• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב ניסן התשפ"ד (20.04.2024) פרשת מצורע

תשרי ב770 • התחלת "זמן שמחתנו" בחצרות קדשנו // סיקור מיוחד

ב"סוכת האורחים" הוכנה בימה וסטנדר, והקהל נעמד בחרדת קודש וקיווה לזכות לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • 'אתר הגאולה' מגיש סיקור מיוחד מהימים הראשונים של חג הסוכות במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהשתתפות קהל האלפים מכל רחבי תבל • הכתבה המלאה
תשרי ב770 • התחלת "זמן שמחתנו" בחצרות קדשנו // סיקור מיוחד
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ב"סוכת האורחים" הוכנה בימה וסטנדר, והקהל נעמד בחרדת קודש וקיווה לזכות לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עולה ונושא שיחת קודש • 'אתר הגאולה' מגיש סיקור מיוחד מהימים הראשונים של חג הסוכות במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהשתתפות קהל האלפים הבאים מכל רחבי תבל • הכתבה המלאה

לאחרי "השלושה ימי קדושה רצופים" 'אתר הגאולה' מגיש סיקור מיוחד מהימים הראשונים של חג הסוכות בבית משיח 770 שבנוי יורק במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהשתתפות קהל החסידים הרבים הבאים מכל רחבי תבל, הסיקור ע"פ היומן מ"מערכת חדשות מבית משיח 770" ועל כן תודתנו נתונה להם.

ליל א' דחג הסוכות

ליל החג, "בית רבינו שבבבל" התמלא עד אפס מקום באנ"ש והתמימים שבאו להסתופף בצילו של מלך המשיח, לקראת תפילת ערבית בשעה 7:10 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשירת "יחי אדוננו". לפני התיבה עבר ר' לוי גייער שי'.

בסיום התפילה הכריזו הילדים חיילי צבאות ה' את הכרזת הקודש "יחי אדוננו". לאח"ז (בשעה 7:29), הכריז הגבאי ר' זלמן ליפּסקער שי' ג"פ "גוט יו"ט" (כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים האחרונות – שהגבאים יכריזו זאת) ואת שאר ההכרזות, ולאחר מכן פרץ הקהל בשירת "יחי אדונינו וכו'" בניגון "ושמחת" (למשך זמן קצר מהרגיל). אח"כ נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחת קודש מעל גבי בימתו הק' כמנהגו הק' מידי שנה, כשהקהל עומד ומאזין בקשב.

[יצויין כי מבעוד מועד דאגו לחלק את "הנחת" השיחה של תשנ"ב (וכן בלילות הבאים), זאת בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (ליל א' דחה"ס תשמ"ה) שיש להדפיס את השיחות מהשנים הקודמות כהכנה לשיחות דשנה הנוכחית].

בסביבות השעה 8:31 יצאו תלמידי התמימים ואנ"ש האורחים מביהכ"נ, מכיוון שבשעה זו לערך בד"כ נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות לחדרו הק', וכעבור זמן קצר ללכת לסוכה של "הכנסת אורחים" (הממוקמת ברח' ברוקלין בין איסטערן-פּארקוויי ללינקולן).

בסוכה הוכנה בימה וסטנדר, והקהל נעמד בחרדת קודש לזכות לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עולה ונושא שיחת קודש קצרה בת כמה דקות (לצערנו עדיין לא זכינו לראות זאת בעיני בשר...).

בשעה 12:00 לערך התקיימה התוועדות חסידים בסוכה של 770 בית משיח בהשתתפות אנ"ש והתמימים. התוועד ר' עופר שי' מיודובניק, משפיע בישיבת חח"ל צפת.

בהמשך הלילה התקיימה "שמחת בית השואבה" על פינת הרחובות קינגסטון ומונטגומרי כמידי שנה, ואנ"ש והתמימים רקדו בחיות עד אור הבוקר.

יום חמישי ט"ו תשרי יום א' דחג הסוכות תשע"ח

מיד אחרי לילה ארוך של ריקודים, התחיל להשתרך תור ארוך לברכה על הלולב שהוכן לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. במקום המיועד, בפינת הסוכה בחצר בית חיינו, בשעה 7:22 לערך נעמד קהל מצומצם של התמימים ואנ"ש בכניסה הראשית של 770 וחיכו לזכות לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא לברך על הלולב ולאחר מכן מעביר זאת לקהל לברך. כמה דקות לאחרי זה החלו לעבור בזה אחר זה קהל החסידים ותמימים ולברך על הד' מינים של מלך המשיח בפעם הראשונה לחג סוכות דשנת תשע"ח, כאשר התור מתארך משעה לשעה ומקיף את בריכת התשליך, יורד במדרגות וממשיך הלאה..


בשעה 9:55 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית כשהקהל שר "יחי אדונינו" בניגון "ושמחת" (וכך בכל תפילות החג). לפני התיבה עבר ר' שמעון הערץ שי'.

ב"האדרת והאמונה" שרו במנגינת הצרפתים. ב"ממקומך" ניגנו במנגינת "לכתחילה אריבער". ניגנו "אתה בחרתנו" כרגיל (וכן בכל התפלות).

לקראת סיום חזרת הש"ץ, עלה המשפיע הרה"ח הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שי' (האחראי על המשכת המנהג של הכנת ד' המינים של מלך המשיח כבר למעלה מ20 שנה) לבימת התפילה והניח את הד' מינים על הסטענדר ואמר משהו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בהלל ניגנו "בצאת ישראל", "כוס ישועות אשא", "הללו", "אודך" במנגינת "יעלה תחנונינו", "ברוך הבא", וכן "א-לי אתה". סדר הושענות היה כרגיל ובסיימו ניגנו "הושיעה את עמך".

בקריאת התורה הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לרביעי עלה א' מאנ"ש לרגל הולדת הבת. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות ונפתח שביל כרגיל.

לפני מוסף קרא הגבאי רק יוסף לאש את "היום יום".

בתפילת מוסף עבר ר' מנחם מענדל רייצעס שי'. ב"כבודו" ניגנו במנגינת אלו ואלו אומרים. בממקומו ניגנו במנגינת כאיל תערוג. ניגנו הוא אלוקינו (ב"פ). ניגנו אתה בחרתנו. בקטע 'והשיאנו' ניגנו במנגינת והריקותי לכם ברכה. לקראת ברכת כהנים, הוכן הסטנדר הנוסף של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הנוהג לרדת אליו המוצב למרגלות הבימה כרגיל, ע"מ שהכהנים יוכלו לעלות על בימתו הק'. בשים שלום ניגנו במנגינת ווי וואנט משיח נאו. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי קרא קטע בגאומ"ש. לאחרי הכרזות הגאבי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 12:40.

במשך היום יצאו רבים מאנ"ש והתמימים ל"מבצע לולב" בכל רחבי העיר.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:00; לפני התיבה עבר ר' נחום קפלינסקי שי'. ניגנו אתה בחרתנו. בקדשינו ניגנו במנגינת ושמחת בחגך, בשים שלום ניגנו בניגון הידוע. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הש"ץ הנ"ל הודיע על זמן תפילת ערבית. בשעה 6:17 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

ליל ב' דחג הסוכות

לקראת תפילת ערבית בשעה 7:10 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשירת "יחי אדוננו". לפני התיבה עבר ר' אליהו איידלמאן שי'.

בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. אחרי הכרזות הגבאי, והתחיל הקהל לשיר "יחי אדונינו" (בניגון "ושמחת") כרגיל.

אח"כ נעמד הקהל למעמד "שיחת קודש" מאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כמנהגו הק' מידי שנה, כשהקהל עומד ומצפה להתגלותו המיידית.

בשעה 8:33 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

בשעה 12:00 לערך התקיימה התוועדות חסידים בסוכה של 770 בית משיח בהשתתפות אנ"ש והתמימים. התוועד ר' מאיר טרגר שי', משפיע בישיבת חח"ל צפת.

ימות המשיח ט"ז תשרי – ב' דחג הסוכות תשע"ח

בשעה 7:28 הוציאו לקהל את הד' מינים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת לברך.

לתפילת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:55. לפני התיבה עבר ר' זלמן סנדהויז שי'. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. לא ניגנו בממקומך. ניגנו אתה בחרתנו.

לקראת סיום חזרת הש"ץ, עלה הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שי' והניח את הד' מינים על הסטענדער של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בהלל ניגנו בצאת ישראל, כוס ישועות אשא, הללו, ברוך הבא, וכן א-לי אתה. סדר הושענות היה כרגיל ובסיימו ניגנו הושיעה את עמך.

בקריאת התורה הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כרגיל הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות למפטיר. הגבאי ר' זלמן ליפסקער קרא היום יום.

בתפילת מוסף עבר ר' אהרן לושאק שי'. ניגנו הוא אלוקינו (ב"פ). ניגנו אתה בחרתנו. בקטע וקרב פזורינו ניגנו במנגינת יחי אדונינו. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הכריז אודות 'העירוב לטנט' מחוץ ל770 בית משיח וקטע בגאומ"ש. לאחרי הכרזות הגאבי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 12:33.

כאתמול גם היום יצאו רבים מאנ"ש והתמימים ל"מבצע לולב" בכל רחבי העיר.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30 לערך. לפני התיבה עבר ר' נחום קפלינסקי שי'. ניגנו אתה בחרתנו. בקדשינו ניגנו במנגינת ושמחת בחגך, בשים שלום ניגנו בניגון הידוע. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הודיע על זמן תפילת קבלת שבת. בשעה 5:47לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

ליל ש"ק חול המועד סוכות

לתפילת קבלת שבת נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:55. לפני התיבה עבר ר' שנ"ז שאנאוויטש. בפזמון 'לכה דודי' שרו במנגינת 'והוא גואלנו' ובקטע 'לא תבושי' עברו למנגינת 'חיילי אדונינו', כנהוג. לאחרי שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הסתובב חזרה המשיכו לשיר משך דקות ארוכות את הכרזת הקודש 'יחי'. ר' שנ"ז ליפסקער הכריז על השלום זכר, והודיע על תפילת שחרית. הקהל התחיל לשיר "יחי אדונינו" (בניגון "ושמחת") כרגיל.

אח"כ נערך מעמד שיחת קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בשעה 8:40 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

בשעה 12:00 התקיימה התוועדות חסידים בסוכה של 770 בית משיח בהשתתפות אנ"ש והתמימים.

ימות המשיח יום ש"ק חול המועד סוכות תשע"ח

לתפלת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:55. לפני התיבה עבר ר' מ.מ. רייצעס. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. בא-ל אדון ניגנו במנגינת וינחם לבטח. בממקומך ניגנו במנגינת ניגון שבת ויו"ט. בשים שלום ניגנו במנגינת ניגון הקפות דשמחת תורה. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות למפטיר כרגיל.

הגבאי ר' יוסף לאש קרא היום יום.

בתפילת מוסף עבר ר' שמעון הערץ שי' לפני התיבה. ניגנו ב'הוא אלקינו' ב"פ. בשים שלום ניגנו במנגינה הרגילה. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי קרא קטע בגאומ"ש, וכן הודיע על תפילת מנחה. בשעה 12:30 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

עקב שבת חול המועד לא נערך ה"התוועדות קודש" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

במהלך היום התוועדו אנ"ש והתמימים בסוכה של 770 בית משיח.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:55. לפני התיבה עבר ר' נחום קפלינסקי שי'. הוציאו הספר תורה לקבל פני משיח צדקנו. לשלישי הוזמן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הודיע על זמן תפילת ערבית. בשעה 6:23 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

סדר ניגונים וחזרת דא"ח התקיים כרגיל.

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:05, (צה"כ 7:09).
לפני התיבה עבר הת' מ. מ. קאסטאנטיני. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי.

לאחרי יחי ערך ה"מבדיל" הת' צבי שפילמאן שי' הבדלה בסוכה קטנה הנבנית ליד פתח שבקיר הדרומי (מעל בימת ההתוועדויות), כמידי שנה. ר' י. ג. הודיע על תפילת שחרית. הקהל התחיל לשיר "יחי אדונינו" (בניגון "ושמחת") כרגיל.

לאחר מכן (7:28) נערך מעמד שיחת קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בשעה 8:28 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

יש לציין שבכל ערב בימי חג הסוכות ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נערך המעמד העולמי של "שמחת בית השואבה" במרכז שכונת המלך "קראון הייטס" ברחובה של עיר בהשתתפות קהל אלפים המגיע מכל רחבי נוי יורק והסביבה המתחיל בשעה 10 לערך ומסתיים ב6:00 בבוקר.

צילומים בתמונה ראשית: חיים טויטו - צלמי חב"ד אינפו, ומ"מ ציקשווילי.

הדיווחים, הקטעי ווידאו והתמונות בשיתוף (גם) עם אתר "פורטל חב"ד" ו"חדשות בית חיינו תשע"ח" ועל כן תודתנו נתונה להם.

Tishrei in 770-008_1

תשרי ב770 • תיעוד מיוחד: בונים את סוכת "ראש בני ישראל"

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...