• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

תשרי ב770 • יום הכיפורים אצל נשיא הדור // גלריה וסיקור מיוחד

יום כיפור תשע"ח (!) כל האלפים אנשים נשים וטף הנמצאים ב"בית רבינו שבבבל" עומדים ומנגנים בעוצמה אדירה ומביטים לעבר המדרגות הנמצאות על גבי הבימה ומקווים לזכות ולראות את מלך המשיח עומד על גרם מדרגות ומעודד את השירה • גלריה ו'סיקור מיוחד' מיום הכיפורים בהיכל המלך • הכתבה המלאה
תשרי ב770 • יום הכיפורים אצל נשיא הדור // גלריה וסיקור מיוחד
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יום כיפור תשע"ח (!) כל האלפים אנשים נשים וטף הנמצאים ב"בית רבינו שבבבל" עומדים ומנגנים בעוצמה אדירה ומביטים לעבר המדרגות הנמצאות על גבי הבימה ומקווים לזכות ולראות את מלך המשיח - כ"ק אדמו"ר שליט"א עומד על גרם מדרגות ומעודד את השירה • גלריה ו'סיקור מיוחד' מיום הכיפורים בהיכל המלך • הכתבה המלאה

אחד הרגעים הגדולים של חודש תשרי ב770 זה "ברכת הבנים" מעמד מרטיט מהמיוחדים במשך השנה, ובו מברך הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א את כל התמימים בלבד! (האברכים הנשואים לא מורשים להיכנס). מעמד זה מתקיים סמוך לזמן הדלקת נרות של היום הקדוש יום כיפור, וסיבתו נעוצה במנהג ישראל (שהובא להלכה) שבערב יום הכיפורים מברך האב את בניו וידוע שתלמידי התמימים הם בניו של הרבי שליט"א.

אז כנהוג מידי שנה, שעה קלה לפני כניסת היום הקדוש, התאספו בזאל הקטן ובסביבתו תלמידי התמימים, בניו של הרבי, למעמד המיוחד של "ברכת הבנים", מתוך ציפיה ותפילה לזכות לראות ולשמוע את הרבי שליט"א מברך אותם. התמימים ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו, ומתוך תביעה לגאולה שרו "יחי אדוננו", בזעקה של "עד מתי?!" וכבר נזכה לקיום "ועיננו תיראנה מלכותך".

•ליל שבת קודש - יום הכיפורים

בשעה 6:45 לערך, החל אמירת פרקי התהילים שלפני "כל נדרי". (וכנהוג הניח המשב"ק שעון יד על הסטנדר , וכן הי' במשך כל תפלות היום.)

בסיום אמירת התהילים, הוכן סטנדר נוסף ליד עמוד ה"שליח ציבור", כמנהג כ"ק אדמו"ר שליט"א לרדת מהבימה ולעמוד למטה ליד החזן, ואחד מאנ"ש שי' הניח על הסטנדר הק' את הס"ת הראשון (הקטן). [עוד החזיקו ספרי תורה: הרב יוסף ישעי' ברוין שי', הרב אהרן יוסף שוויי שי', הש"ץ ר' א. לושאק שי', ר' יוסף לאָש שי']. בסיום "כל נדרי" קיבל החוזרו הספרי תורה לארון הקודש, ומנהג כ"ק אדמו"ר שליט"א לחזור למקומו בבימה לשאר התפילה.

בפזמון 'לכה דודי' שרו במנגינת 'והוא גואלנו' ובקטע 'לא תבושי' עברו למנגינת 'חיילי אדוננו', כנהוג. ובסוף הקטע של "בואי בשלום" המשיכו לשיר משך דקות ארוכות את הכרזת הקודש 'יחי אדוננו'.

התפילה התנהלה כרגיל, שכן עדיין לא זכינו להתגלות (עד מתי ?!) ובסיומה נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להישאר לאמירת כל התהילים בציבור. הש"ץ היה ר' מנחם גרליצקי שי'. ובסיום אמירת תהילים נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשהשעון מורה על השעה 10:10 לערך.

•יום שבת קודש, יום הכיפורים

לקראת תפילת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:55. לפני התיבה עבר ר' זלמן סאנדהויז שי'.
ב'האדרת והאמונה' ניגנו ב'ניגון הצרפתי'.

ב"המלך" עבר ר' מ. בלאו שי'. ב'א-ל אדון' ניגנו במנגינת 'יעלה תחנונינו'. בז'כרנו לחיים' ניגנו במנגינת 'דרכך אלקינו', מ'כלכל חיים' במנגינת 'עסן עסט זיך'. 'אשר אומץ תהלתך' ניגן הש"ץ בניגון א-לי אתה (שלא כרגיל).

לקריה"ת הוציאו הס"ת לקבלת פני משיח, והס"ת הקטן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. למפטיר עלה ר' אורי פוזנר, (כרגיל שביוהכ"פ נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות רק במנחה - למפטיר יונה).

ל'יזכור' יצאו רוב המתפללים מביהכ"נ למשך כשתי דקות.

בתפלת מוסף עבר ר' שמואל בוטמאן שי'. ב'הוא אלקינו' ניגנו כרגיל. ב'וכל מאמינים' ו'וקרב פזורנו' ניגנו במנגינת 'יחי'. באלקינו ואלקי אבותינו ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר שהוצב מאחורי בימתו הק', ע"מ לאפשר לחלק מהכהנים לעלות.

ב'היום תאמצנו' ניגנו בניגון ההקפות לרלוי"צ, כרגיל [במשך כל הפעמים חזרו על הקטע האחרון, ורק בפעם שלפני האחרונה חזרו לקטע הראשון].

בסיום התפלה וההכרזות, בשעה 3:00 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

במשך ההפסקה נערכו מנינים רבים למפטיר יונה, שנמכרו בסכומים גבוהים למטרות צדקה שונות.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 4:55. לפני התיבה עבר ר' יעקב הרצוג שי'. בקריה"ת הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות למפטיר-יונה.

בנעילה עבר לפני התיבה ר' אהרן לושאק שי'. בכלל היו כמה ניגונים לא רגילים. לדוגמא: 'שערי ארמון' בניגון קול ביער.
לקראת סוף נעילה הזדרז הש"ץ בעקבות השעה המאוחרת. באבינו מלכנו (כרגיל בכגון דא שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מסמן לחזור שוב על הניגון אחרי שלא שרו זאת במשך כל היום) חזרו על הניגון פעמיים.

•מעמד "עידוד המארש"

אחרי אמירת "שמע ישראל" (פ"א), "ברוך שם" (ג"פ) ו"ה' הוא האלקים" (ז"פ), הכריז כל הקהל יחדיו (אחרי חיילי צבאות השם) ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד (כנהוג מאז שנת תשנ"ג). ולאחר מכן התחלת הקדיש.

כעת הגיע השיא של "הימים הנוראים" בחצר הקודש חב"ד-ליובאוויטש, כמנהג הידוע שמנגנים את 'מארש' נפוליון בסיום תפילת נעילה ביום הכיפורים, אחרי אמירת החצי הראשון של הקדיש שקודם התקיעה של "תתקבל".

המחזה מיוחד הוא מנהגו של הרבי מלך המשיח שליט"א במשך שנות נשיאותו לעודד בידיו הק' בעוצמה אדירה את ה"מארש" (עד שנת תשמ"א היה עולה על כסאו, בשנים שלאחר מכן, התקינו לשם כך גרם מדרגות מיוחד, כדי לאפשר לכל הקהל לראותו).

והשנה, כל האלפים אנשים נשים וטף הנמצאים ב"בית רבינו שבבבל" עומדים ומנגנים בעוצמה אדירה ומביטים לעבר המדרגות הנמצאות על גבי הבימה ומתפללים ומקווים לזכות ולראות את מלך המשיח - כ"ק אדמו"ר שליט"א עומד על גרם מדרגות הניצב על בימתו ומעודד בכל עוז את השירה. (דבר שלצערנו גם השנה לא התרחש..).

הקהל חזר על המארש פעם וחצי בלבד (פחות בהרבה מהרגיל) ומיד החל לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" - זאת בעקבות השעה המאוחרת, ואז המשיכו לשיר משך שעה ארוכה - סה"כ 7 דקות לערך.

לאחר מכן – התקיעה והכרזת "לשנה הבאה בירושלים". יצויין שבשנה זו הפסיקו את השירה ורק לאחר מכן החל הבעל-תוקע לתקוע (ולא כבשנים עברו שהחלו לתקוע באמצע השירה). לאחר מכן הכריז הקהל שוב ג"פ יחי יחי.

מיד בסיום תפילת נעילה (אחרי הכרזת יחי נוספת כבסיום כל תפילה), התפללו מעריב.

לאחר תפילת ערבית נערך "הבדלה" ע"י ר' יוסף ברוך שפּילמאַן שי'. בסיום ה"ברכה אחרונה" נוהג להכריז כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ג"פ "גוט יו"ט" והקהל הרב עונה אחריו.

השמש ר' נחום קפלינסקי הכריז על סיום הרמב"ם בשעה 10:30 והודיע על תפילת שחרית בשעה 9:55. בשעה 7:46 נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ, לקול שירת "יחי אדוננו" בניגון "ושמחת".

בשעה 7:52, נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ל"מעמד הקידוש לבנה" שנערך 'ברחובה של עיר' סמוך ל770 בשירת הקהל "יחי אדוננו" בניגון "ושמחת". הסטנדר הועמד בצד כביש הסערוויס, לערך מול הכניסה הראשית של 770 (מעט יותר מזרחה). בסוף המעמד בשעה היתה 7:55 לערך נפתח השביל לחזרת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ל770 כשהקהל מנגן "יחי אדוננו" בניגון "ושמחת". השעה היתה 7:55.

לאחרי מעמד קידוש לבנה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נערכו ריקודים לקבלת פני משיח צדקנו. את הריקודים אירגן, כרגיל, יו"ר מטה שירה וזמרה לקבלת פני משיח צדקנו הת' יוסי ראפ שי'.

יש לציין את נדבת איש החסד ר' נחום מאַרקאָוויטש שי', שרבים מהאורחים נהנים מדברי המאכל ומשתה שהוצעו על ידו כיד המלך "ברחובה של עיר".

בהמשך הלילה, כנהוג במוצאי יום כיפור, מספר מצומצם של תמימים נבחרים זוכים לאחר טבילה במקווה לבנות את הסוכה הפרטית של הרבי מלך המשיח שליט"א בחזית בית חיינו. לאחר שמביאים למקום את כל הדרוש, מתחילים התמימים בהרכבת הבסיס והדפנות ומסיימים בהנחת הסכך על גבי הסוכה, כשהכל נעשה מתוך אמונה וציפיה להתגלות המיידית של הרבי מלך המשיח שליט"א בגאולה השלימה תיכף ומיד ממש!

צילומים בתמונה ראשית: יינון סיוסה, שגב פלד, חיים טויטו - צלמי חב"ד אינפו, באדיבות המצלם.

הדיווחים, הקטעי ווידאו והתמונות בשיתוף (גם) עם אתר "פורטל חב"ד" ו"חדשות בית חיינו תשע"ח" ועל כן תודתנו נתונה להם.

Tishrei in 770-006

 

01-10-2017-03-53-36-IMG_1708-740x493

01-10-2017-04-24-02-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.41-AM

01-10-2017-04-24-11-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.43-AM-758x569

01-10-2017-04-24-15-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.43-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-20-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.44-AM-758x569

01-10-2017-04-24-26-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.44-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-35-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.46-AM-758x569

01-10-2017-04-24-56-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.49-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-50-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.48-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-44-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.47-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-41-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.47-AM-758x569

01-10-2017-04-24-38-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.46-AM-1-758x569

01-10-2017-04-24-59-WhatsApp-Image-2017-10-01-at-12.20.50-AM-758x569

IMG-20171001-WA0012

IMG-20171001-WA0003

 

IMG-20171001-WA0015

IMG-20171001-WA0004

IMG-20171001-WA0005

IMG-20171001-WA0014

תשרי ב770 • ערב יום הכיפורים בחצרות קודשנו // גלריה וסיקור מיוחד

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...