• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

יומן מראש השנה ב770: קבלת המלכות מתוך חיות

ימי ראש השנה, הימים בהם התחילה שנת ה'תשפ"ד עברו על האלפים ב770 מתוך התרוממות רוח מיוחדת. יומן המתאר את האירועים מערב החג, דרך מעמד התקיעות ועד להתוועדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בסיום החג
יומן מראש השנה ב770: קבלת המלכות מתוך חיות
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ערב ראש השנה

בשעות הבוקר (כרגיל) תלמידי התמימים האורחים והקבועים ללימוד חסידות קודם התפילה שבמקביל החלו להתאסף חלק מהקהל לקבוצות של עשרה עשרה עבור "התרת נדרים", מפני קוצר הזמן לאחר תפילת שחרית.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה עשר, כרגיל, ולעמוד ניגש ר' ישראל ארי' לייב גולדשטיין, כשבתפילה הורגש דוחק רב אף יותר מהתפילות של הימים האחרונים, ולקראת סיום התפילה עלו מניין חסידים והתיישבו על הספסלים שהוכנו בקצוות הבימה מראש עבור "התרת נדרים", כשתוך כדי הכרזת "יחי" משולשת הוזז כיסאו הק' אל צד הבימה, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א החל בהתרת נדרים.

תוך כדי ה"התרת נדרים", הועמד הכן לצד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מיקרופון עבור הברכה אותה מברך את "העדה שלימה" של המתירים, ולאחר הברכה הכריזו על זמן תפילת מנחה, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מבית הכנסת.

לאחר צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת התמלאה רצפת הזאל הגדול מקבוצות של עשרה, "עדה שלימה", עבור "התרת נדרים", ובמקביל נסגרו דלתות הזאל הגדול עבור ארגון וסידור בית הכנסת לימי ראש השנה.

כעשרים דקות לאחר סיום תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללובי הכניסה של בניין 770 לקבל מהקהל הרחב פ"נים לקראת היום הגדול, כשהתור משתרע עד רחוב קינגסטון ואף לאחריו, כשהחלוקה אורכת קרוב ל־50 דקות, ובזמן החלוקה התאספו עשרות תמימים סביב בנין 770 לחזות, ולו לרגעים אחדים, בפני הרבי מלך המשיח שליט"א כשהוא מקבל את הפ"נים.

לאחר סיום החלוקה עברה על יד בית משיח הלוויתו של ר' נחמן נחמנסון, שהיה מראשוני השלוחים למדינת הודו, כשעשרות מאנ"ש והתמימים מלווים אותו וחולקים לו כבוד אחרון.

במקביל התפזרו כולם ל"מבצעים" ברחבי הכרך הגדול, כשבכניסה לתחנת הסאבווי מחולקים חומרי הסברה ופרסום על זהותו של הגואל וביאתו הקרובה, כשבהם בולטים כרטיסי ה"Messiah" החדשים שהודפסו בעשרות אלפי עותקים עבור חלוקתם במהלך חודש החגים הקרוב על ידי המון האורחים.

תפילת מנחה נדחתה לשעה שש ועשרה, כשדלתות הזאל הגדול נפתחו כארבעים דקות קודם לכך, בשעה חמש וחצי, כשמאז פתיחת הדלתות תפסו כבר עשרות תמימים את מקומותיהם לקראת תפילות החג הקרוב, כשבכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה ניגנו "יחי" במנגינת "כתיבה וחתימה טובה" (כבכל תפילות יום ראש השנה), ובסיום תפילת מנחה, תוך כדי הכרזת "יחי" על ידי ילדי צבאות ה', ניגש ר' שמואל שפריצער והגיש את "הפ"נ הכללי" בשם כל קהל אנ"ש, ואז ברך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הקהל ברכה קצרה.

מרגעים אלו עד תפילת ערבית, שאלו הם הרגעים האחרונים של שנת הקהל, נערכו מעמדי "הקהל" רבים, כשבכל רגע נעמד "תמים" אחר מפינה אחרת של הזאל, וחוזר על נקודה קצרה או משפט מתורתו הרחבה מיני ים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, על מנת לתפוס את הרגעים האחרונים של שנת הקהל…

ההכנות לפילוס שביל המלוכה בין ההמונים החלו כבר דקות מספר לפני השעה היעודה לאמירת תהילים שלפני קבלת שבת ותפילת ערבית, ולאחר כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א החלו באמרית תהילים במשך כעשר דקות, ולאחר מכן החלו בקבלת שבת, כשב"לכה דודי" ניגנו במנגינת "והוא גואלנו" שהתחלפה בסופה לשירה הנצחית "יחי . . מלך המשיח לעולם ועד" שנמשכה דקות ארוכות לאחר סיום ה"לכה דודי"..

כאן המקום לציין שעבור תפילות החג נוספו (דרך תיקרת הזאל) שני צינורת מזגן חדשים, כשהשינוי הורגש במהלך התפילות, כשהשנה קריאות "הצלה" כמעט ולא נשמעו, בשל ההוספה באוויר שבבית הכנסת.

יום א' דראש השנה התשפ"ד, שבת קודש

 כבר שעה ארוכה לפני התפילה ניתן היה לראות עשרות תמימים כשהם תופסים את מקומם עבור תפילות היום, כשהסדר בתפילת שחרית היה בדומה לתפילת האתמול, ולתפילת שחרית, עד "המלך", ניגש ר' מנחם מענדל עמאר, כשהוא והחזן שלאחריו, משלבים בתפילה ניגונים רבים, כנהוג.

לקריאת התורה הוציאו את ספר התורה לקבלת פני משיח ואת ספר התורה של הרבי, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה ל"מפטיר" (יצויין שבשל הדוחק והצפיפות הרבה החלו לפלס את שביל המלוכה כבר באמצע העליה של "חמישי", כשלבסוף נוצר שביל גדול ומכובד).

לתפילת מוסף ניגש ר' מרדכי גולדשטין, כשלברכת כהנים ירד הרבי מלך המשיח שליט"א דרך המדרגות הנוספות (בברכת "זכרונות") על יד הסטנדר הנוסף (המיועד עבור ברכת כהנים) הממוקם מאחורי הבימה, ואז מילאו את הבימה עשרות כהנים שהמתינו עד אז למרגלות הבימה, כשלאחר הברכה הם יורדים לברכת "יישר כח כהן" מאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

לאחר התפילה (שהסתיימה בשעה 2:05) הכריזו על זמן ההתוועדות קודש ל"כשיהיו מוכנים", ואכן תוך דקות ספורות עבר בית הכנסת "מהפכה" שלימה, כשתוך כעשרים דקות הוא סודר כולו עבור ההתוועדות קודש, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 2:30, כשאת היין מזג הת' מאיר משה אולטמן.

לאחר הברכה על היין ניגנו הקהל קרוב לחצי שעה "יחי" (במנגינה הרגילה), ולאחר מכן נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שלוש שיחות ביניהם ניגנו "שיר המעלות" ו"יחי" (במנגינת "חיילי אדונינו") ולאחר השיחה השלישית נתן שני בקבוקי משקה (א' לת' לוי זהבי עבור ההתוועדות הקבועה שתערך ביום שני והב' לרב מנחם גערליצקי עבור סיומי הרמב"ם השבוע) ולאחר ניגון שיבנה וניגון הקפות וברכה אחרונה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת בשעה 4:37 לערך.

יצויין שבמהלך ההתוועדות הושרו הניגונים בחיות ובחוזק בלתי רגילים, וגם במהלך השיחות שרר שקט מוחלט בכל רחבי בית הכנסת.

לתפילת מנחה ניגש ר' נחום קפלינסקי, ולתפילת ערבית ניגש ר' שמעון הרץ, ובמהלך תפילות אלו בית הכנסת היה מלא מפה לפה, בשל כך שהשנה חל יום א' של ראש השנה בשבת, וכמעט ולא יצאו מתלמידי התמימים והאורחים ל"מבצע שופר", ואת ה"קדישים" שבסיום התפילה אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שהיום הוא יום השנה שלה.

יום ב' דראש השנה, יום ראשון 

משעות הבוקר ניתן היה לצפות במנינים שהקדימו להתפלל ולשמוע את ה"תקיעות" על מנת להספיק ולצאת למרחקים עבור שעוד יהודי יוכל לשמוע קול שופר, כשעבור כך ישב הרב מנחם גערליצקי במשך כל היום על יד הכניסה לבית משיח כשהוא מחלק כתובות וכיו"ב עבור אלו המחפשים מקום לקיים את מצוותו של הרבי מלך המשיח שליט"א לצאת ל"מבצע שופר".

הסדר בתפילת שחרית היה בדומה לאתמול, ובמשך התפילה הורגש העומס שהיה גדול אף יותר מיום האתמול, בשל סדר "התקיעות" אותם תוקע כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כשהדבר מביא בכל שעות הבוקר שקודם התפילה לגרירית ה"באקסים" וכסאות עבור סדר התקיעות.

עוד אחד מהשינויים מאתמול היה שמימין למקומו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הועמד השולחן (המשמש ל"יחידות כללית") ועליו שלוש שקיות מלאות בפ"נים (שהתקבלו בערב ראש השנה) וב"פ"נ הכללי", שהובאו אחר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבימת הקריאה לאחר הליכתו (לאחר עליית "שביעי"), עבור אמירת ה"חצי קדיש" שלאחר הקריאה.

לאחר מפטיר הכריזו ג"פ "יחי", ובזמן ההכנה לתקיעות ניגנו הקהל את כל ניגוני רבותינו נשיאנו, ולאחר מכן ניגנו "יחי" והכריזו שוב "יחי" ג"פ, ולאחר מכן החלו בסדר התקיעות (כשבזמן זה צעק א' התמימים משך זמן "עד מתי" וכיו"ב, כשבחלק מהזמן הצטרפו אליו כמה מהתמימים), כשלאחר פסוקי "מן המיצר" הכריזו (בפעם השלשית) ג"פ "יחי" (סה"כ תשע פעמים), כשלאחר התקיעות, בעת חזרת ספרי התורה, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אחריהם, ניגנו הקהל "יחי" משך זמן עד תחילת תפילת מוסף אלי' ניגש ר' צירקינד.

זמן מה לאחר סיום התפילה החלו חברי ה"ועד המסדר" בסידור בית הכנסת עבור ההתוועדות קודש שתחל לפני השקיעה, כשמכל פינה צצות להם פירמידות המוקמות על ידי הקבוצ'ס השונות, כשהם מתמלאות בתפילת מנחה (שהוקדמה לשעה חמש וחצי) ולאחר מכן יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ל"תשליך" על יד הבריכה שבסוף הסוכה, כשהמקום מסודר בצורה מיוחדת עבור כך.

במשך הזמן עד כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות החלו כמה מהקהל לנגן ולשיר כמה שירי "גאולה ומשיח" שסחפו אחריהם את כל הקהל עד זמן קצר קודם כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקראת השקיעה (שהייתה בשעה 7:05), ובכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ניגנו "יחי" במנגינת "כתיבה וחתימה טובה".

לאחר שנטל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את ידיו הק' וברך על היין הכריזו על כך שכל מי שעדיין לא נטל את ידיו יעשה זאת כעת, ולאחר מכן ניגנו "יחי" למשך דקות ארוכות, ואז ניגנו את כל ניגוני רבותינו נשיאינו, עליהם נוספו ניגון הקפות (לר' ליוק) ו"השירה העשירית", "יחי . .מלך המשיח לעולם ועד".

לאחר השיחה ניגנו כמה ניגונים, ביניהם בלט הניגון "והוא גואלנו", ולאחר מכן ניגנו "ד' בבות" ולאחר מכן זימן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על הכוס ואז פנה לתפילת ערבית ולאחרי ההבדלה החל בחלוקת "כוס של ברכה" לכל אחד ואחד מהקהל, שארכה שעה ארוכה כשבמשך הזמן עמד הקהל על ספסלים וניגן את ניגוני הפרקים במשך שעה ארוכה.

מוצאי ראש השנה: אלפים עברו בחלוקת 'כוס של ברכה' ממלך המשיח

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...