצת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהשתתפות המוני החסידים • "תיכף לאחרי החלוקה, סידרו על בימת הרבי שליט"א את הסטנדר השני עם משטח רחב עבור קריאת המגילה – כרגיל, ומעליו האירה מנורה" • הסיקור המלא • נערך בעזרת "יומני בית משיח - תשע"ח".

יום רביעי - יום רצון לה' - תענית אסתר תשע"ח

ביום רביעי בבוקר נערך שיעור בספר "בשורת הגאולה". 

לקראת תפילת השחרית במניין המרכזי עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נפתח השביל לכניסת הרבי שליט"א , התפילה החלה כרגיל בשעה 10:00. לפני התיבה עבר ר' מנחם מענדל שי' ברוך. לא אמרו תחנון בגלל שהיה חתן. סליחות נאמרו כרגיל, כשבסיומם ניגנו "רחמנא דעניי" כרגיל. 

בקריה"ת הוציאו הספר תורה של הטנקיסטים. לראשון עלה אברך לרגל הולדת הבת, לשני עלה הת' המשב"ק מאיר משה הלוי אלטמן שי', ולשלישי הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות לתורה. בסיום התפילה הש"ץ הכריז יחי. ר' מנחם מענדל שי' בלאו הקריא קטע בענייני גאולה ומשיח, היום יום, ור' נחום שי' קפלינסקי הודיע על תפילת מנחה. בשעה 11:03 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת. 

וכמו בכל יום נערכו ריקודים לאחר התפילה, ולאחר כמה דקות נערכו שני "ברית מילה", אחד במזרח 770, והשני על בימת ההתוועדות של המלך המשיח. 

בשעה 11:20 לערך התיישבו התמימים ל"סדר נגלה". 

כמנהג ישראל מקדמא דנן, נעמדו מאות מאנ"ש ותלמידי התמימים לקיים את מנהג "מחצית השקל" לפני תפילת מנחה בבית משיח 770 על המטבעות שבהם השתמש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הגבאים העמידו את המטבעות ליד בימת הקריאה והקהל הגדול פדה אותם ונתנו את התמורה תרומה לבית משיח 770. 

בעת עריכת השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה ניגנו יחי אדונינו במנגינת "ויהי בימי אחשורוש". התפילה החלה בשעה 3:15כרגיל, ולפני התיבה עבר ר' שניאור זלמן שי' ווילשאנסקי. כרגיל בימי רצון לה' הסטנדר של השיחות והחלוקות כבר הוכן מלפני התפילה. 

בקריה"ת הוציאו הספר תורה של הטנקיסטין. לראשון עלה אברך לרגל הולדת הבת, לשני עלה הת' ישראל דוד שמואלי, לשלישי הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחרי הגבהת התורה נערך קריאת ההפטרה "דרשו ה' בהמצאו". בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי אדונינו, לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בשעה 3:42 ניהיה שקט בקהל, זהו הזמן בו נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר שיחת קודש "דברי כיבושין" על גבי הסטענדר המיוחד שהוכן מראש. בשעה 4:42,נערך מעמד חלוקת דולרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"ג הסטנדר המיועד לכך. 

פנינים מהחלוקה: 

ר' ישראל שי' גרנובטר הגיש הספר החדש שיצא לאור מהמכון להפצת תורתו של משיח - דברי משיח תנש"א חלק ה'. 

ר' אביקם שי' הנדל הגיש כמה פ"נים שהגיעו מהעזרת נשים. 

בסיום החלוקה נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 4:45. 

תיכף לאחרי החלוקה, סידרו על בימת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הסטנדר השני עם משטח רחב עבור קריאת המגילה – כרגיל, ומעליו האירה מנורה, (השנה היה צורך להעמידה על "באַקס"). 

לפני תפילת ערבית החלו ריקודים, לקבלת פני משיח צדקנו. 

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבית הכנסת בשעה 6:20, לקול שירת יחי אדונינו במנגינת "ויהי בימי אחשורוש". לפני התיבה עבר ר' שלום דובער שי' שטאק לרגל יארצייט של אביו. התפילה התארכה קצת יותר מהרגיל. לפני הקריאה, הודיע ר' זלמן שי' ליפסקער באידיש ולה"ק על כיבוי הסלולרים וכו' וכו', וגם הכריז פ"א באנגלית: "turn off the cell phones!" [= "תכבו את הסלולרים!"]. 

את המגילה קרא כרגיל הבעל-קורא ר' מיכאל שי' סלאַווין, והקריאה ארכה 48 דקות. (מהשעה 6:32 עד השעה 7:16). בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי כרגיל. ר' זלמן שי' ליפסקער הודיע על מועד תפילת שחרית, ונפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. 

במהלך הערב החלו אנ"ש והתמימים בפעילות "מבצע פורים", כשרבים נוסעים לקריאת המגילה במושבי זקנים (בארגון כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בראשות ר' מנחם שי' גרליצקי), בבתי רפואה בסביבה וכדומה, ובהתאם להלכה שגם בליל פורים יש לערוך קצת משתה ושמחה - התקיימו מסיבות פורים במקומות שונים בעיר, וכן בבית משיח 770 התקיימה התוועדות חסידים. 

יום חמישי י"ד אדר - פורים - תשע"ח 

החל משעות הבוקר המוקדמות, נראו תמימים ואברכים ממהרים לצאת למבצעים ולהביא את שמחת החג ליהודים נוספים. 

שיעור בשורת הגאולה החלה מעט מאוחר מהרגיל, וזאת בגלל שהאחראי הקבוע לא היה. 

בתפילת שחרית ניגש ר' שלום דובער שי' שטאק לעמוד. לקריה"ת הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו. לראשון, עלה הת' שמחה שי' ווייל לרגל הבר מצווה שלו, לשני עלה אברך לרגל הולדת הבת שלו, לשלישי הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחרי הקריאה התקיימו שתי "מי שבירך'ס". קריאת המגילה פחות או יותר כאמש – רק שכמדומה ארכה קצת פחות זמן (מהשעה 10:39 עד 11:17). בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה'. ר' נחום שי' קפלינסקי הקריא קטע בענייני גאולה ומשיח, ולאחרי דקה לא שמעו כלום, ומיד הודיע ר' ישראל גרנובטר שי' על זמן תפילת מנחה בשעה 3:15 כרגיל. בשעה 11:33 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. 

לאחרי התפילה והריקודים התקיים התוועדות בר מצוה במזרח 770, למשפחת ווייל. בהתוועדות זו השתתפו אנשי שלומינו שיחיו. 

לאחרי זמן מה יצאו החיילי בית דוד מבית משיח 770, למבצעים לפרסם לכל אנשי הדור שבניו יארק, ש"הנה זה משיח בא". 

במהלך היום היה ניתן לראות מאות משפחות מאנ"ש צועדים ברחובות קראון הייטס - שכונת המלך המשיח, כשהם מחופשים, ועושים את דרכם לשמוע את קריאת המגילה.

בתפילת מנחה ניגש ר' אלימלך שי' טיפענברון לעמוד. התפילה היתה כרגיל, והסתיימה בשעה 3:27. 

לפנות ערב הלכו התמימים לערוך סעודת פורים בבתי אנ"ש כנהוג (אצל ר' עמוס שי' כהן, ר' ישראל שי' גרנובטר, וחזרו ל-770 לקראת תפילת ערבית שהתקיימה (יחסית לכל שנה) ברוב עם ובשמחה רבה. 

קצת זמן לפני תפילת ערבית התחילו הריקודים של ימי חודש אדר בארגון מטה שירה וזמרה. 

בשעה 6:55 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית, בליווי כלי זמר ע"י אירגון מטה שירה וזמרה לקבלת פני משיח צדקנו. לפני התיבה עבר ר' ניסן שי' דובאב. יש לציין שהיו פחות מ-100 איש בתפילה זו, מפני שהקהל עסק במבצע משיח, שהתאחד עם חג הפורים. 

שלא כרגיל בחג הפורים לא ניגנו "עלינו", אלא רק "ועל כן", בנוסף ל"אל תירא", וכן "כי אלוקים יושיע ציון". בסיום התפילה הכריזו חיילי צבאות ה' יחי. ר' נחום שי' קפלינסקי (שהיה עם כובע של פולישערס), הודיע על תפילת שחרית. בשעה 7:14 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. 

לאחרי התפילה והריקודים המשיכו הריקודים של חג הפורים לקבלת פני משיח צדקנו. 

מאוחר יותר הוקרן לרגל חג הפורים מראות קודש מהתוועדות קודש דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחג הפורים תשמ"ג. המראות קודש הסתיימה בשעה 1:30 לערך לפנות בוקר. 

יום שישי ט"ו אדר תשע"ח - שושן פורים

גם היום בעת ערכיות השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום, ניגנו יחי אדונינו במנגינת "ויהי בימי אחשורוש". 

בתפילת שחרית ניגש ר' נמני שי'. בתפילה היה קהל מועט יחסית (והיה מורגש היטב). לא אמרו תחנון כמובן, בגלל שושן פורים. התפילה הסתיימה בשעה 10:40 לערך נפתח השביל ליציאת הרבי שליט"א מלך המשיח מביהכ"נ. 

לאחרי התפילה והריקודים יצאו (גם היום) החיילי בית דוד למבצעים לפרסם הנבואה העיקרית שהנה זה משיח בא. 

תפילת מנחה הי' כרגיל בשעה 3:15. בסיום התפילה הודיעו על תפילת קבלת שבת לשעה 6:15. 

ליל שבת קודש פ' כי תשא תשע"ח

לקראת תפילת קבלת-שבת נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:15. לפני התיבה עבר ר' פנחס שי' בוימגרטען, וכן לכל התפילות של ש"ק (לרגל יארצייט של אביו ר' בערל בוימגרטען ע"ה). ב"לכה דודי" החל הקהל לשיר והוא גואלנו, אך לקראת הסוף, הוחלפה המנגינה למנגינה טהורה של "יחי", שהושרה בהתלהבות אל מול פני הקודש כ-7 דקות. התפילה הסתיימה בהכרזות ר' זלמן שי' ליפסקער אודות ה"שלום-זכר'ס", וכן על תפילת שחרית, ולאחר מכן נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מביהכ"נ בשעה 6:54 לערך. 

הריקודים לחודש אדר התקיימו מיד לאחר התפילה, ולאחר הניגונים הרגילים של "יחי", "והוא גואלנו" ו"דידן נצח" המשיכו לנגן עוד כמה וכמה ניגונים, כגון "ויהי בימי אחשורוש". 

יום השבת קודש

סדר חסידות התקיים כרגיל, והתמימים ישבו ושקדו על ה"דבר מלכות" השבועי. 

לתפילת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 09:55. ב"האדרת והאמונה" במנגינה הרגילה. "בא-ל אדון" ניגנו במנגינת "ויהי בימי אחשורוש". בממקומך ניגנו "כי אנו עמך". בשים שלום ניגנו בניגון הידוע. 

לקריאת התורה הוציאו את ס"ת של משפחת צירקינד שי'. עלו חתנים בכל העליות. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כמידי שבת. לאחרי הגבהת וגלילת התורה ציפו אנ"ש והתמימים לזכות לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקריאת ההפטרה. הגבאי ר' שנ"ז שי' ליפסקער קרא היום יום. 

בתפילת מוסף ניגנו הוא אלוקינו (כרגיל). בסיום התפילה ר' נחום קפלינסקי שי' קרא קטע בגאומ"ש וכן הכריז אודות התוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:30, וכן על מנחה בשעה 5:10. בשעה 12:15 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. 

לאחרי התפילה והריקודים התמימים סדרו את ביהכ"נ, להתוועדות קודש של "רבן של כל בני ישראל" - "נשיא הדור" - "מרדכי שבדור".  

התוועדות קודש 

להתוועדות קודש נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:25 לערך, לקול שירת יחי אדונינו במנגינת "ויהי בימי אחשורוש". בשעה 1:32 הרמ"ג מזג היין לגביע. ניגנו יחי אדונינו במנגינה הרגילה למשך 12 דקות. לאחרי ניגון זה ניהיה שקט והקהל חיכה וציפה אולי הפעם נזכה כבר להתגלות המלאה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בשעה 2:15 ניגנו 'כוס ישועות אשא'. בשעה 2:50 החלו לנגן 'יחי אדונינו' במנגינת 'חיילי אדונינו'. בשעה 3:15 החלו לנגן את הניגון "לדוד מזמור" על המילים "כי אורך ימים".

בשעה 3:20 העמיד המשב"ק הת' שניאור שי' גרנשטאט 3 בקבוקי משקה על שולחן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וחלוקת משקה התקיימה כרגיל. 

בחלוקה המיוחדת זכו לקבל בקבוקים: 

הת' יוסף שי' וויצהנדלר עבור הריקודים הלילה בבית משיח 770. 

הת' שלום דובער שי' אסולין עבור התוועדות פינת החי השבועית. 

ר' ישראל שי' שמעי' עבור התוועדות חסידים שתתקיים באה"ק השבוע. 

לאחרי החלוקה ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, שיבנה בית המקדש ניעט ניעט, וכן יחי אדונינו במנגינה הרגילה. 

[יש לציין שהחל מהשעה 3:30 לערך, הסתובב יהודי, שהתנהג בצורה מוזרה, שאינה הולמת את מקום המקדש גופיה דלעתיד. בשלב מסוים התקרב הלה למקומו הק' וחטף את בקבוק יין, כמובן שמיד לקחו את הבקבוק בחזרה כשהבהירו לו באופן המתקבל על הדעת שאין זה מנת חלקו. תוך כדי נקרעה המטעפה החומה של הבקבוק, והמשב"ק הזדרז, ושם מטעפה חדשה.] 

תפילת מנחה החלה בשעה 5:10. בקריה"ת, לראשון עלה חתן, לשני ושלישי עלו חתני בר מצוה. בסיום התפילה ר' י. ג. שי' הודיע על תפילת ערבית לשעה 6:30. לאח"ז נפתח השביל  ליצאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 5:36. 

כמידי שבת, התקיימה לאחרי מנחה סדר ניגונים וחזרת דא"ח במרכז בית משיח 770.

תפלת ערבית היתה בשעה 6:30. לפני התיבה עבר ר' נחום שי' קפלינסקי. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צבי שי' שפילמאן עשה הבדלה. ר' נחום קפלינסקי הכריז על הסיום הרמב"ם לשעה 10:00 לערך, ועל מועד תפילת שחרית. לאח"ז בשעה 6:47 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחרי התפילה הוקרן מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים הקודמות.

לערך בשעה 7:20 החלו הריקודים של חודש אדר שנמשכו עד סביבות השעה 8:30. בסיום הריקודים, כשלרגע התמהמהו הילדים, ביקש הת' מענדל שי' גרליצקי שיבואו הילדים לומר את 12 הפסוקים. 

סדר נגלה החל מעט מאוחר עקב הריקודים ולכן לא התקיים השיעור ב"עין יעקב", והשיעור "דבר מלכות" (שמאוד קצר השבוע) התקיים כרגיל. 

בשעה 10:21 התקיימה התוועדות סיום הרמב"ם שאורגנה ע"י הרב מנחם שי' גרליצקי.

(צילום: מ"מ אושקי - חב"ד אינפו, באדיבות המצלם, רבי דרייב)

במחיצת המלך • ברגע האחרון: נערך "קידוש לבנה" החודש

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בהר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...